Iegādāts aprīkojums, lai izveidotu mašīnmācīšanās un datorredzes laboratoriju

Turpinot projekta “Ventspils Augstskolas STEM mācību programmu modernizācija” (Nr. 8.1.1.0/17/I/007) īstenošanu, ir iegādātas vairākas jaunas iekārtas.