Valodu kursi – Ventspils Augstskola
Valodu kursi
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.

„Manas valodas robežas ir manas pasaules robežas.”
(Ludvigs Vitgenštains)

Laikā, kad arvien vairāk valstu robežu top atvērtas gan brīvai ceļošanai, gan strādāšanai ārvalstīs, valodu zināšanas ir kļuvušas tik vērtīgas kā nekad agrāk. Paplašināt savas valodu robežas var vienmēr, tāpēc Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā pasniedzēji no valstī labākās tulku un tulkotāju fakultātes piedāvā valodu apmācības visu vecumu interesentiem ar dažādām priekšzināšanām. Ņemot vērā Eiropas pamatnostādnes, Mūžizglītības centrā apgūstamie valodu līmeņi (no A1 līdz pat C2) pielīdzināti Eiropas kopīgajiem pamatnostādņu līmeņiem, tāpēc iegūto sertifikātu iespējams izmantot visā Eiropā.

Mācoties pie mums iegūsiet gan Latvijas, gan Eiropas kredītpunktus (ECTS) atbilstoši mācību stundu skaitam. Tas palīdzēs vienādi novērtēt mācību apjomu, jo ECTS atpazīst visā Eiropā.

Vairāk par Eiropas valodu prasmju līmeņiem un valodu pasi šeit:

Iesācējiem

Apgūt jaunu svešvalodu ir gan aizraujoši, gan arī jauns izaicinājums. Mūsu pasniedzēji, no kuriem daudzi ikdienā sagatavo tulkus un tulkotājus, kas pēc tam dodas strādāt, piemēram, uz tulkošanas birojiem vai Eiropas institūcijām, nepiespiestā gaisotnē palīdzēs apgūt Jūsu izvēlētās valodas pamatus. A1 un A2 līmenim piedāvājam šādu valodu kursus:

Ar priekšzināšanām

Ja Jums jau ir priekšzināšanas kādā no svešvalodām, aicinām nostiprināt un padziļināt savas zināšanas, apmeklējot valodu kursus sākot no B1 līdz pat C2 līmenim. Jūs varat noteikt savu pašreizējo zināšanu līmeni patstāvīgi, izmantojot pašnovērtējuma tabulu, ko izstrādājusi Eiropas Padome.

Valodu prasmes līmeņi A1 un A2 atbilst pamatlīmenim, B1 un B2 – vidējam līmenim, un C1 un C2 – augstākajam līmenim. Ja ir šaubas par svešvalodas zināšanu līmeni, aicinām sazināties ar mums un mēs palīdzēsim noteikt zināšanu līmeni, kā arī izvēlēties Jums piemērotāko kursu.

Piedāvājam arī apgūt svešvalodu ar ievirzi kāda konkrētā jomā, piemēram, uzņēmējdarbībā. Ar aktuālajiem piedāvājumiem vienmēr varat iepazīties sadaļā Aktualitātes.

Angļu valoda iesācējiem

Angļu valoda ir dzimtā valoda aptuveni no 309 līdz 400 miljoniem cilvēku, un pēc šī rādītāja tā ir trešā lielākā valodā pasaulē. Mūsdienās angļu valoda ir kļuvusi par lingua franca un, saskaitot visus šīs valodas pratējus, tā ir visizplatītākā valoda pasaulē un bieži tiek izmantota kā starptautiska saziņas valoda. Apgūstot angļu valodu Jums atvērsies durvis uz visiem kontinentiem, kā arī piekļūsiet neierobežotiem informācijas avotiem jebkurā Jums vajadzīgajā jomā.

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez angļu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas, 6 ECTS
Līmenis
A1 vai A2
Maksa215 EUR*
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Turpinot mācības uzreiz pēc A1 līmeņa, A2 līmenim – atlaide.

Angļu valoda ar priekšzināšanām

Mācību kursa mērķis ir pilnveidot Jūsu angļu valodu, lai būtu iespējams turpināt to apgūt augstākā līmenī, papildināt zināšanas par skaņu veidošanas mehānismu, valodas struktūru, pakāpeniski papildinot tās ar gramatikas jēdzieniem. Attīstīt prasmes, lai pielietotu apgūto vārdu krājumu dažādās situācijās.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas, 6 ECTS
Līmenis
B1 vai B2
Maksa215 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Turpinot mācības uzreiz pēc A1 līmeņa, A2 līmenim – atlaide.

Biznesa angļu valoda ar priekšzināšanām

Biznesa angļu valodas zināšana ir svarīgs noteikums, lai gūtu panākumus biznesā. Cilvēki, kuri vēlas nodarboties ar biznesu jau starptautiskā līmenī ir jāprot profesionāli un pārliecinoši izteikties angļu valodā.

Galvenā uzmanība tiks veltīta sarunvalodas iemaņu pilnveidošanai un nostiprināšanai, plaši pielietojot biznesa valodas terminoloģiju. Ikdienā pielietojamā sarunvalodas apguvei tiks bagātināta ar situācijām no biznesa dzīves. Vārdu krājuma papildināšana un paplašināšana tiks veikta ar dažādu vingrinājumu un starptautiskā menedžmenta problēmsituāciju analīzes palīdzību.

Mērķis: kursa mērķis ir apgūt lietišķās saziņas prasmes konkrētās darījumu situācijās, apgūt konkrētas jomas terminoloģiju  un tās pielietojumu praksē, kā arī atkārtot valodas leksisko, gramatisko un strukturālo uzbūvi.

