Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centra aktualitātes
Sekojiet mūsu jaunumiem!

Vācu valoda iesācējiem

Mūžizglītības centrs aicina apgūt vācu valodu iesācējiem!

Vācu valoda ir viena no visizplatītākajām valodām pasaulē, īpaši centrālajā Eiropā, kā arī tā līdztekus angļu un franču ir arī ES institūciju darba valoda. Tāpat vācu valodas zināšanas palīdzēs apgūt arī citas tai radniecīgas valodas, piemēram, norvēģu, holandiešu, zviedru un dāņu.

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez vācu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām.

Plašāka informācija par kursu: ŠEIT

Pieteikšanās kursiem ŠEIT!

Angļu valoda iesācējiem

Apgūsti angļu valodu iesācējiem Mūžizglītības centrā! Aicinām 21.janvārī plkst. 17:30 Ventspils Augstskolas B4 auditorijā uz iepazīšanās nodarbību, kurā varēsiet uzzināt par plānoto programmu un iepazīties ar pasniedzēju.

Nodarbības notiks otrdienu un ceturtdienu vakaros plkst. 17:30 Ventspils Augstskolā. Mūsdienās angļu valoda ir kļuvusi par lingua franca un tā ir visizplatītākā valoda pasaulē un bieži tiek izmantota kā starptautiska saziņas valoda. Apgūstot angļu valodu Jums atvērsies durvis uz visiem kontinentiem, kā arī piekļūsiet neierobežotiem informācijas avotiem jebkurā Jums vajadzīgajā jomā!

Plašāka informācija par kursu: ŠEIT

Pieteikšanās kursiem ŠEIT!

Apgūsti zviedru valodu!

Mūžizglītības centrs aicina apgūt zviedru valodu gan ar, gan bez priekšzināšanām. Mācības nodrošinās pasniedzējs no Zviedrijas Lars Anders Ragnar Olsson. 

Mācību kursa mērķis ir uzlabot Jūsu zviedru valodas prasmes līmeni, kā arī palīdzēt iegūt attiecīgam līmenim atbilstošas zināšanas par zviedru valodas lingvistisku un sociokultūru.

 

Plašāka informācija par kursu: ŠEIT

Pieteikšanās kursiem ŠEIT!

Sagatavojies 12.klases centralizētajam eksāmenam matemātikā!

Aicinām 12.klašu skolēnus pieteikties sagatavošanās kursiem centralizētajam eksāmenam matemātikā. Pirmās nodarbības notiks 10.februārī.

Nodarbībās jaunieši nostiprinās zināšanas par aritmētiskiem un algebriskiem pārveidojumiem, vienādojumiem un nevienādībām, vienādojumu un nevienādību sistēmām, kā arī funkcijām un to īpašībām, kombinatorikas un varbūtības teorijas pamatiem, trigonometriju, planimetrijas un stereometrijas uzdevumos.

Plašāka informācija par kursu: ŠEIT

Pieteikšanās kursiem ŠEIT!

Krievu valoda ar priekšzināšanām

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs aicina apgūt krievu valodu ar priekšzināšanām.

Mācību kursa mērķis ir uzlabot Jūsu krievu valodas prasmes līmeni, kā arī palīdzēt iegūt attiecīgam līmenim atbilstošas zināšanas par krievu valodas lingvistisku un sociokultūru.

Kursa kopējais apjoms ir 48 akadēmiskās stundas (45 minūtes katra). Kursa cena: 216 EUR (maksājumu iespējams veikt arī daļās).

 

Plašāka informācija par kursu: ŠEIT

Pieteikšanās kursiem ŠEIT!

Aicinām apgūt šūšanu

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs aicina pievienoties un apgūt šūšanu Ventspils Augstskolā pie meistares Jonikas Tērvides!  

Kursa kopējais apjoms ir 48 akadēmiskās stundas (45 minūtes katra). Kursa cena: 216 EUR (maksājumu iespējams veikt arī daļās). Nodarbības notiks reizi nedēļā.

 

Plašāka informācija par kursu: ŠEIT

Pieteikšanās kursiem ŠEIT!

