DATORZINĀTNES

 

Mūsdienas mums visapkārt ir tehnoloģijas, kuras pārvalda dažādus mūsu dzīves procesus. Datorzinātnes paver jaunu iespēju izpēti tehnoloģiju un programmatūru lietošanai. Ventspils Augstskola ir vieta, kur tu apgūsi zināšanas ne tikai par digitālo attēlu apstrādi, bet arī par medicīnisko signālu apstrādi, satalītnavigācijas metodēm un citiem svarīgiem aspektiem, lai kļūtu par veiksmīgu datorzinātnes speciālistu.

 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU


Maģistrs datorzinātnēs


2 gadi


3410 EUR gadā


Latviešu

BUDŽETA VIETAS


12

MAKSAS VIETAS


3

GRĀDA VEIDS


Akadēmiskais

FORMA


Pilna laika

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk
 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sagatavot datorzinātnes speciālistus strauji augošajā privātajā IT sektorā, kā arī nodrošināt studentus ar aktuālāko zināšanu un prasmju kopumu, kas nepieciešams datorzinātnes un IT speciālistiem teicamā maģistra līmenī, un kas sagatavos studentus patstāvīgam pētniecības darbam starptautiskā vidē ar iespēju turpināt studijas doktorantūrā.

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

 • Nodrošināt studentiem apstākļus un iespējas apgūt prasmes un iemaņas savai zinātniskajai un profesionālajai darbībai;
 • Radīt motivāciju un sekmēt studentu tālākizglītības vajadzību apmierināšanu, tostarp motivāciju turpināt mācības doktora līmeņa studiju programmās;
 • Attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, pedagoģiskās iemaņas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt iesaistīšanos zinātnisku problēmu risināšanā.
 

STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS

1. gads

Nozares teorētiskie kursi

 • Augstākās matemātikas speckurss
 • Varbūtības teorija un statistika datorzinātnēs
 • Distanciālās zondēšanas pamati
 • Digitālo attēlu apstrāde
 • IS projektu vadība
 • Aktuālo problēmu kursi

 • Interpretācijas un klasifikācijas metodes
 • Matemātiskās modelēšanas metodes
 • IS testēšana un Kiberdrošība
 • Nozares obligātās izvēles kursi

 • Ievads Mašīnmācīšanā
 • Satelītnavigācijas metodes
 • Paralēlā skaitļošana
 • Java dizaina maketi
 • 2. gads

  Nozares teorētiskie kursi

 • Medicīnisko signālu apstrāde
 • Nozares obligātās izvēles kursi

 • Informācijas teorija un kriptogrāfija
 • Diagnostikas iekārtas un programmatūra
 • Zinātnisko pētījumu metodoloģija
 • IS vai pētniecisko projektu izstrāde
 • Maģistra darbs

  2. semestris tiek veltīts maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai.

  KARJERAS IESPĒJAS

 • Latvijā, kā arī visā Eiropā, ir liels pieprasījums pēc IKT speciālistiem;
 • Studiju programma ir izveidota ar aktīvu darba devēju līdzdalību un visiem ITF absolventiem ir iespējas atrast darbu specialitātē;
 • Uzņēmumi piedāvā speciālus studiju kursus, kas atbilst viņu darbības virzienam, kas garantē darba iespējas;
 • Tu varēsibūt par vadošo speciālistu datorzinātnes jomā.
 •  

  ABSOLVENTI PAR STUDIJU PROGRAMMU

  Ventspils Augstskolas Informāciju tehnoloģiju fakultātes maģistra studiju programma man ir devusi iespēju iegūt zināšanas no talantīgiem pasniedzējiem un nozares profesionāļiem/speciālistiem, apgūt datorredzes tehnoloģijas gan teorētiski, gan praktiski un devusi iespēju strādāt pie inovatīviem projektiem, kuros tiek izmantotas saņemtās zināšanas.

  Aleksandrs Kozlovs, ITM absolvents, Viedo tehnoloģiju pētniecības centra zinātniskais asistents

   
   

  Dzīve Ventspils Augstskolā

  Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
  Uzzināt vairāk

  Starptautiskā mobilitāte

  Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
  Uzzināt vairāk