 Programmas apjoms
32 akadēmiskās stundas, 3 ECTS
Līmenis
B1 vai B2
Maksa- EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Vācu valoda iesācējiem

Vācu valoda ir viena no visizplatītākajām valodām pasaulē, īpaši centrālajā Eiropā. Vācu valoda līdztekus angļu un franču ir arī ES institūciju darba valoda. Apgūstot vācu valodu paplašināsiet savas iespējas veidot biznesa kontaktus ar Vācijas uzņēmumiem, kas visā pasaulē ir pazīstami ar savu ražošanas kvalitāti. Tāpat vācu valodas zināšanas palīdzēs apgūt arī citas tai radniecīgas valodas, piemēram, norvēģu, holandiešu, zviedru un dāņu.

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez angļu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas, 6 ECTS
Līmenis
A1 vai A2
Maksa215 EUR*
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Turpinot mācības uzreiz pēc A1 līmeņa, A2 līmenim – atlaide.

Vācu valoda ar priekšzināšanām

Mācību programmas mērķis ir pilnveidot un padziļināt Jūsu vācu valodas zināšanas, lai Jūs orientētos ikdienas situācijās, prastu uzdot jautājumus, sniegt atbildes, uztvert un izprast tekstus. Kursa ietvaros tiek pilnveidotas vācu valodas zināšanas, veidota izpratne par vācu valodu, papildinātas zināšanas par skaņu veidošanas mehānismu, valodas struktūru, pakāpeniski papildinot tās ar gramatikas jēdzieniem.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas, 6 ECTS
Līmenis
B1 vai B2
Maksa215 EUR*
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Turpinot mācības uzreiz pēc A1 līmeņa, A2 līmenim – atlaide.

Franču valoda

Šī romāņu valodu saimei piederošā tā dēvētā „mīlestības valoda” ir dzimtā 90 miljoniem cilvēku un otrā valoda 190 miljoniem cilvēku. Bez franču valodas nav iedomājams arī ES institūciju darbs, kur franču valoda ir viena no darba valodām. Tā tiek plaši izmantota ne tikai Eiropā, bet arī otrpus okeānam – Kanādā. Apgūstot franču valodu Jums pavērsies plašas iespējas ērti ceļot uz valstīm, kurās Franču valoda ir oficiālā, gan iespēja saistīt savu nākotni ar ES institūciju mītnes zemēm. Un galu galā, vai nav jauki pateikt „Es tevi mīlu” pasaulē atzītākajā „mīlestības valodā”?

Franču valodas īsais mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez franču valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Kursā varēsiet iepazīties ar franču valodu un kultūru, apgūst franču valodas gramatikas un leksikas pamatus, kā arī iemācīsieties komunicēt sadzīves situācijās.
Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas, 6 ECTS
Līmenis
A1 vai A2
Maksa215 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Spāņu valoda

Spāņu valoda ir dzimtā aptuveni 406 miljoniem cilvēku, kas to padara par otro lielāko valodu aiz ķīniešu valodas. Spāņu valoda ir viena no Apvienoto Nāciju oficiālajām valodām, kā arī valsts valoda 21 valstī šaipus un viņpus okeānam. Spāņu valodu apgūt nav sarežģīti, toties tā paver durvis uz daudzu cilvēku sirdīm tās labskanības dēļ. Saulainā Spānija Tevi jau gaida!

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez spāņu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Kursa saturs piedāvā spāņu valodas pamatzināšanas (fonētisko sistēmu, gramatikas pamatus) un Spānijas kultūras pārskatu. Kursa laikā Jūs apgūsiet sarunvalodas iemaņas un iegūsiet izpratni par valodas struktūru, lai iegūtās zināšanas būtu pielietojamas reālās dzīves situācijās.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas, 6 ECTS
Līmenis
A1 vai A2
Maksa230 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts mic@venta.lv

Krievu valoda

Krievu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 164 miljoniem runātāju. Šo valodu labi pārvalda daudzu bijušo Padomju Savienības valstu iedzīvotāji. Šodien krievu valodai ir oficiālais status ANO, kā arī tā ir NVS darba valoda. Latvijā krievu valoda ir otrā otra izplatītākā valoda pēc iedzīvotāju skaita. Apgūstot krievu valodu Jums pavērsies plašas iespējas darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez krievu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

Kursa nodarbības

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas, 6 ECTS
Līmenis
A1 vai A2
Maksa215 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Krievu valoda ar priekšzināšanām

Mācību kursa mērķis ir uzlabot Jūsu krievu valodas prasmes līmeni, kā arī palīdzēt iegūt attiecīgam līmenim atbilstošas zināšanas par krievu valodas lingvistisku un sociokultūru. Krievu valodas kā svešvalodas apguves principi balstās uz svešvalodu apguves līmeņu sistēmu, kas izstrādāta Sanktpēterburgas un Maskavas Universitātē un pielīdzināta Eiropas un Kembridžas valodas prasmes un apguves līmeņu sistēmai: Independent User (B-1, B-2), krievu valodā „Самостоятельное владение языком (ТРКИ-1, ТРКИ-2)”; Proficient User (C-1, C-2), krievu valodā „Свободное владение языком (ТРКИ -3, ТРКИ-4)”.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu un sekmīgi nokārtojot noslēguma pārbaudes darbu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni, kā arī iegūsiet visā Eiropā atpazīstamos kredītpunktus ECTS.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas, 6 ECTS
Līmenis
A1 vai A2
Maksa215 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts mic@venta.lv