Ventspils Augstskolā aizvadītas mācības pieaugušajiem 4.kārta

Sekmīgi noslēgusies Eiropas Sociālā fonda projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārta Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā. Mācības kopumā apmeklēja un sekmīgi pabeidza 14 cilvēki.

Kopumā 14 pieaugušie Ventspils Augstskolā apguvuši divas neformālās izglītības programmas – četri  no tiem apguva neformālo izglītības programmu “Datu analīze un pārskatu sagatavošana MS Excel”, savukārt desmit – programmu “Java programmēšanas valodas apguve”. Abas programmas tika gatavotas un īstenotas personām bez priekšzināšanām, sniedzot ikvienam interesentam iespēju tās apgūt. Programmu īstenošanā iesaistītie docētāji izteikuši gandarījumu par  kursantu mērķtiecību, apmeklējot nodarbības gan darba dienu vakaros, gan brīvdienās, kā arī  noslēguma pārbaudījumā apliecinot sekmīgu programmas apguvi.  

Mācību izmaksas 90% apmērā tika segtas no Eiropas Savienības fonda līdzekļiem, savukārt apmācāmo līdzmaksājums bija vien 10% no kopējās mācību maksas, kuru atsevišķos gadījumos izvēlējās segt apmācāmā darba devējs.

Arī 2020. gadā Ventspils Augstskola plāno iesaistīties projekta 5.kārtā, piedāvājot neformālās izglītības programmas savas kompetences ietvaros. Atgādinām, ka mācībām varēs pieteikties strādājošie vai pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem. Nākošā pieteikšanās plānota 2020.gada sākumā.

Vairāk informācijas par projektu atrodama Valsts izglītības attīstības aģentūras izveidotajā projekta mājas lapā http://www.macibaspieaugusajiem.lv/, kā arī Ventspils Augstskolas mājas lapā https://venta.lv/muzizglitiba/macibas-pieaugusajiem/.

Projektu Ventspils Augstskolā īsteno Mūžizglītības centrs.

Mācības īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0./16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4.kārtas ietvaros.

Pieaugušo izglītība un tās dalībnieks

Dalībnieki iepazīs virkni ieskatu no neirozinātnes un psiholoģijas, kas rada izpratni par to, kā stiprināt cilvēka motivāciju mācīties, kā veicināt gatavību pieņemt pārmaiņas, kā pārvarēt “smadzeņu slinkumu”, un kā padarīt mācīšanās procesu efektīvāku. Izpratne par šiem jautājumiem palīdzēs pieaugušo izglītības pasniedzējam noteikt adekvātus mācīšanās mērķus, atlasīt abilstošu mācību saturu un radīt vēlamo mācīšanās vidi. Teorētiskie ieskati mīsies ar praktiskām aktivitātēm un dalīšanos ar konkrētām idejām pieaugušo izglītības mācību procesa pilnveidei.

Programmas apjoms: 4 akadēmiskās stundas (180 minūtes)

Norises laiks: 2020. gada 21. janvāris plkst. 18:00

Norises vieta: Ventspils Augstskola

Lektors: Toms Urdze - treneris, mācību projektu vadītājs un Metodes.lv dibinātājs

Dzimis un uzaudzis Vācijā. Pēc Minsteres Latviešu ģimnāzijas beigšanās studēja pieaugušo izglītību Oldenburgas universitātē un iesaistījās dažādos sociāla rakstura projektos Latvijā. 1995. gadā pārcēlās uz dzīvi Latvijā. Pēdējos 25 gadus darbojies pieaugušo izglītības laukā, strādājot Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā, kurai trīs gadus bija valdes priekšsēdētājs, un vadot seminārus par mācīšanas, plānošanas, pārmaiņu sekmēšanas un cilvēku vadīšanas jautājumiem, kā arī īstenojot starptautiskus izglītības projektus. Saliedēt.lv paspārnē vada komandas saliedēšanas un attīstības treniņus. Vairāku grāmatu autors, tai skaitā, metožu krājumam “Būt. Zināt. Prast. Veiksmīgs darbs ar auditoriju” un “KomPas - Rokasgrāmata pieaugušo izglītības pasniedzējiem”. Viņa radītā vietne “Metodes.lv” ir viens no populārākajiem resursiem par mācīšanas un vadīšanas jautājumiem Latvijā. Toms Urdze ir Eiropas Komisijas eksperts vērtētājs pieaugušo izglītības projektiem. No šī gada oktobra viņš ir piesaistīts kā metodiskais eksperts Ventspils Augstskolā, lai atbalstītu jauno tehnoloģiju ieviešanu mācību procesā.

