Video – Page 10 – Ventspils Augstskola
Header
Mēs bildēs un video!
Sekojiet mūsu aktualitātēm!

Jaunā studiju gada sākums 2015

04.01.2018

Irbenes radioteleskopu kompleksa modernizācijas projekta atskaites pasākums

03.01.2018

Ventspils pilsētas svētku gājiens 2015 

03.01.2018
Ventspils 725. jubilejas svētku gājienā Ventspils Augstskolu pārstāvējā tās darbinieki, vietējie un āvalstu studenti, kā arī VeA deju kolektīvs “Srautuguns”.

RT-16 antenas uzcelšana balsta tornī 

03.01.2018
Šodien, 29. jūnijā, Irbenē balsta tornī tika pacelta Ventspils Augstskolas Starptautiskā radioastronomijas centra mazākā radioteleskopa jaunā antena, tādējādi tagad Irbenes radioteleskopu kompleksu veidos divas antenas –

Absolventu gājiens un brauciens ar kuģīti “Hercogs Jēkabs” 20.06.2015

03.01.2018

Ventspils Augstskolas EPF fakultātes izlaidums 20.06.2015

03.01.2018
Ventspils Augstskolas EPF fakultātes izlaidums 20.06.2015. Foto: Oskars Jūra

Ventspils Augstskolas ITF un TSF fakultāšu izlaidums 20.06.2015.

03.01.2018
Ventspils Augstskolas ITF un TSF fakultāšu izlaidums 20.06.2015. Foto: Oskars Jūra

Atjaunotā RT – 32 antena

03.01.2018

RT-32 antenas uzcelšana balsta tornī

03.01.2018

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija vizīte Ventspils Augstskolā

03.01.2018

Studentu zinātniskā konference 2015

03.01.2018

Ventspils Augstskolas bibliotēkas fotokonkurss

03.01.2018