Karjeras izaugsmei
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.

Lai pilnveidotos profesionālajā jomā un iegūtās zināšanas pielietotu praksē, piedāvājam daudzveidīgus kursus karjeras izaugsmei.

 • MS Word lieltpratējiem
 • MS Excel lietpratējiem
 • Efektīvas prezentācijas veidošana, izmantojot MS PowerPoint un Prezi
 • Mūsdienīgs prezentāciju dizains Audio, video un krāsu izvēle
 • Ievads pārvaldības sistēmā Moodle
 • Datorizēta grāmatvedība
 • Darba aizsardzība un drošība

Facebook kā mārketinga rīks (iesācējiem)

Mūsdienu darba vidē bieži vien nākas apgūt gan jaunas prasmes, gan jaunas programmas un lietotnes. Iespējams, arī Tavos pienākumos ir rūpēties par saziņu sociālajā tīklā Facebook, bet nejūties drošs, ka zini, kā labāk un veiksmīgāk to darīt. Facebook ir pasaulē populārākais sociālais tīkls, kurš sniedz daudz un dažādas komunikācijas iespējas. Nodarbībās radīsim izpratni par to, kas ir Facebook, kurš un kāpēc to izmanto, apgūsim Facebook lietošanas pamatus, izveidosim Facebook lapu, runāsim par to, kāpēc būtu vērts komunicēt sociālajos tīklos, kādi ir publikāciju veidi un kā ar pēc iespējas mazākām pūlēm strādāt ar iegūtajiem statistikas datiem.

Profesionālās izglītības programmas veids

Neformālā izglītības programma

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītībuNav
Programmas ilgums
8 akadēmiskās stundas
Maksa36 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguviMūžizglītības centra sertifikāts par programmas apguvi
Mācību periods2020. gada marts, aprīlis (4 tikšanās reizes darba dienu vakaros)
Lektors
Ventspils Augstskolas lektore Inta Ozola
Pieteikšanās
 

Darba aizsardzība un drošība (kods 20P 862 00 1)

Profesionālās izglītības programmas mērķis:

Izglītības procesa rezultātā izglītojamajiem sniegt pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Profesionālās izglītības programmas veidsProfesionālās pilnveides izglītības programma
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītībuPamatizglītība
Programmas ilgums
60 akadēmiskās stundas
Maksa230 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguviApliecība par profesionālās pilnveides izglītību
Mācību periods
-
Lektors
Varis Vītols
Pieteikšanās

Mācību plāns

Mācību kurss
Pārbaudījuma veidsTeorija
Prakse/praktiskās mācības
Kopā
Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
Ieskaite6
-
6
Darba vides riska faktori
Ieskaite
12
2
14
Darba vides riska samazināšana
Ieskaite
12
5
17
Elektrodrošības pamati
-
4
-
4
Ugunsdrošības pamati
-
3
1
4
Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā
-
3
1
4
Prakse
Ieskaite
-
10
10
Noslēguma pārbaudījums
 
-
1
1
Kopā
 
40
20
60

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar mums pa tālruni +371 63629650 vai e-pastu mic@venta.lv

MS WORD lietpratējiem

Kursā iepazīsieties ar teksta redaktora MS Word iespējām dokumentu noformēšanā sagatavju veidošanā, kā arī lielu dokumentu automatizētā noformēšanā.

Programmas ilgums
20 akadēmiskās stundas, 5 nodarbības
Maksa
-
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
-
Pasniedzēja
-

Kursa tēmas:

 • Dokumentu sagatavošana un pārvaldīšana
 • Aprēķinu veidošana darblapā
 • Funkcijas darbam ar tekstu
 • Darblapas un tabulas datu organizēšana
 • Datu attēlošana, izmantojot diagrammas
 • Darbs ar lielām tabulām
 • Darbs ar rakurstabulām.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts mic@venta.lv

Microsoft Excel lietpratējiem

Ja esat aktīvs Microsoft Excel lietotājs un vēlaties atvieglot savu darbu - šis kurss ir paredzēts Jums. Mēs parādīsim, kā efektīvāk strādāt ar MS Excel, apgūt daudzās un dažādās iespējas, par kurām lietotājs bieži vien nav pat informēts.
Pēc kursa apguves Jūs spēsiet efektīvāk sagatavot atskaiti vai citu apjomīgu datu tabulu, noformēt to, atlasīt datus, izveidot diagrammas un sagatavot uzskatāmas izdrukas.