Cena: 18,00 EUR (t.sk. PVN)

Meditācijas būtība un praktiskā nozīme

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs piedāvā ILMĀRA LATKOVSKA lekciju ciklu "Meditācijas būtība un praktiskā nozīme". 26. novembrī plkst. 18:00-21:00 norisināsies  lekciju cikla trešā nodarbība.

Tajā pasniedzējs pastāstīs par meditāciju un apziņas stāvokļiem – nomodu, sapni un dziļo miegu -, meditāciju reliģijas, zinātnes un mākslas kontekstā, kā arī radošumu un koncentrēšanos. Tāpat dalībnieki varēs apgūt meditāciju praktiski.

Lekciju cikla apraksts atrodams: ŠEIT

Piesakies kursiem ŠEIT!

Ventspils Augstskola piedāvās latviešu valodas mācības reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem

Piektdien, 8.novembrī, Ventspils Augstskola (VeA) parakstījusi līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par projekta īstenošanu Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Latviešu valoda apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” ietvaros, kā rezultātā 2020. un 2021. gadā piedāvās reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem pilnveidot savas latviešu valodas zināšanas bez maksas.

Projekta mērķis ir sniegt atbalstu latviešu valodas pilnveidē reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kuriem latviešu valodas zināšanas nav pietiekamas, lai sekmīgi integrētos sabiedrībā un izvērstu pilnvērtīgu savai kvalifikācijai atbilstoši profesionālo darbību vai arī lai uzsāktu mācību vai studiju procesu.

Latviešu valodas mācības īstenos Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs (VeA MIC). Profesionālu pedagogu vadībā dalībnieki attīstīs un pilnveidos runāšanas, klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Plānots, ka valodu varēs apgūt gan klātienē Ventspils Augstskolā, gan arī izmantojot attālinātās tiešsaistes rīkus.

Par reemigrantu uzskatāma persona, kura ir atgriezusies vai pārcēlusies no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgstošas prombūtnes un ir Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, persona, kurai piešķirts repatrianta statuss, vai persona, kas ir tiesīga iegūt Latvijas pilsonību reģistrācijas kārtībā Pilsonības likuma izpratnē, kā arī minētās personas ģimenes locekļi: bērns, vecāks vai laulātais, ja tie atgriežas vai pārceļas no mītnes valsts uz pastāvīgu dzīvi Latvijā kopā ar minēto personu.

Dalībnieku uzņemšana notiks 2020.gada janvārī un informācija par to tiks izplatīta atsevišķi gan VeA mājaslapā, gan pilsētas informatīvajos portālos. Intereses un papildu jautājumu gadījumā lūdzam kontaktēties ar VeA MIC darbiniekiem, zvanot uz tālruņa numuru 63629650 vai rakstot uz e-pastu mic@venta.lv .

Projekta kopējais finansējums ir 7020.00 EUR un to pilnā apjomā finansē Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta finansētas programmas “Latviešu valodas apguve reemigrantiem un viņu ģimenes locekļiem” līdzekļiem.

Notikusi trešā Erasmus+ projekta starptautiskā tikšanās Itālijā

Projekta partneri no Latvijas, Itālijas, Turcijas, Bulgārija un Šveices š.g. oktobrī divu dienu garumā kopīgi ne tikai izvērtēja līdz šim paveikto, bet arī vienojās par nākamajiem veicamajiem soļiem Erasmus+ programmas stratēģiskās partnerības projekta “REDucing the Cybersecurity Management Skills Gap in SMEs” ietvaros.

