Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra aktualitātes
Sekojiet mūsu jaunumiem!

Aktuālais mācību grafiks pieejams ŠEIT

 

 

Erasmus+ projekta ietvaros turpinās darbs pie kiberdrošības programmas izstrādes

Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “REDucing the Cybersecurity Management Skills Gap in SMEs” partneri no Latvijas, Itālijas, Turcijas, Bulgārija un Šveices aktīvi turpina darbu pie kibedrošības mācību programmas izstrādes mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem.

Līdz šim projekta ietvaros tikušas definētas mazo un vidējo uzēmumu vadītājiem nepieciešamās kompetences kiberdošības jautājumos, ir veikta faktiskās situācijas analīze un tādējādi konstatētas galvenās iztrūkstošās kompetences. Partneri ir vienojušies gan par programmas struktūru, gan nodrošinājuši programmas satura izstrādi. Mācību materiālu pamats ir izveidots un izkārtots Moodle sistēmā. Pašlaik aktīvi tiek strādāts pie mācību moduļu satura kvalitātes, galvenokārt pie satura noformēšanas, lai tas visos moduļos atbilstu vienotam stilam un noformējumam. Ne mazāk aktuāli un izaicinoši ir satura pielāgošana, lai tas būtu pēc iespējas labāk saprotams mācību materiālu mērķauditorijai. Projekā iesaistītie pētnieki tieši tāpēc mēģina izprast tieši mazo un vidējo uzņēmumu darbības principus un tehnoloģijas, ar kurām šie uzņēmumi strādā un definēt mācību materiālos tieši to, kas šiem uzņēmumiem būtu aktuāls un provizoriski iekļaujams budžetā.

Plānots, ka programmu patstāvīgi Moodle vidē varēs apgūt ikviens interesents, pēc tās apguves saņemot iegūto kompetenču apliecinošu sertifikātu.

Projekta kopējais Eiropas Savienības Erasmu+ programmas finansējums ir 243 756,00 EUR, t.sk. 20 490 EUR Ventspils Augstskolas budžets.

Projektu Ventspils Augstskolā īsteno Mūžizglītības centrs. Plašāka informācija, zvanot pa tālruni +371 63629650 vai +371 27738823,  rakstot uz e-pastu: mic@venta.lv

 

Veiksmīgi noslēdzies jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas projekts CREAzone Reinvent

Piektdien, 27.martā, ar tiešsaistes konferenci tiks pabeigta Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam projekta Nr. LLI-186 “CREAzone 2.0.” īstenošana. Šī projekta ietvaros divu gadu garumā jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanas nolūkos sadarbojušies partneri no Lietuvas un Latvijas - Kauņas Tehnoloģiju Universitāte, Lietuvas Biznesa konfederācija, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un Ventspils Augstskola.

Projektā kopumā piedalījušies vairāk kā 240 jaunieši no Latvijas un Lietuvas vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Projekta īstenošanas gaitā jaunieši padziļināti apguva tēmas, kas svarīgas mūsdienu biznesa vidē, kā arī praktiskā ceļā darbojās ar biznesa ideju attīstīšanu, izmantojot praktisko darbnīcu, tīklošanās pasākumu un pieredzes apmaiņas pasākumu formātus. Mācību mērķis un galvenais projekta pasākums ir bijis labākās biznesa idejas noteikšana biznesa ideju konkursā, kas notika gan 2019., gan 2020. gadā Liepājā.

2019. gada biznesa ideju konkursā piedalījās sešas komandas – viena no Latvijas un piecas no Lietuvas. Uzvaras laurus plūca komandas no Lietuvas EquuSight, kas meklēja risinājumus sporta zirgu veselības monitoringa nodrošināšanai. 2020. gada biznesa ideju konkursā savukārt piedalījās četras komandas no Lietuvas un divas no Latvijas. Žūrijas komisija par labāko atzina komandu no Lietuvas PhotoTabs, kas strādā pie mobilās aplikācijas radīšanas, ar kuras palīdzību ģitāras mūzikas notis pārveidot tabulatūrā. Abas uzvarējušās komandas saņēmušas iespēju prezentēt savu ideju Lietuvas Biznesa Eņģeļu tīkla investīciju sesijā. Par divām 2020. gada komandām un to biznesa idejām interesi izrādījusi arī arī Latvijas Biznesa Eņģeļu tīkla pārstāvji.

