Ventspils Augstskola sāk īstenot studiju programmu satura kvalitātes pilnveides projektu

Ventspils Augstskola uzsāk projekta “Ventspils Augstskolas studiju programmu satura kvalitātes pilnveide, resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana un labākas pārvaldības nodrošināšana” īstenošanu.