Atgādinām, ka  projekta mērķis ir izstrādāt neformālo mācību programmu mazo un vidējo uzņēmumu kibedrošības menedžeriem.

Līdz šim projekta ietvaros tikušas definētas mazo un vidējo uzēmumu vadītājiem nepieciešamās kompetences kiberdošības jautājumos, ir veikta faktiskās situācijas analīze un tādējādi konstatētas galvenās iztrūkstošās kompetences. Partneri ir vienojušies gan par programmas struktūru, gan nodrošinājuši daļēju programmas satura izstrādi.

Turpmākajos posmos partneriem jāstrādā pie mācību metodoloģijas izstrādes, kā arī jānodrošina programmas izvietošana mācību platformā Moodle.  Plānots, ka programmu patstāvīgi Moodle vidē varēs apgūt ikviens interesents, pēc tās apguves saņemot iegūto kompetenču apliecinošu sertifikātu.

Projekta partneru tikšanās notika Itālijas pilsētā Fano un to organizēja viens no projekta sadarbības partneriem Training 2000. Ar šo tikšanos projektā ir noslēdzies pirmais gads no kopējā projekta perioda - 2 gadiem.

Projekta kopējais Eiropas Savienības Erasmu+ programmas finansējums ir 243 756,00 EUR, t.sk. 20 490 EUR Ventspils Augstskolas budžets.

 

Projektu Ventspils Augstskolā īsteno Mūžizglītības centrs. Plašāka informācija, zvanot pa tālruni +371 63629650 vai +371 27738823,  rakstot uz e-pastu: mic@venta.lv

 

 

Esi viens no mums un apgūsti publisko runu!

Kļūsti par vienu no mums, kopā ar studentiem klausītāja statusā apgūstot kursu "Publiskā runa". Kursi notiks pirmdienās, sākot ar 7. oktobri un beidzot ar 2. decembri, no plkst. 16:05 līdz plkst. 19:10 Ventspils Augstskolā.

Nodarbības pasniegs lektore Iveta Lāce. Maksa par kursa apgūšanu klausītāja statusā - 100 eiro.

 

Kursa aprakstu skatīt šeit ŠEIT

Pieteikšanas kursiem, rakstot uz e-pastu mic@venta.lv.

Franču valoda iesācējiem

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs aicina jauniešus un pieaugušos apgūt franču valodu iesācējiem.

Kursu kopējais apjoms ir 60 akadēmiskās stundas (45 minūtes katra). Darba valoda būs angļu. Kursa cena ir 215,- EUR (maksājumu iespējams veikt daļās).

 

Piesakies kursiem ŠEIT!

Ievads pārvaldības sistēmā Moodle

Ar 16.oktobri uzsākam kursu “Ievads pārvaldības sistēmā Moodle”!  

Atvērtā koda kursu pārvaldības sistēma Moodle ir šobrīd populārākā kursu vadības sistēma pasaulē. Apmācību mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes darbā ar Moodle, lai patstāvīgi spētu veidot Moodle vidē savus mācību kursus, pievienot teksta, audio un video failus un citus resursus un aktivitātes, kā arī sniegt ieteikumus un idejas efektīvai mācību procesa organizēšanai e-vidē.

Nodarbību aprakstu un plašāku informāciju meklējiet ŠEIT
Piesakies kursiem ŠEIT!

Zviedru valoda ar priekšzināšanām

Piedāvājam apgūt zviedru valodu ar priekšzināšanām.

Mācības nodrošinās pasniedzējs no Zviedrijas, tādēļ otra saziņas valoda būs angļu valoda. Nodarbības tiek plānotas reizi mēnesī - piektdienās un sestdienās, pirmās nodarbības 11. un 12. oktobrī Ventspils Augstskolā. Kursu kopējais apjoms ir 40 akadēmiskās stundas (45 minūtes katra) un kursa cena ir 155,- EUR (maksājumu iespējams veikt daļās).

Piesakies kursiem ŠEIT!

