Datu bāze
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.

Īpašais Lursoft piedāvājums studentiem

Visu izglītības iestāžu studentiem studiju darba izstrādes vajadzībām tiek nodrošināta pieeja Lursoft datubāzēm.

 • Informācija par uzņēmumiem, amatpersonām, prokūristiem, dalībniekiem
 • Uzņēmuma finanšu dati – gada pārskati, finanšu analīze
 • Nozaru finanšu koeficienti
 • Informācija no Maksātnespējas reģistra
 • Saistību grafs
 • Personas profils
 • Tiesu spriedumu datu bāze (plašāks apraksts pieejams šeit)
 • Normatīvo aktu sistēma Latlex
 • Statistikas dati

Vairāk ar piedāvājumu varat iepazīties šeit.

Pēc pieprasījuma Lursoft piedāvā studentu apmācības, kuru laikā iepazīstina grupas ar lietošanas nosacījumiem un pakalpojumu pieejamību. Par apmācībām vērsties VeA bibliotēkā.

VeA pieejamās datubāzes

 Letonika

Lursoft – laikrakstu bibliotēka

Lursoft – uzņēmumu datubāze

EBSCO 

Pagaidām datubāze EBSCO atbalsta interneta pārlūku Google Chrome, šobrīd tiek strādāts ar Firex Fox izstrādātājiem, lai novērstu radušās kļūdas.

Britannica Online Academic Edition

Filmas.lv

Periodika.lv

LNB Digitālā bibliotēka

Scopus 

 ir izdevniecības Elsevier daudznozaru zinātnisko publikāciju bibliogrāfiskās un citēšanas informācijas datubāze, kas satur gandrīz 20 000 žurnālus no aptuveni 5000 izdevējiem un 4,6 miljonus konferenču materiālus. Scopus pieejami arī rakstu kopsavilkumi un iespēja lejupielādēt rakstu pilnos tekstus no izdevēju pilnu tekstu datubāzēm, piemēram, ScienceDirect, SAGE Journals Online un citām. Rakstu pilnos tekstus var lejupielādēt tikai no tiem žurnāliem, kas pieejami Ventspils Augstskolas abonētajās datubāzēs vai pieejami brīvpieejā. Datubāze Scopus līdzīgi kā Web of Science VeA akadēmiskajam un administratīvajam personālam nodrošina vienotu piekļuvi informācijai par publikācijām nozīmīgākajos zinātniskajos žurnālos un to citēšanu, tādējādi ļaujot izvērtēt publikāciju autoru zinātniskos sasniegumus.

Science Direct 

 ir izdevniecības Elsevier datubāze dabas un tehniskajās zinātnēs, dzīvības zinātnēs un medicīnā, kā arī humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Datubāze satur informāciju par vairākiem tūkstošiem Elsevier izdotajiem žurnāliem un grāmatām. Pilnie teksti, kas apzīmēti ar zaļu simbolu, bet ar balto simbolu apzīmētie raksti ir pieejama bibliogrāfiskā informācija un rakstu kopsavilkumi.

Web of Science

 ir vadošā elektronisko resursu pētniecības platforma, kuru veido Thomson Reuters kompānija. Vienota platforma nodrošina integrētupieeju augstas kvalitātes literatūrai, apvieno sevī informācijas meklēšanu bibliogrāfiskajās (arī citēšanas indeksu) datubāzēs, palīdz atrastjaunākās un nozīmīgākās zinātniskās publikācijas augsta ietekmes faktoražurnālos, konferenču krājumos u. c. kā arī parāda zinātnisko publikācijucitēšanu. Web of Science ietverta nozīmīgākā zinātniskā informācija parvairāk kā 12 000 žurnāliem un 160 000 konferenču zinātniskajiemmateriāliem 250 disciplīnās dabaszinātnēs, sociālajās un humanitārajāszinātnēs.

Web of Science pieejamas datubāzes:

Web of ScienceTM Core Collection (1985-present) – Science Citation Index Expanded (1992-present);

Social Sciences Citation Index (1992-present);

Conference Proceedings Citation Index – Science (1990-present); Conference

Proceedings Citation Index – Social Science & Humanities (1990-present);

Book Citation Index– Science (2005-present); Book Citation Index– Social Sciences & Humanities (2005-present).

Journal Citation Reports piedāvā iespēju sistemātiski un objektīvi novērtēt zinātnisko žurnālu nozīmi un ietekmi pasaules zinātnes vides kontekstā (pieejami žurnāla nozīmīguma rādītāji Impact Factor, Eigenfactor).

BiblioRossica

BiblioRossica (www.bibliorossica.com) ir Academic Studies Press (Bostona, ASV) izdevniecības izstrādātā platforma akadēmiķiem un pētniekiem, kas apkopo mūsdienu Krievijas, Austrumeiropas un Eirāzijas iedzīvotājiem būtiskas tēmas.