Projekta ietvaros tikusi arī izstrādāta metodoloģija darbam ar jauniešu uzņēmējdarbības ideju attīstīšanu. Tā ietver padziļinātu informāciju par projekta īstenošanas posmiem un paredzēta, lai ikviens interesents to varētu izmantot darbā ar jauniešiem un viņu biznesa idejām.

 

Lai pastāstītu par projekta īstenošanu, dzirdētu pašu jauniešu un mentoru viedokli un uzklausītu gūtās atziņas, kā arī lai uzzinātu par projekta ietvaros izstrādāto metodoloģiju, projekta vadošais partneris Kauņas Tehnoloģiskā universitāte sadarbībā ar projekta partneriem š.g. 27. martā aicina iekvienu interesentu pievienoties videokonferencei.  Videokonferencei lūdzam iepriekš reģistrēties, izmantojot saiti:  https://forms.gle/gCfeKjLXPvcG8DHT9

 

 

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam projekts Nr. LLI-186 “CREAzone 2.0.” tiek īstenots Kauņas Tehnoloģiskā universitātes (Lietuva) vadībā, sadarbojoties ar Ventspils Augstskolu (Latvija), Lietuvas Biznesa konfederāciju (Lietuva) un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (Latvija). Projekta mērķa grupa ir jaunieši no Latvijas un Lietuvas vecumā no 18 – 25 gadiem.

 

Projekta kopējais ERAF finansējums: 798 248 €, projekta kopējais finansējums: 939 115 €. Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2017. – 31.03.2020.

 

Papildu informācija atrodama  interneta vietnēs www.latlit.eu un www.europa.eu, kā arī projekta mājas lapā http://reinvent.creazone.lt/lv un sociālajos tīklos Facebook un Linkedin @CreazoneReinvent.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par saturu pilnībā atbild Ventspils Augstskola un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

 

MS Excel lietpratējiem

Ar 2.martu sākam Microsoft Excel kursus lietpratējiem!

Kursos apgūsiet aprēķinu veikšanu darblapā, funkcijas darbam ar tekstu, darbu ar lielām tabulām un raksturtabulām, darblapas un tabulas datu organizēšanu, datu attēlošanu, izmantojot diagrammas. Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās no plkst. 18:00 līdz 19:30 Ventspils Augstskolā D102 telpā.

Nodarbību aprakstu un plašāku informāciju meklējiet ŠEIT

Piesakies kursiem ŠEIT!

 

Facebook kā mārketinga rīks (iesācējiem)

Mūžizglītības centrs piedāvā apgūt Facebook kā mārketinga rīka iespējas iesācējiem.

Iespējams, Tavos pienākumos ir rūpēties par saziņu sociālajā tīklā Facebook, bet nejūties drošs, ka zini, kā labāk un veiksmīgāk to darīt. Facebook ir pasaulē populārākais sociālais tīkls, kurš sniedz daudz un dažādas komunikācijas iespējas. Nodarbībās radīsim izpratni par to, kas ir Facebook, kurš un kāpēc to izmanto, apgūsim Facebook lietošanas pamatus, izveidosim Facebook lapu, runāsim par to, kāpēc būtu vērts komunicēt sociālajos tīklos, kādi ir publikāciju veidi un kā ar pēc iespējas mazākām pūlēm strādāt ar iegūtajiem statistikas datiem.

Plašāka informācija par kursu: ŠEIT

Pieteikšanās kursiem ŠEIT!

Free Latvian language training for remigrants, repatriated persons and their families

 In 2020, Ventspils University of Applied Sciences will launch a free Latvian language training for remigrants, repatriated persons and their family members within a project funded by the Society Integration Foundation.

A remigrant is a person who has returned or moved from his / her country of residence to Latvia after a long absence and is a Latvian citizen, a non-citizen of Latvia, or a person who has been granted repatriation status or a person eligible for Latvian citizenship as well as their family members (child, parent or spouse) of the said person, if they return or move from their country of residence to Latvia with the said person.

The training will be held in small groups twice a week for six months from April 2020 at Ventspils University of Applied Sciences, giving participants the opportunity to learn online as well.

