Vakances
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.
Laipni lūgti mūsu draudzīgajā kolektīvā

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru ielā 101, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz vakanto docenta amatu Informācijas tehnoloģiju fakultātes Elektrotehnikas, elektronikas, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozarē, ķēžu un signālu apakšnozarē (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku (seši gadi)).

Prasības:

 • doktora grāds;
 • zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas kā arī mācību līdzekļi;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze zinātniskajā un akadēmiskajā darbā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos atklātajā konkursā;

 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētu dokumentu noraksti vai pretendentu apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);

 • pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo sešu gadu laikā pēc ‘’EUROPASS’’ Curriculum Vitae veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2018.gada 25.novembrim ieskaitot, personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C 202 kabinetā, 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtot elektroniski: elina.feldmane@venta.lv. Uzziņas par tālruni 636 28303.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola. Konkursa rezultātā neizvēlēto kandidātu iesniegtie personas dati tiks dzēsti.

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru ielā 101, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz vakanto asociētā profesora amatu Ekonomikas un pārvaldības fakultātes Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē (darba līgums uz noteiktu laiku – ievēlēšanas laiku (seši gadi)).

Prasības:

 • doktora grāds;
 • zinātnes nozarei atbilstošas publikācijas, kā arī mācību līdzekļi;
 • vismaz trīs gadu darba pieredze zinātniskajā un akadēmiskajā darbā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos atklātajā konkursā;

 • normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformētu dokumentu noraksti vai pretendentu apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);

 • pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēdējo sešu gadu laikā pēc ‘’EUROPASS’’ Curriculum Vitae veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

 • pretendenta zinātniskās un pedagoģiskās kvalifikācijas un organizatoriskās kompetences apliecinājums saskaņā ar aizpildītu veidni. Apliecinājuma veidni var saņemt, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu: elina.feldmane@venta.lv.

Dokumenti iesniedzami līdz 2018.gada 25.novembrim ieskaitot, personīgi darba dienās no plkst. 8:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C 202 kabinetā, 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtot elektroniski: elina.feldmane@venta.lv. Uzziņas par tālruni 636 28303.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola. Konkursa rezultātā neizvēlēto kandidātu iesniegtie personas dati tiks dzēsti.