Vakances
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.
Laipni lūgti mūsu draudzīgajā kolektīvā

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) aicina pieteikties uz Ventspils Augstskolas datorlaboratorijas vadītāja amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku). 

Amata pienākumu apraksts:

 • uzturēt esošās un ieviest jaunas informācijas sistēmas un informācijas tehnoloģiju servisus;
 • piedalīties informācijas tehnoloģiju infrastruktūras uzturēšanā;
 • piedalīties citās, ar informācijas tehnoloģiju saistītās norisēs.

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) informācijas tehnoloģiju jomā (var būt pēdējā kursa students / -e);
 • priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu informācijas tehnoloģiju jomā;
 • vēlama darba pieredze informācijas sistēmu uzturēšanā un administrēšanā, kā arī programmēšanā;
 • vēlama darba pieredze ar informācijas tehnoloģiju drošības un infrastruktūras risinājumiem, standartiem un prasībām;
 • labas programmēšanas prasmes (PHP, MySQL, Python un/vai citas);
 • labas sistēmu administrēšanas prasmes (datortīkli, Linux, virtualizācijas vides);
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • svešvalodu (t.sk. angļu valodas) prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • prasmes darbā ar biroja tehniku;
 • teicamas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • spēja risināt sarežģītus uzdevumus;
 • strukturēta un analītiska domāšana;
 • patstāvība, spēja noteikt prioritātes un plānot savu ikdienas darbu.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, sākot no 1200,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

CV (ietverot īsu darba pienākumu aprakstu saistībā ar pieredzi informācijas sistēmu administrēšanā un uzturēšanā, kā arī programmēšanā) un motivācijas vēstuli līdz 2019. gada 27. februārim ieskaitot iesniegt personīgi Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinetā 2. stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, vai sūtīt elektroniski: elina.feldmane@venta.lv. Uzziņas pa tālruni 636 28303.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola. Konkursa rezultātā neizvēlēto kandidātu iesniegtie personas dati tiks dzēsti.

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) aicina pieteikties uz Ventspils Augstskolas eksperta amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku). 

Amata pienākumu apraksts:

 • izvērtēt un identificēt rīcības virzienus sekmīgai studējošo (t.sk. ārvalstu) piesaistes plāna izstrādei un īstenošanai;
 • organizēt un līdzdarboties studējošo (t.sk. ārvalstu) piesaistes pasākumos (t.sk. darbs ar skolu direktoriem, metodiķiem, metodiskajām apvienībām, karjeras konsultantiem, izglītības pārvaldēm, aģentiem, kuri piesaista ārvalstu studentus u.c.);
 • sagatavot, pilnveidot un organizēt informācijas pieejamības procesu studējošo (t.sk. ārvalstu) piesaistes jautājumos.

Amatam noteiktās individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība);
 • priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu;
 • darba pieredze sabiedrisko attiecību vai mārketinga jomā (t.sk. drukāto un digitālo reprezentācijas materiālu izveidē un satura veidošanā /darbā ar sociālajiem tīkliem latviešu un angļu valodā utml.);
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • teicamas angļu valodas un krievu valodas prasmes rakstos un mutvārdos;
 • prasme strādāt ar datoru pieredzējuša lietotāja līmenī (MS Office), kā arī prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • labas publiskās uzstāšanās prasmes;
 • izpratne par Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem izglītības nozarē;
 • spēja noteikt skaidrus īstermiņa un ilgtermiņa darbības mērķus;
 • spēja analizēt studējošo piesaistes attīstības tendences valsts un starptautiskā mērogā.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, nepārsniedzot 1647,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae) un motivācijas vēstuli (ne vairāk kā A4 formāta viena lapaspuse), ietverot redzējumu par Ventspils Augstskolas studējošo piesaisti valsts un starptautiskā mērogā, līdz 2019. gada 27. februārim ieskaitot iesniegt personīgi Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinets 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: elina.feldmane@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola. Konkursa rezultātā neizvēlēto kandidātu iesniegtie personas dati tiks dzēsti.

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) aicina pieteikties uz Ventspils Augstskolas vecākā iepirkumu speciālista amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku):

Amata pienākumu apraksts:

 • atbilstoši normatīvo aktu prasībām organizēt veikt iepirkumu dokumentu sagatavošanu un izsludināt publisko iepirkumu procedūras, nodrošinot procedūru dokumentēšanu, t.sk. Elektronisko Iepirkumu Sistēmā, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā u.c.;
 • nodrošināt juridisko un metodoloģisko atbalstu un konsultāciju sniegšanu iepirkumu plānošanā, organizēšanā un dokumentu sagatavošanā.

Amatam noteiktās individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas vai tai pielīdzināmās jomās, vai tiesību zinātnēs vai inženierzinātnēs, kuru programmās tiek apgūtas zināšanas iepirkumu vadībā;
 • priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu ekonomikas vai tai pielīdzināmās jomās, vai tiesību zinātnēs vai inženierzinātnēs;
 • darba pieredze iepirkuma dokumentu izstrādāšanā, iepirkumu procedūru organizēšanā un/vai vadībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Elektronisko Iepirkumu Sistēmai;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • svešvalodu (t.sk. angļu valodas un krievu valodas) prasmes tiks uzskatītas par priekšrocību;
 • pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office), kā arī prasmes darbā ar biroja tehniku;
 • teicamas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • analītikas spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja noteikt prioritātes un plānot savu ikdienas darbu.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, nepārsniedzot 1200,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

CV (ietverot īsu darba pienākumu aprakstu saistībā ar pieredzi iepirkuma dokumentu izstrādāšanā, organizēšanā un/vai vadībā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un Elektronisko Iepirkumu Sistēmai) un motivācijas vēstuli līdz 2019. gada 27. februārim ieskaitot iesniegt personīgi Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinetā 2. stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī, vai sūtīt elektroniski: elina.feldmane@venta.lv. Uzziņas pa tālruni 636 28303.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola. Konkursa rezultātā neizvēlēto kandidātu iesniegtie personas dati tiks dzēsti.

