Ventspils Augstskolas docente veikusi pavārgrāmatas pārveidojumu jaunajā drukā

Ventspils Augstskolas docente Dr. philol. Egita Proveja ir veikusi pilna apmēra pārveidojumu latviešu valodā no vecās drukas jeb fraktūras uz jaunās ortogrāfijas formu pirmajai latviešu valodā izdotajai pavārgrāmatai “Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota” (K. Harders, 1795).