Iegādātas iekārtas un mēbeles Ventspils Augstskolas studiju programmu modernizācijai

Turpinot projekta “Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija” (Nr. 8.1.1.0/17/I/007) īstenošanu, ir iegādātas vairākas iekārtas un mēbeles, kas tiks izmantotas Informācijas tehnoloģiju fakultātes studiju vides modernizācijai