Datubāzes
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.

Izmēģinājuma datubāzes

Līdz 1.06.2020. ir pieejams BiblioPlanet http://eng.biblioclub.ru/  un Non-fiction library (http://lib.biblioclub.ru/ krievu e-grāmatu izmēģinājums. 

Īpašais Lursoft piedāvājums studentiem

Visu izglītības iestāžu studentiem studiju darba izstrādes vajadzībām tiek nodrošināta pieeja Lursoft datubāzēm.

  • Informācija par uzņēmumiem, amatpersonām, prokūristiem, dalībniekiem
  • Uzņēmuma finanšu dati – gada pārskati, finanšu analīze
  • Nozaru finanšu koeficienti
  • Informācija no Maksātnespējas reģistra
  • Saistību grafs
  • Personas profils
  • Tiesu spriedumu datu bāze (plašāks apraksts pieejams šeit)
  • Normatīvo aktu sistēma Latlex
  • Statistikas dati

Vairāk ar piedāvājumu varat iepazīties šeit.

Pēc pieprasījuma Lursoft piedāvā studentu apmācības, kuru laikā iepazīstina grupas ar lietošanas nosacījumiem un pakalpojumu pieejamību. Par apmācībām vērsties VeA bibliotēkā.

VeA pieejamās datubāzes

 Letonika

Lursoft – laikrakstu bibliotēka

Lursoft – uzņēmumu datubāze

EBSCO 

Pagaidām datubāze EBSCO atbalsta interneta pārlūku Google Chrome, šobrīd tiek strādāts ar Firex Fox izstrādātājiem, lai novērstu radušās kļūdas.

Britannica Online Academic Edition

Filmas.lv

Periodika.lv

LNB Digitālā bibliotēka

Scopus 

 ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur gandrīz 20 000 žurnālus no aptuveni 5000 izdevējiem un 4,6 miljonus konferenču materiālus. Scopus pieejami arī rakstu kopsavilkumi un iespēja lejupielādēt rakstu pilnos tekstus no izdevēju pilnu tekstu datubāzēm, piemēram, ScienceDirect, SAGE Journals Online un citām. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami Ventspils Augstskolas abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā. Datubāze Scopus līdzīgi kā Web of Science VeA akadēmiskajam un administratīvajam personālam nodrošina vienotu piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, tādējādi ļaujot izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

Science Direct 

 ir izdevniecības Elsevier datubāze dabas un tehniskajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, kā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Datubāze satur informāciju par vairākiem tūkstošiem Elsevier izdotajiem žurnāliem un grāmatām. Pilnie teksti, kas apzīmēti ar zaļu simbolu, bet ar balto simbolu apzīmētie raksti ir pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi.

Web of Science

 ir vadošā elektronisko resursu pētniecības platforma, kuru veido Thomson Reuters kompānija. Vienota platforma nodrošina integrētupieeju augstas kvalitātes literatūrai, apvieno sevī informācijas meklēšanu bibliogrāfiskajās (arī citēšanas indeksu) datubāzēs, palīdz atrastjaunākās un nozīmīgākās zinātniskās publikācijas augsta ietekmes faktoražurnālos, konferenču krājumos u. c. kā arī parāda zinātnisko publikācijucitēšanu. Web of Science ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija parvairāk kā 12 000 žurnāliem un 160 000 konferenču zinātniskajiemmateriāliem 250 disciplīnās dabaszinātnēs, sociālajās un humanitārajāszinātnēs.

Web of Science pieejamas datubāzes:

Web of ScienceTM Core Collection (1985-present) – Science Citation Index Expanded (1992-present);

Social Sciences Citation Index (1992-present);

Conference Proceedings Citation Index – Science (1990-present); Conference

Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (1990-present);

Book Citation Index– Science (2005-present); Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-present).

Journal Citation Reports piedāvā iespēju sistemātiski un objektīvi novērtēt zinātnisko žurnālu nozīmi un ietekmi pasaules zinātnes vides kontekstā (pieejami žurnāla nozīmīguma rādītāji Impact Factor, Eigenfactor).