Ventspils Augstskolas studenti izstrādā un projektē jaunu sistēmu

Ventspils Augstskolas Informācijas tehnoloģiju fakultātes bakalaura studiju programmas "Datorzinātnes" 2. kursa studenti studiju kursa "Informācijas sistēmu analīze un projektēšana" ietvaros sadarbībā ar Michael Shapkinu strādā pie kopīgas sistēmas projektēšanas. Šī sistēma  paredzēta ideju autoriem, jaunuzņēmumiem (startup) un projektiem, lai veicinātu to attīstīšanu. Studiju kursa pasniedzēja asoc. prof. Raita Rollande.