Programmas ilgums
20 akadēmiskās stundas, 5 nodarbības
Maksa
90.00 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
Notiek pieteikšanās
Pasniedzējs 
Roberts Gaižutis

*Piezīme. Kursa saturs var tikt pielāgots klausītāju vēlmēm. Iespējamo tēmu saraksts nepieciešamības gadījumā var tikt papildināts, iekļaujot kursu klausītājiem aktuālus jautājumus, vai tieši pretēji – sašaurināts.

Kursa tēmas:

 • Aprēķinu veikšana
 • Darbs ar vairākām darblapām un darbgrāmatām
 • Tabulas noformēšana
 • Datu validācija
 • Darbības ar lielām datu bāzēm
 • Datu analīzes instrumenti
 • Diagrammu veidošana un noformēšana
 • Darblapas vai izvēlēta datu apgabala drukāšana

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts mic@venta.lv

Efektīvas prezentācijas veidošana, izmantojot MS PowerPoint un Prezi

Izveidot saistošu un gaumīgu prezentāciju nemaz nav tik grūti. Ir jāzina prezentācijas veidošanas pamatprincipi, jāprot strādāt ar kādu no prezentāciju veidošanas rīkiem, un Jūsu prezentācija izdosies lieliski!

Nodarbību laikā, praktiski darbojoties, Jūs mācīsities pareizi lietot programmas MS PowerPoint pamatfunkcijas, izveidot un noformēt prezentāciju, ievietot tajā objektus no citām programmām un izdrukāt prezentāciju. Apgūsiet arī prasmi veidot unikālas un netradicionālas prezentācijas tiešsaistē, demonstrēt izveidoto prezentāciju interneta pārlūkprogrammā.

Kursa noslēgumā Jūs spēsiet efektīgi prezentēt atskaiti, projektu vai jebkādu citu informāciju, pasniedzot to krāsainas un uzskatāmas prezentācijas veidā.

Programmas ilgums
4 akadēmiskās stundas, 5 nodarbības
Maksa
-
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
Notiek pieteikšanās
Pasniedzēja 
-

Kursa tēmas:

 • Prezentācijas izveidošanas pamatprincipi.
 • Prezentācijas izveide un prezentācijas struktūras organizēšana.
 • Objektu ievietošana un noformēšana: attēli, tekstlodziņi, tabulas, SmartArt grafika, formas, diagrammas, audio un video fragmenti.
 • Tabulu importēšana no Excel ar vai bez datu sasaistes ar oriģinālo avotu.
 • Objektu sasaistes veidošana prezentācijas ietvaros, darbības pogas.
 • Prezentācijas demonstrēšana.
 • Prezentācijas izdrukāšana un saglabāšana.
 • Prezentācijas veidošana, izmantojot alternatīvus rīkus – Prezi.
 • Attēlu digitālā apstrāde un sagatavošana darbam ar prezentācijām.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts mic@venta.lv

Mūsdienīgs prezentāciju dizains Audio, video un krāsu izvēle

Šis kurs būs noderīgs tiem , kas vēlās pilnveidot savas zināšanas un prasmes prezentāciju veidošanā ar mūsdienīgiem rīkiem. Nodarbību laikā apgūsiet pamatzināšanas foto, video un skaņas failu rediģēšanā, kā arī uzzināsiet par jaunākajām tehnoloģijām šajā jomā.

Pabeidzot kursu Jūs spēsiet pārsteigt auditoriju ar efektīgām, neordinārām un mūsdienīgām prezentācijām.

Programmas ilgums
16 akadēmiskās stundas
Maksa
-
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
Notiek pieteikšanās
Pasniedzēja 
-

*Piezīme. Kursa saturs var tikt pielāgots klausītāju vēlmēm. Iespējamo tēmu saraksts nepieciešamības gadījumā var tikt papildināts, iekļaujot kursu klausītājiem aktuālus jautājumus, vai tieši pretēji – sašaurināts.