For more information and applying for trainings please contact Lifelong Learning Centre of Ventspils University of Applied Sciences, Inženieru Street 101, Ventspils or by calling 63629650 or writing to mic@venta.lv

This article has been prepared with financial support from the Society Integration Foundation. Ventspils University of Applied Sciences is responsible for the content of the article.

Бесплатное обучение латышского языка для реэмигрантов и их семей

В 2020 году в рамках проекта, финансируемого Фондом интеграции общества, Вентспилсская высшая школа начнет бесплатное обучение латышского языка для реэмигрантов и их семей.

Реэмигрантом считается лицо, которое возвратилось или перебралось из государства проживания на постоянное жительство в Латвию после длительного отсутствия и является гражданином Латвии, не гражданином Латвии, лицом, которому присвоен статус репатрианта, или лицо, имеющее право на получение гражданства Латвии в порядке регистрации основываясь на Закон о гражданстве, а также члены семьи (ребенок, родитель или супруг), если они возвращаются или переезжают из государства проживания на постоянное жительство в Латвию вместе с вышеупомянутым лицом.

Занятия будут проводиться в Вентспилсской высшей школе, в малых группах два раза в неделю в течение шести месяцев, начиная с апреля 2020 года. Участникам так же будет предоставлена возможность учиться в онлайн режиме (прямой связи).

Подать заявку на обучение вы можете в Вентспилской высшей школе по адресу ул. Инжениеру 101, Вентспилс или позвонив по телефону 63629650, а также по электронной почте: mic@venta.lv.

Статья подготовлена при финансовой поддержке Фонда общественной интеграции.

Ответственность за содержание статьи несет Вентспилсская высшая школа.

Bezmaksas latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Ventspils Augstskola 2020. gadā uzsāks reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem paredzētas bezmaksas latviešu valodas mācības Sabiedrības integrācijas fonda finansēta projekta ietvaros.

Par reemigrantu uzskatāma persona, kura ir atgriezusies vai pārcēlusies no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi (bērns, vecāks vai laulātais), ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

Mācības notiks mazās grupās divas reizes nedēļā sešu mēnešu garumā no 2020. gada aprīla Ventspils Augstskolā, dodot iespēju dalībniekiem mācīties arī tiešsaistes režīmā.

Pieteikšanās mācībām Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā Inženieru ielā 101 vai zvanot pa tālruni 63629650, vai  rakstot uz e-pastu: mic@venta.lv.

Raksts ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild Ventspils Augstskola.

Vācu valoda iesācējiem

Mūžizglītības centrs aicina apgūt vācu valodu iesācējiem!

Vācu valoda ir viena no visizplatītākajām valodām pasaulē, īpaši centrālajā Eiropā, kā arī tā līdztekus angļu un franču ir arī ES institūciju darba valoda. Tāpat vācu valodas zināšanas palīdzēs apgūt arī citas tai radniecīgas valodas, piemēram, norvēģu, holandiešu, zviedru un dāņu.

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez vācu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām.

Plašāka informācija par kursu: ŠEIT

Pieteikšanās kursiem ŠEIT!

Angļu valoda iesācējiem

Apgūsti angļu valodu iesācējiem Mūžizglītības centrā! Aicinām 21.janvārī plkst. 17:30 Ventspils Augstskolas B4 auditorijā uz iepazīšanās nodarbību, kurā varēsiet uzzināt par plānoto programmu un iepazīties ar pasniedzēju.

Nodarbības notiks otrdienu un ceturtdienu vakaros plkst. 17:30 Ventspils Augstskolā. Mūsdienās angļu valoda ir kļuvusi par lingua franca un tā ir visizplatītākā valoda pasaulē un bieži tiek izmantota kā starptautiska saziņas valoda. Apgūstot angļu valodu Jums atvērsies durvis uz visiem kontinentiem, kā arī piekļūsiet neierobežotiem informācijas avotiem jebkurā Jums vajadzīgajā jomā!

Plašāka informācija par kursu: ŠEIT

Pieteikšanās kursiem ŠEIT!

Apgūsti zviedru valodu!

Mūžizglītības centrs aicina apgūt zviedru valodu gan ar, gan bez priekšzināšanām. Mācības nodrošinās pasniedzējs no Zviedrijas Lars Anders Ragnar Olsson. 

