Atklātas modernizētās Ventspils Augstskolas auditorijas

Trešdien, 14. februārī, Ventspils Augstskolā tika atklātas projekta “Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija” (Nr. 8.1.1.0/17/I/007) ietvaros modernizētās auditorijas. Auditoriju atklāšanas pasākumā piedalījās Ventspils Augstskolas vadība, docētāji un studenti, kā arī viesi – LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvji, Ventspils pilsētas domes pārstāvji un citi sadarbības partneri.