Ventspils Augstskolas docētāji ievēlēti akadēmiskajos amatos

Pagājušajā nedēļā notika Latvijas Universitātes valodniecības profesoru padomes sēde, kurā vienbalsīgi, atzinīgi novērtējot sasniegto akadēmiskajā un zinātniskajā darbā, Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes docētāji uz sešiem gadiem tika ievēlēti akadēmiskajos amatos.