Mācību kursa mērķis ir uzlabot Jūsu zviedru valodas prasmes līmeni, kā arī palīdzēt iegūt attiecīgam līmenim atbilstošas zināšanas par zviedru valodas lingvistisku un sociokultūru.

 

Plašāka informācija par kursu: ŠEIT

Pieteikšanās kursiem ŠEIT!

Sagatavojies 12.klases centralizētajam eksāmenam matemātikā!

Aicinām 12.klašu skolēnus pieteikties sagatavošanās kursiem centralizētajam eksāmenam matemātikā. Pirmās nodarbības notiks 10.februārī.

Nodarbībās jaunieši nostiprinās zināšanas par aritmētiskiem un algebriskiem pārveidojumiem, vienādojumiem un nevienādībām, vienādojumu un nevienādību sistēmām, kā arī funkcijām un to īpašībām, kombinatorikas un varbūtības teorijas pamatiem, trigonometriju, planimetrijas un stereometrijas uzdevumos.

Plašāka informācija par kursu: ŠEIT

Pieteikšanās kursiem ŠEIT!

Krievu valoda ar priekšzināšanām

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs aicina apgūt krievu valodu ar priekšzināšanām.

Mācību kursa mērķis ir uzlabot Jūsu krievu valodas prasmes līmeni, kā arī palīdzēt iegūt attiecīgam līmenim atbilstošas zināšanas par krievu valodas lingvistisku un sociokultūru.

Kursa kopējais apjoms ir 48 akadēmiskās stundas (45 minūtes katra). Kursa cena: 216 EUR (maksājumu iespējams veikt arī daļās).

 

Plašāka informācija par kursu: ŠEIT

Pieteikšanās kursiem ŠEIT!

Aicinām apgūt šūšanu

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs aicina pievienoties un apgūt šūšanu Ventspils Augstskolā pie meistares Jonikas Tērvides!  

Kursa kopējais apjoms ir 48 akadēmiskās stundas (45 minūtes katra). Kursa cena: 216 EUR (maksājumu iespējams veikt arī daļās). Nodarbības notiks reizi nedēļā.

 

Plašāka informācija par kursu: ŠEIT

Pieteikšanās kursiem ŠEIT!

Ventspils Augstskolā aizvadītas mācības pieaugušajiem 4.kārta

Sekmīgi noslēgusies Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārta Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā. Mācības kopumā apmeklēja un sekmīgi pabeidza 14 cilvēki.

Kopumā 14 pieaugušie Ventspils Augstskolā apguvuši divas neformālās izglītības programmas – četri  no tiem apguva neformālo izglītības programmu “Datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel”, savukārt desmit – programmu “Java programmēšanas valodas apguve”. Abas programmas tika gatavotas un īstenotas personām bez priekšzināšanām, sniedzot ikvienam interesentam iespēju tās apgūt. Programmu īstenošanā iesaistītie docētāji izteikuši gandarījumu par  kursantu mērķtiecību, apmeklējot nodarbības gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās, kā arī  noslēguma pārbaudījumā apliecinot sekmīgu programmas apguvi.  

Mācību izmaksas 90% apmērā tika segtas no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, savukārt apmācāmo līdzmaksājums bija vien 10% no kopējās mācību maksas, kuru atsevišķos gadījumos izvēlējās segt apmācāmā darba devējs.

Arī 2020. gadā Ventspils Augstskola plāno iesaistīties projekta 5.kārtā, piedāvājot neformālās izglītības programmas savas kompetences ietvaros. Atgādinām, ka mācībām varēs pieteikties strādājošie vai pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem. Nākošā pieteikšanās plānota 2020.gada sākumā.

Vairāk informācijas par projektu atrodama Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājas lapā http://www.macibaspieaugusajiem.lv/, kā arī Ventspils Augstskolas mājas lapā https://venta.lv/muzizglitiba/macibas-pieaugusajiem/.

Projektu Ventspils Augstskolā īsteno Mūžizglītības centrs.

Mācības īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros.

