Informācijas tehnoloģiju fakultāte

Informācija par fakultāti


Informācijas tehnoloģiju fakultāte (ITF) īsteno pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmu "Programmēšanas speciālists", trīs bakalaura studiju programmas „Datorzinātnes”, „Elektronika” un “Kuģu navigācijas elektronika” un divas maģistra studiju programmas “Datorzinātnes” un “Elektronika”. Studiju virziens “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” ir akreditēts uz maksimālo laiku - sešiem gadiem.

ITF ir plaši un moderni aprīkotas jaunas laboratorijas, uz darbu orientētas studiju programmas nodrošina kvalificētu speciālistu sagatavošanu.

Augsto izglītības kvalitāti ir novērtējuši darba devēji, ārvalstu eksperti, absolventi un studenti.

Lai studiju programmas kļūtu vēl konkurētspējīgākas, tās tiek nemitīgi pilnveidotas un uzlabotas. Fakultātes studiju programmu īstenošanā piedalās arī ārvalstu pasniedzēji no Lietuvas, Baltkrievijas, Igaunijas, Francijas, Nīderlandes, Vācijas, ASV u.c.

Ventspils Augstskola aktīvi darbojas starptautisko studentu piesaistē. Starptautiskajā tirgū tiek piedāvātas bakalauru studijas datorzinātnēs un maģistra studijas datorzinātnēs, kā arī elektronikā.

Karjeras iespēja

ITF absolventi strādā valsts, pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, piemēram, Skype, IBM Latvia, Sabiedrība Tilde, SIA Lattelecom Technologies, Tieto Latvia, SIA “”Ventspils Nafta”termināls”, C.T.Co, SIA “FMS Software”, Ventspils Augsto tehnoloģiju parks, Ventspils Digitālais centrs, SIA ” Accenture Latvia”, AS “Ventbunkers”, AS „Digital Mind”, Baltic Technology Group, TELE2, SIA TestDevLab kā arī pašu dibinātās komercsabiedrībās.

Pirmā līmeņa augstākās izglītības studiju programmas

Maģistra studiju programmas

2018./2019. studiju gadā

1. kursa budžeta un maksas vietas

ProgrammaBudžeta vietasMaksas vietasStudiju maksa
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma ''Programmēšanas speciālists''401335
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Datorzinātnes”551335 Eur
Akadēmiskā bakalaura studiju programma “Elektronika”211335 Eur
Profesionālā bakalaura studiju programma ''Kuģu navigācijas elektornika'' (sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju)5*
Akadēmiskā maģistra studiju programma ''Datorzinātnes''81580 Eur
Profesionālā maģistra studiju programma ''Elektronika''121580 Eur

Skolēniem no Kurzemes reģiona skolām bakalaura studijām 2018./2019. akadēmiskajā gadā tiks piemērotas studiju maksas

atlaides 200 EUR apmērā!

* kopīgā profesionālā bakalaura studiju programma„Kuģu navigācijas elektronika” (tiek īstenota sadarbībā ar Latvijas Jūras akadēmiju, 16 maksas studiju vietas. 5 budžeta vietas ir nodrošinātas pirmos divus mācību gadus. Studiju maksa 2018./2019. un 2019./2020. st. g. 1335 EUR, 2020./2021. st. g. 2900 EUR un 2021./2022. st.g. 1812.50 EUR; maksa par visu studiju periodu 7382.50 EUR)

Fakultātes personāls

  • Latviešu
  • English
  • Russian