Ventspils Augstskolas un SIA “Mikrotīkls” 2017. gadā noslēdza līgumu par “MikroTik Akadēmijas” izveidi augstskolā. Šī līguma ietvaros rudens semestrī Ventspils Augstskolā  notiks studiju kurss, kurā Informācijas tehnoloģiju fakultātes un arī citu fakultāšu studenti varēs iegūt zināšanas un praktiskās iemaņas darbā ar Mikrotik RouterOS iekārtām un programmām.