DATORZINĀTNES

 

Mūsdienas mums visapkārt ir tehnoloģijas, kuras pārvalda dažādus mūsu dzīves procesus. Datorzinātnes paver jaunu iespēju izpēti tehnoloģiju un programmatūru lietošanai. Ventspils Augstskola ir vieta, kur tu apgūsi ne tikai datorzinātņu pamatus, bet arī skaitliskās un optimizācijas metodes, objektorientēto un haotisko procesu modelēšanu, programmēšanu un citas svarīgas zināšanas, lai kļūtu par veiksmīgu datorzinātnes speciālistu.

 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU


Bakalaurs datorzinātnēs


3 gadi


2270 EUR gadā


Latviešu, Angļu

BUDŽETA VIETAS


100

MAKSAS VIETAS


25

GRĀDA VEIDS


Akadēmiskais

FORMA


Pilna laika

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk
 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus datorzinātnēs ar fundamentālām zināšanām datorzinātņu jomā, augstākajā matemātikā un inženierzinātņu pamatos, kas ļautu patstāvīgi piemēroties profesionālai darbībai mainīgos darba tirgus apstākļos, kā arī sagatavot studējošos turpmākām studijām augstāka līmeņa profesionālajās programmās un maģistrantūrā, zinātniskajai darbībai un tālākai pašizglītībai.

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

 • Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas datorzinātnēs;
 • Radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunos datorzinātņu nozares sasniegumus;
 • Attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā;
 • Nodrošināt studiju procesu ar kvalificētiem mācību spēkiem un mūsdienu prasībām atbilstošu apmācību;
 • Nodrošināt studentiem radošu studiju procesu sekmējošus apstākļus un vidi.
 

STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS

KARJERAS IESPĒJAS

 • Latvijā, kā arī visā Eiropā, ir liels pieprasījums pēc IKT speciālistiem;
 • Studiju programma ir izveidota ar aktīvu darba devēju līdzdalību un visiem ITF absolventiem ir iespējas atrast darbu specialitātē;
 • Uzņēmumi piedāvā speciālus studiju kursus, kas atbilst viņu darbības virzienam, kas garantē darba iespējas;
 • Tu varēsibūt par vadošo speciālistu datorzinātnes jomā.
 •  

  ABSOLVENTI PAR STUDIJU PROGRAMMU

   
   

  Dzīve Ventspils Augstskolā

  Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
  Uzzināt vairāk

  Starptautiskā mobilitāte

  Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
  Uzzināt vairāk