Pieaugušo izglītība un tās dalībnieks

Dalībnieki iepazīs virkni ieskatu no neirozinātnes un psiholoģijas, kas rada izpratni par to, kā stiprināt cilvēka motivāciju mācīties, kā veicināt gatavību pieņemt pārmaiņas, kā pārvarēt “smadzeņu slinkumu”, un kā padarīt mācīšanās procesu efektīvāku. Izpratne par šiem jautājumiem palīdzēs pieaugušo izglītības pasniedzējam noteikt adekvātus mācīšanās mērķus, atlasīt abilstošu mācību saturu un radīt vēlamo mācīšanās vidi. Teorētiskie ieskati mīsies ar praktiskām aktivitātēm un dalīšanos ar konkrētām idejām pieaugušo izglītības mācību procesa pilnveidei.

Programmas apjoms: 4 akadēmiskās stundas (180 minūtes)

Norises laiks: 2020. gada 21. janvāris plkst. 18:00

Norises vieta: Ventspils Augstskola

Lektors: Toms Urdze - treneris, mācību projektu vadītājs un Metodes.lv dibinātājs

Dzimis un uzaudzis Vācijā. Pēc Minsteres Latviešu ģimnāzijas beigšanās studēja pieaugušo izglītību Oldenburgas universitātē un iesaistījās dažādos sociāla rakstura projektos Latvijā. 1995. gadā pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Pēdējos 25 gadus darbojies pieaugušo izglītības laukā, strādājot Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā, kurai trīs gadus bija valdes priekšsēdētājs, un vadot seminārus par mācīšanas, plānošanas, pārmaiņu sekmēšanas un cilvēku vadīšanas jautājumiem, kā arī īstenojot starptautiskus izglītības projektus. Saliedēt.lv paspārnē vada komandas saliedēšanas un attīstības treniņus. Vairāku grāmatu autors, tai skaitā, metožu krājumam “Būt. Zināt. Prast. Veiksmīgs darbs ar auditoriju” un “KomPas - Rokasgrāmata pieaugušo izglītības pasniedzējiem”. Viņa radītā vietne “Metodes.lv” ir viens no populārākajiem resursiem par mācīšanas un vadīšanas jautājumiem Latvijā. Toms Urdze ir Eiropas Komisijas eksperts vērtētājs pieaugušo izglītības projektiem. No šī gada oktobra viņš ir piesaistīts kā metodiskais eksperts Ventspils Augstskolā, lai atbalstītu jauno tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā.

Cena: 18,00 EUR (t.sk. PVN)

Meditācijas būtība un praktiskā nozīme

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs piedāvā ILMĀRA LATKOVSKA lekciju ciklu "Meditācijas būtība un praktiskā nozīme". 26. novembrī plkst. 18:00-21:00 norisināsies  lekciju cikla trešā nodarbība.

Tajā pasniedzējs pastāstīs par meditāciju un apziņas stāvokļiem – nomodu, sapni un dziļo miegu -, meditāciju reliģijas, zinātnes un mākslas kontekstā, kā arī radošumu un koncentrēšanos. Tāpat dalībnieki varēs apgūt meditāciju praktiski.

Lekciju cikla apraksts atrodams: ŠEIT

Piesakies kursiem ŠEIT!

Ventspils Augstskola piedāvās latviešu valodas mācības reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Piektdien, 8.novembrī, Ventspils Augstskola (VeA) parakstījusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta īstenošanu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valoda apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” ietvaros, kā rezultātā 2020. un 2021. gadā piedāvās reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem pilnveidot savas latviešu valodas zināšanas bez maksas.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu latviešu valodas pilnveidē reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuriem latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, lai sekmīgi integrētos sabiedrībā un izvērstu pilnvērtīgu savai kvalifikācijai atbilstoši profesionālo darbību vai arī lai uzsāktu mācību vai studiju procesu.

Latviešu valodas mācības īstenos Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs (VeA MIC). Profesionālu pedagogu vadībā dalībnieki attīstīs un pilnveidos runāšanas, klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Plānots, ka valodu varēs apgūt gan klātienē Ventspils Augstskolā, gan arī izmantojot attālinātās tiešsaistes rīkus.

Par reemigrantu uzskatāma persona, kura ir atgriezusies vai pārcēlusies no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi: bērns, vecāks vai laulātais, ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

Dalībnieku uzņemšana notiks 2020.gada janvārī un informācija par to tiks izplatīta atsevišķi gan VeA mājaslapā, gan pilsētas informatīvajos portālos. Intereses un papildu jautājumu gadījumā lūdzam kontaktēties ar VeA MIC darbiniekiem, zvanot uz tālruņa numuru 63629650 vai rakstot uz e-pastu mic@venta.lv .

