Pārskati un ziņojumi
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.
Viss par mūsu darbību