ELEKTRONIKA

 

Elektronika ir kļuvusi par mūsdienu pasaules tehnoloģiju pamatu, bez elektronikas mūsu ikdiena apstātos un nākotne nebūtu iedomājama. Ventspils Augstskola ir vieta, kur tu apgūsi ne tikai zināšanas par automātiskām vadības sistēmām, bet arī par projektu vadību un komunikācijas prasmēm, lai kļūtu par veiksmīgu elektronikas inženieri.

 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU


Maģistrs elektronikā


2 gadi


3870 EUR gadā


Latviešu


profesija - elektronikas inženieris

BUDŽETA VIETAS


10

MAKSAS VIETAS


3

GRĀDA VEIDS


Profesionālais

FORMA


Pilna laika

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk
 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sagatavot augsti kvalificētus speciālistus elektronikā, kas prot strādāt ar moderno elektronisko aparatūru, pārzina tās projektēšanas, ekspluatācijas un remonta jomas, kā arī pārvalda modernās informācijas un datortehnoloģijas un spēj tās radoši izmantot savā tiešajā darbā. Speciālistiem tiek dotas zināšanas un iemaņas praktiskam darbam, kā arī tie ir sagatavoti tālākai pašizglītībai un zinātniskajai darbībai.

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

 • Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas elektronikā;
 • Ļaut studentiem patstāvīgi un radoši apgūt, vērtēt un pielietot jaunākos elektronikas sasniegumus;
 • Attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas;
 • Sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un teorētisku problēmu risināšanā;
 • Nodrošināt studiju procesu ar modernu mācību laboratoriju aprīkojumu.
 • Iesaistīt studentus darbā elektronikas jomas uzņēmumos prakses laikā.
 

STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS

1. gads

Jaunāko sasniegumu apguve nozares teorijā un praksē

 • Antenu inženierija
 • Radiofrekvenču un mikroviļņu ierīces
 • Radiosignālu pārraides un uztveršanas iekārtas
 • Informācijas pārveidošanas metodes un shēmas
 • Automātiskās vadības sistēmas
 • Signālu pārraide optiskās sistēmās
 • Pētnieciskā, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinību studijas

 • Zinātnisko pētījumu metodoloģija
 • Ievads LabWIEV un tā pielietojumi elektronikā
 • Projektu vadība un inovāciju menedžments
 • Komunikācijas prasmes
 • Prakse

  2. semestrī 6KP apmērā students dodas praksē uz uzņēmumu.

  2. gads

  Prakse

  1. semestris 20KP tiek pavadīts praksē kādā uzņēmumā.

  Maģistra darbs

  2. semestris tiek veltīts maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai.

  KARJERAS IESPĒJAS

 • Absolventi var atvērt savu uzņēmumu;
 • Veikt pētniecības darbus un sniegt konsultācijas;
 • Strādāt par elektronikas inženieri; 
 • Plānot, veikt un vadīt elektronisko iekārtu un sistēmu izstrādi, testēšanu, uzturēšanu, remontu un modernizāciju;
 • Būt par vadošo speciālistu elektronikas jomā.
 • Lejuplādēt elektronikas inženiera profesijas standartu
  Mūsdienu ikdiena vairs nav iedomājama bez elektronikas un ar to saistītām ierīcēm. Mēs "HansaMatrix", kā vadošais elektronisko sistēmu ražotājs Latvijā, esam ieinteresēti savu komandu papildināt ar jauniem speciālistiem elektronikas jomā, kuri varētu dot ieguldījumu un zināšanas jaunu produktu izveidē un ražošanā. Jau vairākus gadus sadarbojamies ar Ventspils Augstskolas "Elektronikas" un "Biznesa vadības" programmas studentiem un absolventiem, kuriem tiek piedāvātas prakses vietas un bakalaura/maģistru darba tēmas, kā arī patstāvīgs darbs "HansaMatrix Ventspils" rūpnīcā. Šeit Jūs sagaida interesants un zināšanām bagāts darbs augsto tehnoloģiju jomā, kas saistīts ar iespiesdplašu un dažādu profesionālu ierīču ražošanu, kā arī inovatīvu risinājumu meklēšanu.

  Bijušais "HansaMatix Ventspils" rūpnīcas vadītājs Aldis Cimoška

   

  ABSOLVENTI PAR STUDIJU PROGRAMMU

   

  Dzīve Ventspils Augstskolā

  Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
  Uzzināt vairāk

  Starptautiskā mobilitāte

  Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
  Uzzināt vairāk