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) aicina pieteikties uz Ventspils Augstskolas inženierzinātņu institūta “Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs” projekta vadītāja amatu (darba līgums uz nenoteiktu laiku):

Individuālās kvalifikācijas un iemaņu prasības:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība) ekonomikas vai tai pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas zināšanas projektu vadībā;
 • priekšrocība pretendentiem ar maģistra grādu ekonomikas vai tai pielīdzināmās jomās, kuru programmās tiek apgūtas zināšanas projektu vadībā;
 • darba pieredze Eiropas Struktūrfondu un citu finanšu instrumentu projektu pieteikumu izstrādāšanā, koordinēšanā un/vai vadībā;
 • darba pieredze projektu pieteikumu izstrādāšanā, koordinēšanā un/vai vadībā augstākās izglītības iestādēs un/vai zinātniskajās institūcijās tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • zināšanas par politikas plānošanas dokumentu izstrādi, ieviešanu un uzraudzību;
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • teicamas angļu valodas un labas krievu valodas prasmes rakstos un mutvārdos;
 • pieredzējuša datora lietotāja prasmes (MS Office), kā arī prasmes darbā ar biroja tehniku;
 • izpratne par publiskā iepirkuma procesu un normatīvo aktu bāzi, un prasmes to izmantot projektā veikto iepirkumu procedūru īstenošanai;
 • izpratne par grāmatvedības, personālvadības un finanšu vadības pamatprincipiem;
 • teicamas sadarbības un organizatoriskās prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta;
 • spēja noteikt prioritātes un plānot savu ikdienas darbu.

Ventspils Augstskola piedāvā:

 • interesantu un dinamisku darba vidi;
 • izaugsmes iespējas;
 • stabilu darba samaksu;
 • sociālās garantijas.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda plānota saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, kā arī Ministru kabineta 2010. gada 30. novembra noteikumiem Nr.1075 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs”, nepārsniedzot 1500,00 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas, izvērtējot konkrētās personas individuālo kvalifikāciju un prasmes.

Dzīves un darba aprakstu (Curriculum Vitae) un motivācijas vēstuli (ne vairāk kā A4 formāta viena lapaspuse), ietverot redzējumu par projektu pieteikumu izstrādāšanu, koordinēšanu un/vai vadību, līdz 2019.gada 27.februārim ieskaitot iesniegt personīgi Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinets 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī vai sūtīt elektroniski: elina.feldmane@venta.lv, uzziņas pa tālruni 636 28303.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola. Konkursa rezultātā neizvēlēto kandidātu iesniegtie personas dati tiks dzēsti.

Ventspils Augstskola (reģistrācijas Nr. 90000362426, adrese: Inženieru iela 101, Ventspils) izsludina atklātu konkursu uz vakanto doktoranta/ lektora amata vietu (darba līgums uz noteiktu laiku) Informācijas tehnoloģiju fakultātē akadēmiskajā bakalaura un profesionālajā maģistra studiju programmā "Elektronika" ar specializāciju antenu un citu radioviļņu ierīču tehnoloģijās.

Prasības doktoranta/ lektora amata pretendentiem/-ēm:

 • doktorantūras studenti ar izglītību Elektronikas, telekomunikāciju un signālu apstrādes nozarē;
 • pētniecības darbs saistībā ar jaunām tehnoloģijām signālu apstrādē, datu pārraidē, elektronikas inženierijā un telekomunikācijā;
 • profesionālais maģistra grāds;
 • pieredze darbā nozarē tiks uzskatīta par priekšrocību.

Attiecīgā amata mēneša bruto samaksas amplitūda noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 5 .jūlija noteikumiem Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” un Ministru kabineta 2018. gada 9. janvāra noteikumiem Nr. 25 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” pirmās, otrās un trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi””.

Iesniedzamie dokumenti:

 • rektoram adresēts iesniegums par piedalīšanos atklātajā konkursā noteiktajam amatam;
 • pretendenta apliecinātas dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstošajam amatam nepieciešamos akadēmiskos un zinātniskos grādus (uzrādot oriģinālus);
 • amata pretendenta dzīves un darba gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pētniecības, akadēmiskā, administratīvā un organizatoriskā darba pieredze, publicēto darbu saraksts pēc “EUROPASS” (Curriculum Vitae) veidlapas parauga, kā arī citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot iesniegumam, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju.

Dokumenti iesniedzami līdz 2019. gada 1. jūnijam, sūtot elektroniski uz e-pasta adresi Elina.Feldmane@venta.lv un Dina.Davida@venta.lv vai ierodoties personīgi darba dienās no plkst. 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00 Ventspils Augstskolas Personāldaļā, C202 kabinetā 2.stāvā, Inženieru ielā 101, Ventspilī. Uzziņas pa tālruņiem 636 28303, 63629646.

Pamatojoties uz Fizisko personas datu aizsardzības likuma 8. panta pirmo daļu, Ventspils Augstskola informē, ka jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi un iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Ventspils Augstskola. Konkursa rezultātā neizvēlēto kandidātu iesniegtie personas dati tiks dzēsti.

Sludinājuma datums 10.01.2019.