Tulkošanas studiju fakultātes grāmatu atvēršanas svētki

Ventspils Augstskolas bibliotēkā š.g. 3. oktobrī tika atklātas divas Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes grāmatas. Izdevums “Tulkošanas fakultāte 20 gados (1997-2017) tapis par godu Ventspils Augstskolas 20 gadu jubilejai. Tajā atspoguļots Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes esošā un bijušā akadēmiskā un zinātniskā personāla veikums pēdējo 20 gadu laikā. Savukārt “Valodniecība un tulkojumzinātne. Recenziju žurnāls Nr.1” ir pirmais izdevums Latvijā, kurā apkopotas dažādas valodniecības un tulkojumzinātnes pētījumu sagatavotās recenzijas.