Karjeras izaugsmei
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.

Lai pilnveidotos profesionālajā jomā un iegūtās zināšanas pielietotu praksē, piedāvājam daudzveidīgus kursus karjeras izaugsmei.

 • MS Word lieltpratējiem
 • MS Excel lietpratējiem
 • Efektīvas prezentācijas veidošana, izmantojot MS PowerPoint un Prezi
 • Mūsdienīgs prezentāciju dizains Audio, video un krāsu izvēle
 • Ievads pārvaldības sistēmā Moodle
 • AutoCad un SolidWorks
 • Datorizēta grāmatvedība
 • Darba aizsardzība un drošība

MS WORD lietpratējiem

Kursā iepazīsieties ar teksta redaktora MS Word iespējām dokumentu noformēšanā sagatavju veidošanā, kā arī lielu dokumentu automatizētā noformēšanā.

Programmas ilgums
20 akadēmiskās stundas, 5 nodarbības
Maksa
-
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
Notiek pieteikšanās
Pasniedzēja 
Raita Rolande

Kursa tēmas:

 • Iepazīšanās ar Word vidi. Pamatdarbības ar Word dokumentu.
 • Teksta ievadīšana. Teksta rediģēšana un formatēšana.
 • Darbs ar tabulām. Tabulu veidošana un formatēšana.
 • Diagrammu, attēlu, SmartArt grafiku, zīmējumu un ekrānuzņēmumu ievietošana dokumentā un formatēšana.
 • Darbs ar liela apjoma dokumentiem. Stilu izmantošana, automātiska satura veidošana, izmantotās literatūras, tabulu un attēlu atsauču automātiska pievienošana un pārvaldīšana.
 • Vēstuļu un aplokšņu sagatavošana, formatēšana un drukāšana.
 • Lietvedības organizēšana. Lietvedības dokumentu noformēšana. Sagatavju veidošana.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

Microsoft Excel lietpratējiem

Ja esat aktīvs Microsoft Excel lietotājs un vēlaties atvieglot savu darbu - šis kurss ir paredzēts Jums. Mēs parādīsim, kā efektīvāk strādāt ar MS Excel, apgūt daudzās un dažādās iespējas, par kurām lietotājs bieži vien nav pat informēts.
Pēc kursa apguves Jūs spēsiet efektīvāk sagatavot atskaiti vai citu apjomīgu datu tabulu, noformēt to, atlasīt datus, izveidot diagrammas un sagatavot uzskatāmas izdrukas.

Programmas ilgums
20 akadēmiskās stundas, 5 nodarbības
Maksa
-
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
Notiek pieteikšanās
Pasniedzēja 
-

*Piezīme. Kursa saturs var tikt pielāgots klausītāju vēlmēm. Iespējamo tēmu saraksts nepieciešamības gadījumā var tikt papildināts, iekļaujot kursu klausītājiem aktuālus jautājumus, vai tieši pretēji – sašaurināts.

Kursa tēmas:

 • Aprēķinu veikšana
 • Darbs ar vairākām darblapām un darbgrāmatām
 • Tabulas noformēšana
 • Datu validācija
 • Darbības ar lielām datu bāzēm
 • Datu analīzes instrumenti
 • Diagrammu veidošana un noformēšana
 • Darblapas vai izvēlēta datu apgabala drukāšana

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

Efektīvas prezentācijas veidošana, izmantojot MS PowerPoint un Prezi

Izveidot saistošu un gaumīgu prezentāciju nemaz nav tik grūti. Ir jāzina prezentācijas veidošanas pamatprincipi, jāprot strādāt ar kādu no prezentāciju veidošanas rīkiem, un Jūsu prezentācija izdosies lieliski!

Nodarbību laikā, praktiski darbojoties, Jūs mācīsities pareizi lietot programmas MS PowerPoint pamatfunkcijas, izveidot un noformēt prezentāciju, ievietot tajā objektus no citām programmām un izdrukāt prezentāciju. Apgūsiet arī prasmi veidot unikālas un netradicionālas prezentācijas tiešsaistē, demonstrēt izveidoto prezentāciju interneta pārlūkprogrammā.

Kursa noslēgumā Jūs spēsiet efektīgi prezentēt atskaiti, projektu vai jebkādu citu informāciju, pasniedzot to krāsainas un uzskatāmas prezentācijas veidā.

Programmas ilgums
4 akadēmiskās stundas, 5 nodarbības
Maksa
-
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
Notiek pieteikšanās
Pasniedzēja 
-

Kursa tēmas:

 • Prezentācijas izveidošanas pamatprincipi.
 • Prezentācijas izveide un prezentācijas struktūras organizēšana.
 • Objektu ievietošana un noformēšana: attēli, tekstlodziņi, tabulas, SmartArt grafika, formas, diagrammas, audio un video fragmenti.
 • Tabulu importēšana no Excel ar vai bez datu sasaistes ar oriģinālo avotu.
 • Objektu sasaistes veidošana prezentācijas ietvaros, darbības pogas.
 • Prezentācijas demonstrēšana.
 • Prezentācijas izdrukāšana un saglabāšana.
 • Prezentācijas veidošana, izmantojot alternatīvus rīkus – Prezi.
 • Attēlu digitālā apstrāde un sagatavošana darbam ar prezentācijām.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

Mūsdienīgs prezentāciju dizains Audio, video un krāsu izvēle

Šis kurs būs noderīgs tiem , kas vēlās pilnveidot savas zināšanas un prasmes prezentāciju veidošanā ar mūsdienīgiem rīkiem. Nodarbību laikā apgūsiet pamatzināšanas foto, video un skaņas failu rediģēšanā, kā arī uzzināsiet par jaunākajām tehnoloģijām šajā jomā.