Kursa tēmas:

Dizains

 • Kompozīciju veidošana – pievilcīga un vizuāli pārskatāma prezentācijas dizaina izvēle
 • Pieejamās noformējuma veidnes
 • Krāsu teorija
 • Krāsu nozīme un izvēle prezentācijas noformējumā

Attēli

 • Attēlu rediģēšana
 • Attēlu integrēšana prezentācijā

Audio

 • Audio rediģēšana
 • Audio integrēšana prezentācijā
 • Attēlu un audio apvienošana prezentācijā

Video

 • Digitālo video failu teorija
 • Video failu rediģēšana

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts mic@venta.lv

Ievads pārvaldības sistēmā Moodle

Atvērtā koda kursu pārvaldības sistēma Moodle ir šobrīd populārākā kursu vadības sistēma pasaulē. 2012. gada sākumā reģistrēto saišu skaits pārsniedza 73 000, bet lietotāju skaits pārsniedza 58 miljonus.

Apmācību mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas un prasmes darbā ar kursu pārvaldības sistēmu Moodle, lai patstāvīgi spētu veidot Moodle vidē savus mācību kursus, pielāgot tos savām vajadzībām, pievienot teksta, audio un video failus un citus resursus un aktivitātes, veidot testus, kā arī spētu studiju procesā komunicētu ar studentiem, izmantojot Moodle vidi. Sniegt ieteikumus un idejas efektīvai mācību procesa organizēšanai e-vidē.

Programmas ilgums
16 akadēmiskās stundas
Maksa
72,00 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Nodarbību laiks
no 16.10.2019.
Pasniedzēja 
Dace Bergmane

*Piezīme. Kursa saturs var tikt pielāgots klausītāju vēlmēm. Iespējamo tēmu saraksts nepieciešamības gadījumā var tikt papildināts, iekļaujot kursu klausītājiem aktuālus jautājumus, vai tieši pretēji – sašaurināts.

Kursa tēmas:

 • Ievads darbā ar Moodle (4 h)
 • Kursa satura ievietošana (4 h)
 • Testu veidošana (4 h)
 • Citas zināšanu pārbaudes iespējas, komunikācijas rīki ( 4h)

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts mic@venta.lv

Grāmatvedības programma Horizon

Šajā kursā Jūs apgūsiet grāmatvedības programmas „Horizon" funkcijas un datorizētās grāmatvedības darba organizāciju, saimniecisko operāciju uzskaiti, grāmatvedības bilances sagatavošanu, peļņas vai zaudējumu aprēķināšanas kārtību, naudas plūsmas sastādīšanu.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts mic@venta.lv

Pašizmaksas kalkulācijas, uzņēmumu finanšu prognožu sagatavošana un finanšu datu interpretācija

Izglītības programmas veids

Neformālā izglītības programma

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Nav

Programmas ilgums

12 akadēmiskās stundas

Maksa

54 EUR (t.sk. PVN)

Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi

Mūžizglītības centra sertifikāts par programmas apguvi

Mācību periods

2019. gada septembris

Lektors

Nauris Jūrmalis, vadībzinību maģistrs ar pieredzi finanšu un projektu vadībā vairāk kā 6 gadu garumā un uzņēmumu kreditēšanā un kredītrisku izvērtēšanā vairāk kā 7 gadu garumā

Pieteikšanās

Atvērta https://venta.lv/muzizglitiba/pieteiksanas/

Programmas mērķauditorija – jaunu uzņēmumu dibinātāji, uzņēmumu vadītāji un īpašnieki, kas nav saistīti ar uzņēmuma finanšu vadību, kā arī jebkurš cits interesents.

Programmas saturs:

 1. Finanšu prognožu izstrādes pamatiem, t.sk.:
 • prognozētās naudas plūsmas sastādīšana;
 • prognozētā peļņas zaudējumu sastādīšana.
 1. Pašizmaksas kalkulācijas sagatavošana:
 • pilnas pašizmaksas kalkulācija produktam/pakalpojumam aprēķināšana ar ABC metodi;
 • mainīgo izmaksu iekļaušana aprēķinā;
 • fiksēto izmaksu iekļaušana aprēķinā pēc klasiskās metodes;
 • fiksēto izmaksu iekļaušanas aprēķinā ABC metodes.
 1. Praktiski piemēri:
 • pašizmaksas aprēķināšana produktam pamatojoties iegūto informāciju.
 • naudas plūsmas prognozes izstrāde.

Papildus – bilances un peļņas/zaudējumu aprēķina datu interpretācija. (2h)

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums. Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts mic@venta.lv