Pasaules lielie radioteleskopi strādā Latvijas astronomu labā

2019. gada 31. oktobrī visi aktīvie Eiropas Ļoti garas bāzes interferometrijas tīkla (EVN) radioteleskopi pirmo reizi ilgstoši, 10 stundas, strādāja Latvijas radioastronomu labā. Šajā laikā 11 pasaules radioteleskopi, ieskaitot Efelsbergas 100 m un arī Irbenes 32 m antenu, dažādās pasaules valstīs (Lielbritānijā, Nīderlandē, Itālijā, Polijā, Ķīnas Tautas Republikā, Zviedrijā, Dienvidāfrikas Republikā, Spānijā) vienlaicīgi kosmisko objektu, kurus pastiprināti pēta Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs astronomu grupa – Artis Aberfelds, Ivars Šmelds un Kārlis Bērziņš, novērojumus. Šajā novērojumu programmā VeA VSRC kā galvenais partneris, sadarbojas ar Polijas astronomiem no Toruņas observatorijas – Marianu Simčaku  (Marian Szymczak), Annu Bartkeviču (Anna Bartkiewicz), Marcinu Gavronski (Marcin Gawronski), Pāvelu Volaku (Pawel Wolak) un Mateušu Olechu (Mateusz Olech).