Header
Mēs bildēs un video!
Sekojiet mūsu aktualitātēm!

Mārtiņa Dauguļa vieslekcija

16.01.2018
Otrdien, 25. aprīlī, Ventspils Augstskolā viesojās lektors, LNT ziņu moderators, runas un uzstāšanās konsultants Mārtiņš Daugulis, kurš aizraujošā lekcijā stāstīja par kritisko domāšanu un medijpratību politikā,

Meteorītu izstādes atklāšana 24.04.2017.

16.01.2018

Tulkošanas studiju fakultātes projektu nedēļa

16.01.2018
Šogad Ventspils Augstskolas (VeA) Tulkošanas studiju fakultātes (TSF) studenti Projektu nedēļā prezentēja aizraujošas un nopietnas starpdisciplināras projektu tēmas. Projektu nedēļā studenti un pasniedzēji ar dažādām mācību

Starptautiskā virtuve

16.01.2018
7.aprīlī Ventspils Augstskolas ārvalstu studenti Ventspils Tehnikumā piedalījās pasākumā “Starptautiskā vituve”, kur gatavoja dažādus nacionālos ēdienus. Pasākumā piedalījās studenti no Uzbekistānas un Latvijas, kuri mācās bakalaura

Zemais starts

16.01.2018

Lekcija “Līderības recepte”

16.01.2018

Projekta “Asinhronās loģiskās shēmas: metodes un programmatūras rīki preojektēšanai pārkonfigurējamā vidē” atklāšanās seminārs

16.01.2018

Tikšanās ar K. Garklāvu un M. Apsi

16.01.2018

Elektronikas komanda LT

16.01.2018

LR Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa vizīte Irbenē

16.01.2018

Ventspils Augstskolas ārvalstu studenti Zūru pamatskolas Svešvalodu nedēļā 2017

16.01.2018

Zuru pamatskola

16.01.2018