Pabeidzot kursu Jūs spēsiet pārsteigt auditoriju ar efektīgām, neordinārām un mūsdienīgām prezentācijām.

Programmas ilgums
16 akadēmiskās stundas
Maksa
-
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
Notiek pieteikšanās
Pasniedzēja 
-

*Piezīme. Kursa saturs var tikt pielāgots klausītāju vēlmēm. Iespējamo tēmu saraksts nepieciešamības gadījumā var tikt papildināts, iekļaujot kursu klausītājiem aktuālus jautājumus, vai tieši pretēji – sašaurināts.

Kursa tēmas:

Dizains

 • Kompozīciju veidošana – pievilcīga un vizuāli pārskatāma prezentācijas dizaina izvēle
 • Pieejamās noformējuma veidnes
 • Krāsu teorija
 • Krāsu nozīme un izvēle prezentācijas noformējumā

Attēli

 • Attēlu rediģēšana
 • Attēlu integrēšana prezentācijā

Audio

 • Audio rediģēšana
 • Audio integrēšana prezentācijā
 • Attēlu un audio apvienošana prezentācijā

Video

 • Digitālo video failu teorija
 • Video failu rediģēšana

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

Solidworks

Datorizētās projektēšanas pamati.

Priekšnosacījumi pamatzināšanas lietišķajā informātikā, vēlama izpratne par inženierzinībām, vēlama izpratne tehniskajā grafikā. Kopējais auditorijas kontaktstundu skaits: 32 kontaktstundas (lekcijas un praktiskās nodarbības).

Programmas ilgums
40 akadēmiskās stundas
Maksa
300 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
Tiks norunāta iepazīšanās lekcija
Pasniedzēja 
-

Mērķi

 • Iepazīstināt studentus ar CAD/CAM/CAE/PLM tehnoloģijām un to pielietošanas iespējām.
 • Iegūt praktiskās iemaņas projektēšanā, izmantojot automatizētos projektēšanas līdzekļus
 • Mehānisku objektu projektēšanā.

Kursa rezultāti (apgūstamās kompetences):

 • Izpratne par CAD sistēmām
 • Izpratne par parametrisko modelēšanu un to realizāciju datoros.
 • Prasme analizēt problēmas, formulēt uzdevumus un tos atrisināt, lietojot CAD sistēmu.
 • Prasmes patstāvīgi konstruēt telpiskus objektus un izveidot detaļu rasējumus datorgrafikā, noformēt un izdrukāt tos.

Anotācija

Kursa ietvaros studenti gūs priekšstatu par CAD/CAM/CAE/PLM tehnoloģijām un to pielietošanas iespējām. Praktiski iepazīsies ar datorizēto projektēšanu, izmantojot kursa mērķim atbilstošo programmatūru un tehniskos līdzekļus.

Struktūra: ekrāna komandu un logu izkārtojums, funkcionālie moduļi un to mijiedarbība, darbības ar komponentēm un bibliotēkas elementiem, projektēšanas etapi, rezultātu dokumentēšana, tehnoloģiskā projektēšana. Praktiskā projektēšana.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

Ievads pārvaldības sistēmā Moodle

Atvērtā koda kursu pārvaldības sistēma Moodle ir šobrīd populārākā kursu vadības sistēma pasaulē. 2012. gada sākumā reģistrēto saišu skaits pārsniedza 73 000, bet lietotāju skaits pārsniedza 58 miljonus.

Apmācību mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes darbā ar kursu pārvaldības sistēmu Moodle, lai patstāvīgi spētu veidot Moodle vidē savus mācību kursus, pielāgot tos savām vajadzībām, pievienot teksta, audio un video failus un citus resursus un aktivitātes, veidot testus, kā arī spētu studiju procesā komunicētu ar studentiem, izmantojot Moodle vidi. Sniegt ieteikumus un idejas efektīvai mācību procesa organizēšanai e-vidē.

Programmas ilgums
16 akadēmiskās stundas
Maksa
-
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
Notiek pieteikšanās
Pasniedzēja 
-

*Piezīme. Kursa saturs var tikt pielāgots klausītāju vēlmēm. Iespējamo tēmu saraksts nepieciešamības gadījumā var tikt papildināts, iekļaujot kursu klausītājiem aktuālus jautājumus, vai tieši pretēji – sašaurināts.

Kursa tēmas:

 • Ievads darbā ar Moodle (4 h)
 • Kursa satura ievietošana (4 h)
 • Testu veidošana (4 h)
 • Citas zināšanu pārbaudes iespējas, komunikācijas rīki ( 4h)

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

Grāmatvedības programma Horizon

Šajā kursā Jūs apgūsiet grāmatvedības programmas „Horizon" funkcijas un datorizētās grāmatvedības darba organizāciju, saimniecisko operāciju uzskaiti, grāmatvedības bilances sagatavošanu, peļņas vai zaudējumu aprēķināšanas kārtību, naudas plūsmas sastādīšanu.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv

Darba aizsardzība un drošība

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Mācību kurss
Pārbaudījuma veidsTeorija
Prakse/praktiskās mācības
Kopā
 Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
Ieskaite6
-
6
Darba vides riska faktori
Ieskaite
12
2
14
Darba vides riska samazināšana
Ieskaite
12
5
17
Elektrodrošības pamati
-
4
-
4
Ugunsdrošības pamati
-
3
1
4
Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā
-
3
1
4
Prakse
Ieskaite
-
10
10
Noslēguma pārbaudījums
 
-
1
1
Kopā
 
40
20
60

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63628650, +371 27738823, e-pasts sergejs.zikovs@venta.lv