Klausītāji
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.

Ja Tev ir vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt Tevi interesējošus vai profesionālajā darbībā nepieciešamus studiju kursus, Ventspils Augstskola piedāvā iespēju klausītāja statusā apmeklēt nodarbības gan pamatstudiju, gan maģistra studiju programmās, kārtot pārbaudījumus, iegūt novērtējumu un pēc kursu veiksmīgas apguves saņemt Ventspils Augstskolas izsniegtu sertifikātu par kredītpunktu apguvi.

Kā kļūt par klausītāju ?

  • Izvēlies interesējošo studiju kursu no aktuālā studiju kursu kataloga.

  • Līdz jaunā studiju semestra sākumam (septembra vai februāra sākumam) dodies uz Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centru (Inženieru iela 101, D105. kabinets).

  • Uzrādi personu apliecinošu dokumentu, kā arī vidējo vai augstāko izglītību apliecinošus dokumentus un iesniedz to kopijas.

  • Aizpildi reģistrācijas veidlapu.

  • Paraksti klausītāja līgumu.

  • Veic reģistrācijas maksājumu saskaņā ar Ventspils Augstskolas Senāta apstiprināto reģistrācijas maksu.

  • 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas ar pārskaitījumu veic samaksu par kursu apguvi.

  • Kļūsti par vienu no mums vesela semestra garumā!

Maksa studiju kursu klausītājiem par vienu kredītpunktu:

  • pamatstudiju programmās – 50.00 EUR;

  • maģistra studiju programmās - 70.00 EUR.

2019./2020. studiju gada pavasara semestra kursu saraksts pieejams šeit