Tematiskais aptvērums: Sociālās, humanitārās un eksaktās zinātnes - māksla un arhitektūra, ekonomika un bizness, politoloģija, vēsture, jurisprudence, izglītība, psiholoģija, filozofija, reliģija, literatūra un kritika, mūzika, datorzinātne, inženierzinātne un tehnoloģijas, veselība un medicīna, u.c.

Datubāzes veids: Pilnteksta datubāze

Satura veids: E-grāmatas, e-žurnāli

Satura valoda: Krievu, angļu valodā

Datubāze pieejama Ventspils Augstskolas bibliotēkā līdz 22.11.2018.

EBSCO datubāzu bezmaksas izmēģinājums

Līdz 11.novembrim ir iespēja iepazīties ar 4 jaunām EBSCO izmēģinājuma datubāzēm -  MasterFILE Premier, Hobbies & Crafts Reference Center, Science Reference Center un Consumer Health Complete

MasterFILE Premier – piedāvā pilna teksta žurnālus un uzziņu literatūru. Tematiskais aptvērums - uzņēmējdarbība, veselība, izglītība, dabaszinātnes un starpnozaru publikācijas. Ietverta plaša attēlu kolekcija, fotoattēli, kartes u.c.

Saturs

 • Vairāk nekā 1600 pilna teksta žurnāli
 • Vairāk nekā 440 pilna teksta rokasgrāmatas
 • Vairāk nekā 73 000 primāro avota dokumenti
 • Vairāk nekā 1,6 miljoni attēli un kartes.

Saite uz šo datubāzi: http://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?vid=1&sid=e186bd53-5095-465c-9d0f-9bc10da0f047%40sessionmgr4009

Hobbies & Crafts Reference Center - piedāvā praktiskus norādījumus un ieteikumus gandrīz visu veidu hobiju entuziastiem.  Tematiskais aptvērums - māksla un amatniecība, mājas un dārzas uzturēšana, iekštelpu iekārtojums, bērnu rokdarbi, modeļu veidošana, tekstilizstrādājumi, āra atpūta, skatuves māksla, zinātne un tehnoloģijas u.c.

Saturs 

 • Vairāk nekā 2000 pilna teksta žurnāli un grāmatas
 • Vairāk nekā 720 videoklipi
 • Vairāk nekā 180 hobiju profili
 • Vairāk nekā 10000 receptes.

Saite uz šo datubāzi:  https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s5842008&profile=hcrc&groupid=main

Science Reference Center – piedāvā dažādu nozaru zinātniskos un populārzinātniskos žurnālus, enciklopēdijas, uzziņu literatūru un plašu attēlu kolekciju.

Tematiskais aptvērums - lietišķās zinātnes, bioloģija, ķīmija, zemes un kosmosa zinātne, enerģētika, vides zinātne, tiesu medicīna, veselība un medicīna, zinātnes vēsture, dzīves zinātne, matemātika, fizika, zinātne un sabiedrība, zinātnes pētījumi, zinātnes karjera u.c.

Papildus pievienota augstas kvalitātes zinātnisko attēlu datubāze Scence Image Collection, kas ir sagatavota izmantojot National Geographic, UPI, Getty, NASA un Nature Picture Library materiālus. Kolekcija piedāvā daudzu zinātņu nozaru attēlus, simtiem patentētas zinātniskās ilustrācijas, diagrammas, grafikas u.c.

Saturs 

 • Vairāk nekā 200 pilnu tekstu zinātniskie periodiskie izdevumi
 • Vairāk nekā 275 000 augstas kvalitātes attēli
 • Vairāk nekā 4000 biogrāfijas
 • Vairāk nekā 800 pilna teksta zinātniskās literatūras grāmatas
 • Vairāk nekā 800 pilna teksta zinātnes esejas
 • Pilna teksta zinātniskās enciklopēdijas
 • 580 zinātnes videoklipi
 • Desmitiem zinātnes animācijas
 • Nodarbību plāni

Saite uz šo datubāzi:  https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s5842008&profile=scirc&groupid=main

Consumer Health Complete – nodrošina pētnieku un interesentu informācijas vajadzības galvenajās medicīnas jomās. Tematiskais aptvērums - visas svarīgākās medicīnas un veselības aprūpes un aizsardzības jomas.

Saturs 

 • Vairāk nekā 500 pilna teksta žurnāli
 • Vairāk nekā 240 pilna teksta uzziņu grāmatas un enciklopēdijas
 • Vairāk nekā 2600 pilna teksta uz pierādījumiem balstīti ziņojumi par veselību
 • Gandrīz 500 medicīnas attēli un diagrammas
 • Gandrīz 250 animācijas un audio stāstījumi
 • Desmitiem raksti, kas aptver pusaudžu veselības tēmas
 • Pilna teksta patērētāju veselības brošūras.

Saite uz šo datubāzi:  https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&custid=s5842008&profile=chc&groupid=main

Visām šīm datubāzēm var piekļūt ejot uz  http://search.ebscohost.com/ arī ar attālinātā lietotāja piekļuvi!