Projekta kopējais finansējums ir 7020.00 EUR un to pilnā apjomā finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta finansētas programmas “Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” līdzekļiem.

Notikusi trešā Erasmus+ projekta starptautiskā tikšanās Itālijā

Projekta partneri no Latvijas, Itālijas, Turcijas, Bulgārija un Šveices š.g. oktobrī divu dienu garumā kopīgi ne tikai izvērtēja līdz šim paveikto, bet arī vienojās par nākamajiem veicamajiem soļiem Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “REDucing the Cybersecurity Management Skills Gap in SMEs” ietvaros.

Atgādinām, ka  projekta mērķis ir izstrādāt neformālo mācību programmu mazo un vidējo uzņēmumu kibedrošības menedžeriem.

Līdz šim projekta ietvaros tikušas definētas mazo un vidējo uzēmumu vadītājiem nepieciešamās kompetences kiberdošības jautājumos, ir veikta faktiskās situācijas analīze un tādējādi konstatētas galvenās iztrūkstošās kompetences. Partneri ir vienojušies gan par programmas struktūru, gan nodrošinājuši daļēju programmas satura izstrādi.

Turpmākajos posmos partneriem jāstrādā pie mācību metodoloģijas izstrādes, kā arī jānodrošina programmas izvietošana mācību platformā Moodle.  Plānots, ka programmu patstāvīgi Moodle vidē varēs apgūt ikviens interesents, pēc tās apguves saņemot iegūto kompetenču apliecinošu sertifikātu.

Projekta partneru tikšanās notika Itālijas pilsētā Fano un to organizēja viens no projekta sadarbības partneriem Training 2000. Ar šo tikšanos projektā ir noslēdzies pirmais gads no kopējā projekta perioda - 2 gadiem.

Projekta kopējais Eiropas Savienības Erasmu+ programmas finansējums ir 243 756,00 EUR, t.sk. 20 490 EUR Ventspils Augstskolas budžets.

 

Projektu Ventspils Augstskolā īsteno Mūžizglītības centrs. Plašāka informācija, zvanot pa tālruni +371 63629650 vai +371 27738823,  rakstot uz e-pastu: mic@venta.lv

 

 

Esi viens no mums un apgūsti publisko runu!

Kļūsti par vienu no mums, kopā ar studentiem klausītāja statusā apgūstot kursu "Publiskā runa". Kursi notiks pirmdienās, sākot ar 7. oktobri un beidzot ar 2. decembri, no plkst. 16:05 līdz plkst. 19:10 Ventspils Augstskolā.

Nodarbības pasniegs lektore Iveta Lāce. Maksa par kursa apgūšanu klausītāja statusā - 100 eiro.

 

Kursa aprakstu skatīt šeit ŠEIT

Pieteikšanas kursiem, rakstot uz e-pastu mic@venta.lv.

Franču valoda iesācējiem

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs aicina jauniešus un pieaugušos apgūt franču valodu iesācējiem.

Kursu kopējais apjoms ir 60 akadēmiskās stundas (45 minūtes katra). Darba valoda būs angļu. Kursa cena ir 215,- EUR (maksājumu iespējams veikt daļās).

 

Piesakies kursiem ŠEIT!

Ievads pārvaldības sistēmā Moodle

Ar 16.oktobri uzsākam kursu “Ievads pārvaldības sistēmā Moodle”!  

Atvērtā koda kursu pārvaldības sistēma Moodle ir šobrīd populārākā kursu vadības sistēma pasaulē. Apmācību mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes darbā ar Moodle, lai patstāvīgi spētu veidot Moodle vidē savus mācību kursus, pievienot teksta, audio un video failus un citus resursus un aktivitātes, kā arī sniegt ieteikumus un idejas efektīvai mācību procesa organizēšanai e-vidē.

Nodarbību aprakstu un plašāku informāciju meklējiet ŠEIT
Piesakies kursiem ŠEIT!

Zviedru valoda ar priekšzināšanām

Piedāvājam apgūt zviedru valodu ar priekšzināšanām.

