Tehniskais nodrošinājums

Kopš Ventspils Augstskolas dibināšanas 1997. gadā attīstībā liela uzmanība ir veltīta mācību tehniskajam nodrošinājumam, un šobrīd mēs varam lepoties ar augstskolas auditoriju aprīkojumu un pārējo mācību inventāru.

Lielākā augstskolas auditorija ir - 1. jeb Lielā auditorija atrodas VeA 2. korpusā. Lielajā auditorijā ir 178 klausītāju vietas, tajā ir uzstādīta moderna audiovizuālā tehnika un iekārtotas sinhronās tulkošanas kabīnes tulkošanas studiju vajadzībām un pasākumu norises nodrošināšanai.

Datortīkls un Interneta pieslēgums

2013. gadā Ventspils Augstskolai ir šādi Interneta pieslēgumi:

  • 200Mbps - Latvijas un ārzemju pieslēgums;
  • 1Gbps - tiešais optiskais savienojums ar Zviedrijas Karalisko tehnisko augstskolu, ar tālāku izeju uz Nordunet un Geant. Šis pieslēgumu izmanto Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra (VSRC) vajadzībām - pieslēgumam Eiropas ļoti garās bāzes interferometrijas (VLBI) tīklam.

Ventspils Augstskola kopā ar Ventspils pilsētu ir izveidojusi pilsētas optisko datu pārraides tīklu, kuram ir pieslēgtas gan pilsētas pašvaldības un izglītības iestādes, gan VeA un VSRC.

Tuvākajos nākotnes plānos ir pieslēgt Ventspils Augstskolas topošajam Latvijas akadēmiskajam datu pārraides tīklam, kā arī palielināt Interneta pieslēguma kapacitāti līdz 10Gbps, kas nepieciešams VSRC pilnvērtīgai līdzdalībai starptautiskajā radioastronomijas pētniecībā.

Visi skolas datori ir saslēgti datortīklā. Tāpat ir uzstādīts bezvadu tīkls, kas nosedz lielāko daļu augstskolas telpu. Datortīkla mugurkauls ir izveidots arī dienesta viesnīcās, un studenti var pieslēgties šim tīklam un izmantot Ventspils Augstskolas Interneta pieslēgumu vai izvēlēties kādu no Interneta komercprovaideriem, kuriem ir kopējs slēgums ar augstskolas tīklu.

Ventspils Augstskolā ierīkota gan stacionāra videokonferenču auditorija, gan pieejami pārvietojami videokonferenču iekārtu komplekti. Šīs iekārtas nodrošina gan punkts - punkts, gan multikonferences augstā kvalitātē.

Augstskolas datu centrā lielākā daļa serveru ir virtualizēti un uzstādīti kā KVM vai VMWare virtuālās mašīnas uz jaudīgiem fiziskajiem serveriem. Tādējādi tiek konsolidēti gan resursi, gan atvieglota administrēšana un samazinātas izmaksas. Servisu risinājumiem pamatā tiek izvēlēti atvērtā koda produkti. Tā, piemēram, Ventspils Augstskola viena no pirmajām Latvijas augstskolām ieviesa atvērtā koda e-apmācības sistēmu Moodle, kuru pašreiz plaši izmanto arī citas augstskolas. 2008. gadā Ventspils Augstskolas e-pasta sistēma tika migrēta no maksas komercprodukta uz "Google Apps for Education".


Tulkošanas aprīkojums un lingofoniskais kabinets

Pateicoties Ventspils domes atbalstam, Ventspils Augstskolas Lielajā auditorijā ir uzstādītas 3 Philips DCN tulkošanas kabīnes. kas nodrošina studentiem reālu iespēju praktizēties sinhronajā tulkošanā vienlaicīgi 4 valodās. Kopā ar tulkošanas kabīnēm augstskolas rīcībā ir 40 klientu uztvērēji, kā arī 4 delegātu pultis, kas ļauj organizēt arī lielākus pasākumus, kur nepieciešami tulkojumi svešvalodās.

Augstskolas dibināšanas - 1997. gadā tika iegādāts Teleste Edu lingofoniskais kabinets 12 darba vietām, kas tika uzstādīts 307. auditorijā. Jāatzīmē, ka toreiz tas bija vienīgais šāds kabinets Latvijā.

2004. gadā tika uzstādīts pilnīgi jauns un pilnībā datorizēts lingofoniskais kabinets "Sanako LAB 100" ar 20 studentu un 1 pasniedzēja darba vietu. Šis kabinets nodrošina visdažādākā vieida uzdevumus (sinhronā, konsekutīvā tulkošana, klausīšanās, runāšanas uzdevumi) , studentu grupēšanu dažādu uzdevumu veikšanai, audio avotu un studentu audio materiālu digitālu uzglabāšanu.

Laboratorijas

2007.gadā VeA tika izveidota inženierzinātņu nodaļa, licencēta bakalaura akadēmiskā studiju programma elektronikā un izveidotas jaunas, modernas fizikas, digitālās elektronikas un elektronisko mērījumu mācību laboratorijas.

2010.gadā Latvijas-Lietuvas pārrobežu projekta ietvaros VeA tika izveidota signālu apstrādes laboratorija ar globālās korporācijas “National Instruments” multifunkcionālajām laboratoriju platformām ELVIS un LabVIEW programmatūru.

2010.gada maijā noslēdzās konkurss „Laboratoriju iekārtu un aprīkojuma piegāde Ventspils Augstskolai”, kura rezultātā 2010.gada rudenī un 2011.gada sākumā tika modernizētas četras no esošajām laboratorijām un izveidotas astoņas pilnīgi jaunas: 

  • robotikas un sensoru laboratorija,
  • mehatronisko sistēmu laboratorija,
  • optikas un optoelektronikas laboratorija,
  • satelīttehnoloģiju mācību laboratorija,
  • satelītattēlu apstrādes laboratorija,
  • radioastronomijas un tālizpētes laboratorija,
  • prototipēšanas laboratorija. 

Laboratorijas aprīkotas ar šobrīd pasaulē pieejamo modernāko mācību aprīkojumu. 2011./2012.studiju gada sākumā tiks pabeigta arī VeA Ziemeļu korpusa rekonstrukcija, kurā izvietosies daļa no minētajām laboratorijām un kur paredzēta jauna datorklase, speciāli piemērota nodarbībām inženierzinātnēs. Radioastronomijas un satelītattēlu apstrādes laboratorijas izvietosies Irbenē, IZI VSRC.