Studentu padome
Labam studentam studijas ir jāprot apvienot ar atpūtu un lietderīgu laika pavadīšanu.

Studentu padome

Augstskolas vai koledžas studējošajiem ir sava pašpārvalde – vēlēta, neatkarīga studējošo tiesību un interešu pārstāvības institūcija augstskolā vai koledžā. Tā darbojas saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā studējošie un apstiprina augstskolas Senāts vai Koledžas padome. […]

Augstskolu likums 53. pants 1. punkts

Studējošo pašpārvalde:

 1. Aizstāv un pārstāv studējošo intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos augstskolā un citās valsts institūcijās;
 2. reprezentē augstskolas studējošos Latvijā un ārvalstīs;
 3. nosaka kārtību, kādā studējošie tiek ievēlēti augstskolas koleģiālajās institūcijās.

Augstskolu likums 53. pants 3. punkts

Ventspils Augstskolas Studentu padome (VeA SP)

VeA SP ir studentus pārstāvoša augstskolas struktūrvienība, kura rūpējas par studentu labklājību, sabiedriskās dzīves uzplaukumu un studentu pārstāvniecību dažādās komisijās, organizācijās un iestādēs, piemēram, augstskolas Senātā, Fakultāšu domēs, Latvijas Studentu apvienībā un Ventspils pilsētas Domē.

Papildus studentu pārstāvēšanai un studentu interešu aizstāvēšanai augstskolā un ārpus tās, VeA SP rīko arī dažādus kultūras un izglītojošos pasākumus, sniedz padomus studentiem,  kā arī atbalsta un palīdz realizēt studentu piedāvātos projektus un idejas.

Studentu padomes darbu organizē priekšsēdētājs un priekšsēdētāja vietnieks. 

Studentu padomē ir šādi darbības virzieni:

 • Kultūras virziens
 • Akadēmiskais virziens
 • Sociālais virziens
 • Ārējais virziens
 • Sabiedriskās attiecības
 • Sports
 • Finanses

Studenti augstskolā nepaliek mūžīgi, tāpēc Studentu padomes sastāvs bieži mainās, tādējādi tajā var iesaistīties ikviens!

Katru gadu augstskolā notiek vēlēšanas, kurās oficiāli tiek ievēlēti studentu interešu pārstāvji, taču tas nenozīmē, ka tajā nevar darboties arī citi aktīvisti.

Ik gadus, t.sk. arī šobrīd, ir vairāki cilvēki, kuri palīdz atsevišķu pasākumu organizēšanā vai arī paši uzņemas kādus pienākumus Studentu Padomē (darba grupas utml.)

Pēc nolikuma Ventspils Augstskolas Studentu padomes vēlēšanām jānotiek līdz 1. maijam – parasti tās notiek aprīlī.

Mēs – pašreizējais VeA SP sasaukums – draudzīgi gaidīsim ikvienu, kurš vēlas sevi izaicināt, iegūt jaunus draugus un pierādīt sevi!

Jaunajiem aktīvistiem esam atvērti visu gadu!

Studentu padomes priekšsēdētājs

Studentu padomes priekšsēdētājs 2019./2020. akadēmiskajā gadā Raitis Didrihsons, e-pastsraitis.didrihsons@venta.lv

Studentu padomes priekšsēdētāji no 1997. līdz 2019. gadam

 • 1997./1998. akadēmiskajā gadā Vents Lasis,
 • 1998./1999. akadēmiskajā gadā Mārtiņš Lauva
 • 1999./2000. akadēmiskajā gadā Mārtiņš Lauva,
 • 2000./2001. akadēmiskajā gadā Daiga Dābola,
 • 2001./2002. akadēmiskajā gadā Kristaps Klauss,
 • 2002./2003. akadēmiskajā gadā Linda Leimante un Gatis Sniedziņš,
 • 2003./2004. akadēmiskajā gadā Gatis Mūrnieks,
 • 2004./2005. akadēmiskajā gadā Artūrs Šlikaitis,
 • 2005./2006. akadēmiskajā gadā Andris Reševskis,
 • 2006./2007. akadēmiskajā gadā Līga Brūvele,
 • 2007./2008. akadēmiskajā gadā Edijs Jumburgs,
 • 2008./2009. akadēmiskajā gadā Liene Liepiņa
 • 2009./2010. akadēmiskajā gadā Liene Liepiņa,
 • 2010./2011. akadēmiskajā gadā Baiba Vanaga,
 • 2011./2012. akadēmiskajā gadā Linda Trumsiņa
 • 2012./2013. akadēmiskajā gadā Linda Trumsiņa, 
 • 2013./2014. akadēmiskajā gadā Zanda Zvidriņa, 
 • 2014./2015. akadēmiskajā gadā Rihards Lankovskis, 
 • 2015./2016. akadēmiskajā gadā Dārta Ošeniece, 
 • 2016./2017. akadēmiskajā gadā Oskars Linde, 
 • 2017./2018. akadēmiskajā gadā Normunds Rutka,
 • 2018./2019. akadēmiskajā gadā Anna Fedotovska

Ja arī Tu vēlies ko darīt studentu vai to sabiedriskās dzīves labā? Pievienojies!

Kontakti