Apstiprināts fundamentālu un lietišķo pētījumu projekta pieteikums

Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūtā jau vairākus gadus sekmīgi turpinās astroķīmijas pētījumi, kas augstu novērtēti starptautiskajā zinātnieku vidē. 2018.gada 10.jūlijā institūta Astronomijas un astrofizikas nodaļas astroķīmijas pētījumu virziens vadošā pētnieka Ivara Šmelda vadībā saņēma kārtējo augsto novērtējumu.