Vakances
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.
Laipni lūgti mūsu draudzīgajā kolektīvā

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426) izsludina atklātu konkursu uz vakanto ārvalstu akadēmiskā personāla amatu Ekonomikas un pārvaldības fakultātes akadēmiskajā bakalaura studiju programmā "Vadībzinātne" studentiem angļu valodā.

Prasības amata pretendentiem:

 • doktora grāds ekonomikā
 • vismaz 3 gadu darba pieredze zinātniskajā un akadēmiskajā darbā ekonomikā un vadībzinātnēs
 • iepriekšējo 5 gadu laikā nodarbināti akadēmiskā amatā kādā no akreditētām ārvalstu augstskolām.

Attiecīgā amata mēneša bruto darba samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu un Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, Ministru kabineta 2018. gada 09. janvāra noteikumiem Nr.25 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās" pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”, kas paredz ārvalstu akadēmiskajam personālam darbam augstākās izglītības institūcijā Latvijā, projekta ietvaros nepārsniedzot atlīdzības apmēru 4000 euro mēnesī, ņemot vērā amata aprakstā, citos saistošos dokumentos noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, pedagoģiskā, organizatoriskā un zinātniskā darba ieguldījumu, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi. 

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos atklātajā konkursā noteiktajam amatam;
 • pretendenta apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);
 • amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēc “EUROPASS” (Curriculum Vitae) veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2020. gada 20. janvārim, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi personals@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinetā 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruņiem 636 28303, 63629646.

 [FE1]Kurš no diviem variantiem?

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils Augstskolas Zinātniskā institūta “Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs” direktora amatu (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku (pieciem gadiem)):

Amatam noteiktās individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā vai socioloģijā, vai politikas zinātnē;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā;
 • darba pieredze zinātnisko projektu izstrādāšanā, koordinēšanā un/vai vadībā;
 • vēlama starptautiskā darba un sadarbības pieredze ar līdzīga profila institūcijām ārvalstīs;
 • vēlama darba pieredze Eiropas Savienības finanšu instrumentu piesaistīšanā un apguvē;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • teicamas angļu valodas un vēlamas labas krievu valodas prasmes rakstos un mutvārdos;
 • pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office), kā arī prasmes darbā ar biroja tehniku;
 • izpratne par administratīvo, infrastruktūras un saimniecisko funkciju īstenošanu.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, nepārsniedzot 1500,00 EUR mēnesī normāla darba laika ietvaros pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos atklātajā konkursā noteiktajam amatam;
 • pretendenta apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamo zinātnisko grādu (uzrādot oriģinālu);
 • amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publikāciju saraksts, pēc “EUROPASS” (Curriculum Vitae) veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;
 • ja nepieciešams, saskaņā ar Valsts valodas likumu, valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments,
 • savas darbības koncepcija Ventspils Augstskolas Zinātniskā institūta “Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs” direktora amatam.

Dokumenti iesniedzami līdz 2020. gada 19. janvārim ieskaitot, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi personals@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C 202 kabinetā 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruni 636 28303.

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” direktora amatu (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku (pieciem gadiem)):

Amatam noteiktās individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • doktora grāds: dabaszinātnēs (t.sk. matemātikā), vai inženierzinātnēs un tehnoloģijās, vai ekonomikā un uzņēmējdarbībā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā;
 • darba pieredze zinātnisko projektu izstrādāšanā, koordinēšanā un/vai vadībā;
 • vēlama starptautiskā darba un sadarbības pieredze ar līdzīga profila institūcijām ārvalstīs;
 • vēlama darba pieredze Eiropas Savienības finanšu instrumentu piesaistīšanā un apguvē;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • teicamas angļu valodas un vēlamas labas krievu valodas prasmes rakstos un mutvārdos;
 • pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office), kā arī prasmes darbā ar biroja tehniku;
 • izpratne par administratīvo, infrastruktūras un saimniecisko funkciju īstenošanu.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, nepārsniedzot 2353,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos atklātajā konkursā noteiktajam amatam;
 • pretendenta apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamo zinātnisko grādu (uzrādot oriģinālu);
 • amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publikāciju saraksts, pēc “EUROPASS” (Curriculum Vitae) veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;
 • ja nepieciešams, saskaņā ar Valsts valodas likumu, valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments,
 • savas darbības koncepcija Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” direktora amatam.

