Ventspils Augstskolas pārstāves piedalījās mācībās par ārvalstu studentu piesaisti

Oktobra beigās Ventspils Augstskolas vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumos Inta Ozola un ārējo sakaru speciāliste Līga Koloda devās uz Nīderlandi, lai piedalītos mācībās par studentu piesaisti un diskutētu par aktuālajām tendencēm un izaicinājumiem, ar kuriem saskaras augstskolas, piesaistot ārvalstu studentus.