Notiek pieteikšanās uz sagatavošanās kursiem centralizētajam eksāmenam angļu valodā

Aicinām topošos vidusskolu un profesionālo izglītības iestāžu absolventus apmeklēt kursus, lai sagatavotos centralizētajam eksāmenam angļu valodā.

Kursa ietvaros tiks pārskatītas dažādas tēmas, pareiza teikumu veidošana, gramatika. Kursa mērķis ir pamatiemaņu attīstīšana un uzlabošana veiksmīgai angļu valodas apguvei – runātprasme, rakstītprasme, audiālā un vizuālā teksta uztvere.

Nodarbību aprakstu un plašāku informāciju meklējiet ŠEIT

Piesakies kursiem ŠEIT!

Microsoft Word Excel lietpratējiem

Ar 7.oktobri sākam Microsoft Word Excel kursus lietpratējiem!

 

Kursos apgūsiet aprēķinu veikšanu darblapā, funkcijas darbam ar tekstu, darbu ar lielām tabulām un raksturtabulām, darblapas un tabulas datu organizēšanu, datu attēlošanu, izmantojot diagrammas.

Nodarbības notiks pirmdienās un trešdienās no plkst. 18:30 līdz 20:00 Ventspils Augstskolā D102 telpā.

 

Nodarbību aprakstu un plašāku informāciju meklējiet ŠEIT

Piesakies kursiem ŠEIT!

Fotografēju, jo patīk!

Jums patīk fotografēt cilvēkus, dzīvniekus, pasākumus, dabas ainavas vai ķert cita veida kadrus? Jūs jūtat, ka vēlaties uzlabot savas fotografēšanas iemaņas, apgūt savas fotokameras sniegtās iespējas? Droši piesakieties foto kursiem “Fotografēju, jo man patīk!”.

Kursi sāksies ar 30.oktobri!

Nodarbību aprakstu un plašāku informāciju meklējiet ŠEIT

Piesakies kursiem ŠEIT!

Lekciju cikls - meditācija un tās nozīme ikdienā

Kas ir meditācija un kāda ir tās nozīme ikdienā? Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs aicina uz Ilmāra Latkovska lekciju ciklu “Meditācijas būtība un praktiskā nozīme”. Lekcijas notiks reizi mēnesī, sākot ar 24.septembri, plkst. 18:00 - 21:00 Ventspils Augstskolā.

Meditācija ir garīgā prakse, kas cilvēkam palīdz rast un nostiprināt garīgo un emocionālo līdzsvaru. Nodarbību cikls paredz iepazīstināšanu ar meditācijas būtību un apgūt meditācijas praktiskos pamatus. Dalībnieki gūs ieskatu dažādās meditācijas (apzinātības, kontemplācijas) garīgajās tradīcijās, kā arī gūs iemaņas meditācijas praktizēšanai ikdienā.

Tāpat katrā no četrām nodarbībām tiks atvēlēts laiks arī  vingrinājumu prakses apgūšanai un meditācijai – ķermeņa jeb pozu vingrinājumi, pareiza elpošana, ķermeņa apzinātības un koncentrēšanās vingrinājumi, kā arī vingrinājumi, kurus pielietot ikdienišķās sadzīves gaitās. Līdztekus teorētiskajām un praktiskajām nodarbībām grupā dalībniekiem būs iespējas individuālām sarunām ar pasniedzēju

Ilmārs Latkovskis ir Šveices Lassalle Kontemplationsschuele “Via Integralis” diplomēts kontemplācijas (meditācijas) skolotājs, filosofijas maģistrs un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Klusuma un meditācijas istabas projekta vadītājs. Ilmārs regulāri vada biedrības “Contemplatio” rīkotos meditācijas retrītus. Savukārt meditācijas zināšanas un pieredzi papildinājis Throssel Hole Buddhist Abbey zenbudistu klosterī Anglijā.

Maksa par vienu lekciju cikla moduli (4 akadēmiskās studas) ir 36,00 eiro. Pieteikties lekcijām iespējams šeit: https://venta.lv/muzizglitiba/pieteiksanas/

Vairāk informācijas varat iegūt, zvanot pa tālruni +371 63629650 vai rakstot uz e-pastu mic@venta.lv.