Dokumenti iesniedzami līdz 2020. gada 19. janvārim ieskaitot, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi personals@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C 202 kabinetā 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruni 636 28303.

 

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426) izsludina atklātu konkursu uz vakanto, vieslektora (doktoranta) amatu Ekonomikas un pārvaldības fakultātē (vēlams – loģistikas nozarē) (darba līgums uz noteiktu laiku) profesionālajā bakalaura studiju programmā "Biznesa vadība”.

Prasības vieslektora (doktoranta) amata pretendentiem:

 • doktorantūras students ar izglītību ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē (pabeigtas pamatstudijas doktorantūrā) un
 • pieredze docētāja darbā.

Par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē.

 

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu un Ministru kabineta 2016. gada 5 .jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 850.00 EUR apmērā par pilnu pedagoģisko darba slodzi pirms nodokļu nomaksas, ņemot vērā amata aprakstā, citos saistošos dokumentos noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, pedagoģiskā, organizatoriskā un zinātniskā darba ieguldījumu, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.

 

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos atklātajā konkursā noteiktajam amatam;
 • pretendenta apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);
 • amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēc “EUROPASS” (Curriculum Vitae) veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2019. gada 30. decembrim, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi personals@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinetā 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruņiem 636 28303, 63629646.

 

 

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes vadošā pētnieka amata vietu Valodniecības nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku (seši gadi)) – viena amata vieta.

Prasības pretendentiem:

 - doktora grāds;

 - zinātnes nozarei atbilstošas zinātniskās publikācijas;

- spēja veikt patstāvīgi zinātniskos pētījumus un vadīt citu zinātnieku pētniecisko darbu;

 - zinātniskā un akadēmiskā darba pieredze kopumā nav mazāka par 3 gadiem.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu, sākot no 765,00 EUR pilnas darba slodzes ietvarā pirms nodokļu nomaksas, piemērojot individuālo koeficientu, pamatojoties uz zinātniskā personāla amata aprakstā, kā arī citos saistītos dokumentos, kas apraksta darba pienākumus, noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, pētniecisko, popularizēšanas un organizatorisko ieguldījumu, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.

Iesniedzamie dokumenti:

 - rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos konkursā;

 - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti dokumentu noraksti vai kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);

 - akadēmiskā amata pretendenta dzīves un darba gājums pēc “EUROPASSCurriculum Vitae veidlapas parauga, kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo sešu gadu laikā un citi dokumenti, kurus pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2020.gada 05.janvārim ieskaitot personīgi Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinets 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtot elektroniski: personals@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

 

 

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426) izsludina atklātu konkursu uz vakanto, vieslektora (doktoranta) amatu valodniecības nozares salīdzināmās un sastatāmās valodniecības apakšnozarē (darba līgums uz noteiktu laiku) Tulkošanas studiju fakultātes profesionālajā bakalaura studiju programmā “Tulkošana”.

Prasības doktoranta/ lektora amata pretendentiem:

 • zinātniskā grāda pretendents (pabeigtas pamatstudijas doktorantūrā);
 • maģistra grāds tulkošanā;
 • vismaz četru gadu darba pieredze tulka vai tulkotāja amatā;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze pedagoģiskajā un zinātniskajā darbā;
 • angļu, vācu un latviešu valodas prasmes vismaz C1 līmenī un krievu valodas prasmes vismaz B2 līmenī.

 

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ventspils Augstskolas noteikumiem par vienotu atlīdzības sistēmu un Ministru kabineta 2016. gada 5 .jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, 850.00 EUR apmērā par pilnu pedagoģisko darba slodzi pirms nodokļu nomaksas, ņemot vērā amata aprakstā, citos saistošos dokumentos noteikto, darba sarežģītību, garīgo piepūli, sadarbību, vadības funkciju, atbildību par darba rezultātiem, atbildību par lēmumiem, pedagoģiskā, organizatoriskā un zinātniskā darba ieguldījumu, amata pienākumu izpildei nepieciešamo izglītību un profesionālo pieredzi.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos atklātajā konkursā noteiktajam amatam;
 • pretendenta apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);
 • amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēc “EUROPASS” (Curriculum Vitae) veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2020. gada 17. janvārim, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi personals.lv@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinetā 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruņiem 636 28303, 63629646.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola.