Valodu kursi
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.

„Manas valodas robežas ir manas pasaules robežas.”
(Ludvigs Vitgenštains)

Laikā, kad arvien vairāk valstu robežu top atvērtas gan brīvai ceļošanai, gan strādāšanai ārvalstīs, valodu zināšanas ir kļuvušas tik vērtīgas kā nekad agrāk. Paplašināt savas valodu robežas var vienmēr, tāpēc Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā pasniedzēji no valstī labākās tulku un tulkotāju fakultātes piedāvā valodu apmācības visu vecumu interesentiem ar dažādām priekšzināšanām. 

Iesācējiem

Apgūt jaunu svešvalodu ir gan aizraujoši, gan arī jauns izaicinājums. Mūsu pasniedzēji, no kuriem daudzi ikdienā sagatavo tulkus un tulkotājus, kas pēc tam dodas strādāt, piemēram, uz tulkošanas birojiem vai Eiropas institūcijām, nepiespiestā gaisotnē palīdzēs apgūt Jūsu izvēlētās valodas pamatus.

Ar priekšzināšanām

Ja Jums jau ir priekšzināšanas kādā no svešvalodām, aicinām nostiprināt un padziļināt savas zināšanas, apmeklējot valodu kursus. Jūs varat noteikt savu pašreizējo zināšanu līmeni patstāvīgi, izmantojot pašnovērtējuma tabulu, ko izstrādājusi Eiropas Padome.

Valodu prasmes līmeņi A1 un A2 atbilst pamatlīmenim, B1 un B2 – vidējam līmenim, un C1 un C2 – augstākajam līmenim.

Ar aktuālajiem piedāvājumiem vienmēr varat iepazīties sadaļā Aktualitātes.

 

Angļu valoda iesācējiem

Angļu valoda ir dzimtā valoda aptuveni no 309 līdz 400 miljoniem cilvēku, un pēc šī rādītāja tā ir trešā lielākā valodā pasaulē. Mūsdienās angļu valoda ir kļuvusi par lingua franca un, saskaitot visus šīs valodas pratējus, tā ir visizplatītākā valoda pasaulē un bieži tiek izmantota kā starptautiska saziņas valoda. Apgūstot angļu valodu Jums atvērsies durvis uz visiem kontinentiem, kā arī piekļūsiet neierobežotiem informācijas avotiem jebkurā Jums vajadzīgajā jomā.

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez angļu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas
Maksa270 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Angļu valoda ar priekšzināšanām

Mācību kursa mērķis ir pilnveidot Jūsu angļu valodu, lai būtu iespējams turpināt to apgūt augstākā līmenī, papildināt zināšanas par skaņu veidošanas mehānismu, valodas struktūru, pakāpeniski papildinot tās ar gramatikas jēdzieniem. Attīstīt prasmes, lai pielietotu apgūto vārdu krājumu dažādās situācijās.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas
Maksa270 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

 

Vācu valoda iesācējiem

Vācu valoda ir viena no visizplatītākajām valodām pasaulē, īpaši centrālajā Eiropā. Vācu valoda līdztekus angļu un franču ir arī ES institūciju darba valoda. Apgūstot vācu valodu paplašināsiet savas iespējas veidot biznesa kontaktus ar Vācijas uzņēmumiem, kas visā pasaulē ir pazīstami ar savu ražošanas kvalitāti. Tāpat vācu valodas zināšanas palīdzēs apgūt arī citas tai radniecīgas valodas, piemēram, norvēģu, holandiešu, zviedru un dāņu.

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez vācu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas
Maksa270 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

 

Vācu valoda ar priekšzināšanām

Mācību programmas mērķis ir pilnveidot un padziļināt Jūsu vācu valodas zināšanas, lai Jūs orientētos ikdienas situācijās, prastu uzdot jautājumus, sniegt atbildes, uztvert un izprast tekstus. Kursa ietvaros tiek pilnveidotas vācu valodas zināšanas, veidota izpratne par vācu valodu, papildinātas zināšanas par skaņu veidošanas mehānismu, valodas struktūru, pakāpeniski papildinot tās ar gramatikas jēdzieniem.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas
Maksa270 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

 

Franču valoda

Šī romāņu valodu saimei piederošā tā dēvētā „mīlestības valoda” ir dzimtā 90 miljoniem cilvēku un otrā valoda 190 miljoniem cilvēku. Bez franču valodas nav iedomājams arī ES institūciju darbs, kur franču valoda ir viena no darba valodām. Tā tiek plaši izmantota ne tikai Eiropā, bet arī otrpus okeānam – Kanādā. Apgūstot franču valodu Jums pavērsies plašas iespējas ērti ceļot uz valstīm, kurās Franču valoda ir oficiālā, gan iespēja saistīt savu nākotni ar ES institūciju mītnes zemēm. Un galu galā, vai nav jauki pateikt „Es tevi mīlu” pasaulē atzītākajā „mīlestības valodā”?

