Nāc studēt – Ventspils Augstskola
Nāc studēt!
Iepazīsties ar mūsu piedāvātajām studiju programmām un izvēlies.
insert page='ko-studet-ka-pieteikties' display='content'
Informācijas tehnoloģiju fakultāte
Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne.
Ekonomikas un pārvaldības fakultāte
Biznesa un uzņēmējdarbības vadības programmas
Tulkošanas studiju fakultāte
Tulkošana ar trim specializācijām, valodas un starpkultūru komunikācija, juridisko tekstu tulkošana, valodniecība.
Starptautiskais bizness un eksporta menedžments
Starptautiskā biznesa un eksporta menedžmenta maģistru studiju programma dod studentiem iespēju iegūt divus maģistra grādus vienlaikus.