Ventspils Augstskolas 20 gadu jubilejas salidojums