Franču valodas mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez franču valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Kursā varēsiet iepazīties ar franču valodu un kultūru, apgūst franču valodas gramatikas un leksikas pamatus, kā arī iemācīsieties komunicēt sadzīves situācijās.
Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas
Maksa270 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Spāņu valoda

Spāņu valoda ir dzimtā aptuveni 406 miljoniem cilvēku, kas to padara par otro lielāko valodu aiz ķīniešu valodas. Spāņu valoda ir viena no Apvienoto Nāciju oficiālajām valodām, kā arī valsts valoda 21 valstī šaipus un viņpus okeānam. Spāņu valodu apgūt nav sarežģīti, toties tā paver durvis uz daudzu cilvēku sirdīm tās labskanības dēļ. Saulainā Spānija Tevi jau gaida!

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez spāņu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu. Kursa laikā Jūs apgūsiet sarunvalodas iemaņas un iegūsiet izpratni par valodas struktūru, lai iegūtās zināšanas būtu pielietojamas reālās dzīves situācijās.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas
Maksa270 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

 

Krievu valoda iesācējiem

Krievu valoda ir dzimtā valoda aptuveni 164 miljoniem runātāju. Šo valodu labi pārvalda daudzu bijušo Padomju Savienības valstu iedzīvotāji. Šodien krievu valodai ir oficiālais status ANO, kā arī tā ir NVS darba valoda. Latvijā krievu valoda ir otrā otra izplatītākā valoda pēc iedzīvotāju skaita. Apgūstot krievu valodu Jums pavērsies plašas iespējas darba tirgū gan Latvijā, gan ārvalstīs.

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez krievu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām. Novērtē savas zināšanas ar Eiropas valodu pašnovērtējuma tabulu.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas
Maksa270 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Krievu valoda ar priekšzināšanām

Mācību kursa mērķis ir uzlabot Jūsu krievu valodas prasmes līmeni, kā arī palīdzēt iegūt attiecīgam līmenim atbilstošas zināšanas par krievu valodas lingvistisku un sociokultūru.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni.

 Programmas apjoms
48 akadēmiskās stundas
Maksa216 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Latviešu valoda iesācējiem

Latviešu valodas saknes sniedzas sanskritā; tā nāk no indoeiropiešu valodu saimes un ir viena no senākajām Eiropas valodām. Latviešu valoda ir dzimtā valoda apmēram 1,7 miljoniem cilvēku, galvenokārt mūsu valstī - Latvijā, kur tā ir vienīgā valsts valoda. Senākie rakstu paraugi latviešu valodā — jau no 15. gadsimta — ir atrodami Jāņa ģildes alus nesēju biedrības grāmatās!

Mācību kurss paredzēts cilvēkiem bez latviešu valodas priekšzināšanām vai ar pavisam nelielām zināšanām.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas
Maksa270 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Latviešu valoda ar priekšzināšanām

Mācību kursa mērķis ir pilnveidot Jūsu latviešu valodu, lai būtu iespējams turpināt to apgūt augstākā līmenī, papildināt zināšanas par skaņu veidošanas mehānismu, valodas struktūru, pakāpeniski papildinot tās ar gramatikas jēdzieniem. Attīstīt prasmes, lai pielietotu apgūto vārdu krājumu dažādās situācijās.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni.

 Programmas apjoms
60 akadēmiskās stundas
Maksa270 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

ZVIEDRU VALODA ar un bez priekšzināšanām

Zviedru valoda ir indoeiropiešu valodu saimes ziemeļģermāņu valoda, kuru prot aptuveni 10 miljoni cilvēku, tā ir arī viena no Eiropas Savienības un Ziemeļu padomes oficiālajām valodām.

Mācību kursa mērķis ir uzlabot Jūsu zviedru valodas prasmes līmeni, kā arī palīdzēt iegūt attiecīgam līmenim atbilstošas zināšanas par zviedru valodas lingvistisku un sociokultūru.

Nodarbības plānotas reizi mēnesī – piektdienās un sestdienās. Mācības nodrošina pasniedzējs no Zviedrijas. Otra saziņas valoda – angļu valoda.

Veiksmīgi pabeidzot mācību kursu, Jūs saņemsiet Ventspils Augstskolas sertifikātu, kas apliecinās izglītības programmā iegūtu valodu prasmes līmeni.

 Programmas apjoms
40 akadēmiskās stundas
Maksa190 EUR
Dokuments, kas apliecina izglītības programmas apguvi
VeA sertifikāts
Pieteikšanās

Jautājumu gadījumā sazinieties ar mums! Tālr.: +371 63629650, +371 27738823, e-pasts mic@venta.lv