BIZNESA VADĪBA

 
 

Dzīvojot tirgus ekonomikā, arvien lielāka nozīme tiek piešķirta efektīvai biznesa vadībai. Jau uzņēmuma dibināšanas brīdī ļoti svarīgi ir izvēlēties izdevīgāko novietojumu, uzņēmuma juridisko formu un izvēlēties pareizo uzņēmuma stratēģiju. Ventspils Augstskola ir vieta, kur tu apgūsi ne tikai zināšanas par uzņēmuma dibināšanu, bet arī par pārvaldību, cilvēkresursu vadību, finansēm un citiem svarīgiem aspektiem, lai kļūtu par veiksmīgu uzņēmēju.

 
 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

 
 

Bakalaurs biznesa vadībā


4 gadi


1510 EUR gadā


Latviešu


profesija - uzņēmuma vadītājs

BUDŽETA VIETAS


45

MAKSAS VIETAS


15

GRĀDA VEIDS


Profesionālais

FORMA


Pilna laika

 
 

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk
 
 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sagatavot kvalificētus pārvaldības speciālistus gan darbam privātajā sektorā, gan valsts un pašvaldību uzņēmumos un iestādēs. Ventspils Augstskolas absolventu zināšanas un prasmes atbilst pasaulē vispāratzītam standartam vadības zinībās (Business Administration).

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

 

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

 • Sniegt zināšanas un prasmes pārvaldības teorijā;
 • Izprast praktisko uzņēmējdarbību tās visdažādākajās formās;
 • Ieskatīties uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē;
 • Veidot izpratni par uzņēmējdarbības pārvaldību;
 • Padziļināt profesionālo izpratni pēc izvēles finansēs un grāmatvedībā vai mārketingā un loģistikā.
 

STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS

1. gads

Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Ievads studijās un vadībzinātnē
 • Angļu valoda
 • Pārvaldības teorija
 • Nozares teorētiskie pamatkursi

 • Mikroekonomika
 • Matemātika
 • Statistika
 • Ekonometrija
 • Nozares profesionālie specializācijas kursi

 • Uzņēmējdarbības pamati
 • Brīvās izvēles daļas kursi

 • Ievads datormācībā
 • 2. gads

  Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Lietvedība un biroja darba automatizācija
 • Nozares teorētiskie pamatkursi

 • Makroekonomika
 • Finanšu matemātika
 • Operāciju pētīšana
 • Nozares profesionālie specializācijas kursi

 • Biznesa angļu valoda
 • Finanšu grāmatvedība
 • Tirgzinības
 • Vadības grāmatvedība
 • Finanšu teorija un uzņēmuma finanses
 • Loģistikas pamati
 • Specializācijas priekšmeti

  Finanses un grāmatvedība
 • Naudas un banku lietas
 • Mārketings un loģistika
 • Piegāžu ķēžu pārvaldība
 • Brīvās izvēles daļas kursi

  Kurss pēc studenta ieskatiem

  3. gads

  Vispārizglītojošie studiju kursi

 • Zinātnisko pētījumu metodoloģija
 • Civilā aizsardzība
 • Pārvaldības psiholoģija
 • Nozares teorētiskie pamatkursi

 • Informācijas un biznesa procesi
 • Nozares profesionālie specializācijas kursi

 • Cilvēkresursu vadība
 • Nodokļi un nodevas
 • Kursa darbs
 • Projektu vadība
 • Starptautiskā komercdarbības vide
 • Sabiedrības ilgtspēja un zaļā domāšana
 • Stratēģiskā vadīšana
 • Komerctiesības
 • Specializācijas priekšmeti

  Finanses un grāmatvedība
 • Apdrošināšana
 • Vērtspapīru tehniskā analīze
 • Vērtspapīru portfeļi un to pārvaldība
 • Grāmatvedības datorprogrammas
 • Mārketings un loģistika
 • Eksporta menedžments
 • Mārketinga menedžments
 • EBaltijas jūras reģiona transporta tīkli
 • Brīvās izvēles daļas kursi

  Kursi pēc studenta ieskatiem

  4. gads

  Prakse

  Vienu semestri students pavada praksē kādā uzņēmumā, kurā iegūst praktiskas zināšanas.

  Bakalaura darbs

  Viens semestris tiek veltīts bakalaura darba izstrādei par studenta izvēlētu tēmu.
   
   

  KARJERAS IESPĒJAS

 • Absolventi var atvērt savu uzņēmumu;
 • Būt par mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem;
 • Strādāt par menedžeriem gan ražošanas, gan pakalpojumu sfērā;
 • Kļūt par valsts un pašvaldību iestāžu un to struktūrvienību vadītājiem;
 • Būt par vadošo speciālistu dažādās jomās (personāla vadībā, mārketingā, projektu vadībā u.c.)
 • Lejuplādēt uzņēmuma vadītāja profesijas standartu
  Mūsdienu ikdiena vairs nav iedomājama bez elektronikas un ar to saistītām ierīcēm. Mēs "HansaMatrix", kā vadošais elektronisko sistēmu ražotājs Latvijā, esam ieinteresēti savu komandu papildināt ar jauniem speciālistiem elektronikas jomā, kuri varētu dot ieguldījumu un zināšanas jaunu produktu izveidē un ražošanā. Jau vairākus gadus sadarbojamies ar Ventspils Augstskolas "Elektronikas" un "Biznesa vadības" programmas studentiem un absolventiem, kuriem tiek piedāvātas prakses vietas un bakalaura/maģistru darba tēmas, kā arī patstāvīgs darbs "HansaMatrix Ventspils" rūpnīcā. Šeit Jūs sagaida interesants un zināšanām bagāts darbs augsto tehnoloģiju jomā, kas saistīts ar iespiesdplašu un dažādu profesionālu ierīču ražošanu, kā arī inovatīvu risinājumu meklēšanu.

  Bijušais "HansaMatix Ventspils" rūpnīcas vadītājs Aldis Cimoška

   

  ABSOLVENTI PAR STUDIJU PROGRAMMU

   
   

  Dzīve Ventspils Augstskolā

  Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
  Uzzināt vairāk

  Starptautiskā mobilitāte

  Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
  Uzzināt vairāk