Ventspils Augstskolas darbinieki dalās savā Erasmus+ pieredzē

Daudzu gadu garumā Ventspils Augstskola (VeA) piedāvā gan studentiem, gan darbiniekiem Erasmus+ programmas iespējas, ļaujot  gūt studiju un darba pieredzi ārvalstīs. Arī šogad studentiem un darbiniekiem ir iespēja pieteikties Erasmus+ mobilitātēm, kas ir lielisks ieguvums personīgajai izaugsmei,  kā arī paaugstina VeA konkurētspēju vietējā un starptautiskā līmenī.