Mācības nodrošinās pasniedzējs no Zviedrijas, tādēļ otra saziņas valoda būs angļu valoda. Nodarbības tiek plānotas reizi mēnesī - piektdienās un sestdienās, pirmās nodarbības 11. un 12. oktobrī Ventspils Augstskolā. Kursu kopējais apjoms ir 40 akadēmiskās stundas (45 minūtes katra) un kursa cena ir 155,- EUR (maksājumu iespējams veikt daļās).

Piesakies kursiem ŠEIT!

Notiek pieteikšanās uz sagatavošanās kursiem centralizētajam eksāmenam angļu valodā

Aicinām topošos vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu absolventus apmeklēt kursus, lai sagatavotos centralizētajam eksāmenam angļu valodā.

Kursa ietvaros tiks pārskatītas dažādas tēmas, pareiza teikumu veidošana, gramatika. Kursa mērķis ir pamatiemaņu attīstīšana un uzlabošana veiksmīgai angļu valodas apguvei – runātprasme, rakstītprasme, audiālā un vizuālā teksta uztvere.

Nodarbību aprakstu un plašāku informāciju meklējiet ŠEIT

Piesakies kursiem ŠEIT!

Microsoft Word Excel lietpratējiem

Ar 7.oktobri sākam Microsoft Word Excel kursus lietpratējiem!

 

Kursos apgūsiet aprēķinu veikšanu darblapā, funkcijas darbam ar tekstu, darbu ar lielām tabulām un raksturtabulām, darblapas un tabulas datu organizēšanu, datu attēlošanu, izmantojot diagrammas.

Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 Ventspils Augstskolā D102 telpā.

 

Nodarbību aprakstu un plašāku informāciju meklējiet ŠEIT

Piesakies kursiem ŠEIT!

Fotografēju, jo patīk!

Jums patīk fotografēt cilvēkus, dzīvniekus, pasākumus, dabas ainavas vai ķert cita veida kadrus? Jūs jūtat, ka vēlaties uzlabot savas fotografēšanas iemaņas, apgūt savas fotokameras sniegtās iespējas? Droši piesakieties foto kursiem “Fotografēju, jo man patīk!”.

Kursi sāksies ar 30.oktobri!

Nodarbību aprakstu un plašāku informāciju meklējiet ŠEIT

Piesakies kursiem ŠEIT!

Lekciju cikls - meditācija un tās nozīme ikdienā

Kas ir meditācija un kāda ir tās nozīme ikdienā? Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs aicina uz Ilmāra Latkovska lekciju ciklu “Meditācijas būtība un praktiskā nozīme”. Lekcijas notiks reizi mēnesī, sākot ar 24.septembri, plkst. 18:00 - 21:00 Ventspils Augstskolā.

Meditācija ir garīgā prakse, kas cilvēkam palīdz rast un nostiprināt garīgo un emocionālo līdzsvaru. Nodarbību cikls paredz iepazīstināšanu ar meditācijas būtību un apgūt meditācijas praktiskos pamatus. Dalībnieki gūs ieskatu dažādās meditācijas (apzinātības, kontemplācijas) garīgajās tradīcijās, kā arī gūs iemaņas meditācijas praktizēšanai ikdienā.

Tāpat katrā no četrām nodarbībām tiks atvēlēts laiks arī  vingrinājumu prakses apgūšanai un meditācijai – ķermeņa jeb pozu vingrinājumi, pareiza elpošana, ķermeņa apzinātības un koncentrēšanās vingrinājumi, kā arī vingrinājumi, kurus pielietot ikdienišķās sadzīves gaitās. Līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām grupā dalībniekiem būs iespējas individuālām sarunām ar pasniedzēju

Ilmārs Latkovskis ir Šveices Lassalle Kontemplationsschuele “Via Integralis” diplomēts kontemplācijas (meditācijas) skolotājs, filosofijas maģistrs un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabas projekta vadītājs. Ilmārs regulāri vada biedrības “Contemplatio” rīkotos meditācijas retrītus. Savukārt meditācijas zināšanas un pieredzi papildinājis Throssel Hole Buddhist Abbey zenbudistu klosterī Anglijā.

Maksa par vienu lekciju cikla moduli (4 akadēmiskās studas) ir 36,00 eiro. Pieteikties lekcijām iespējams šeit: https://venta.lv/muzizglitiba/pieteiksanas/

Vairāk informācijas varat iegūt, zvanot pa tālruni +371 63629650 vai rakstot uz e-pastu mic@venta.lv.