Jaunuzņēmumu vadība

  Ekonomikas un pārvaldības fakultāte

  Piešķiramā kvalifikācija vai / un grāds
  Uzņēmuma vadītājs, 5. kvalifikācijas līmenis
  Prasības attiecībā uz iepriekšējo izglītības līmeni
  Vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība (trešais kvalifikācijas līmenis)
  Studiju ilgums
  4 gadi (8 semestri)
  Studiju veids
  Pilna laika klātiene (angļu valodā)

  Studiju programmas mērķis

  Sagatavot daudzpusīgus, ambiciozus, ar praksē iegūtu pieredzi un nākotnes kompetencēm apveltītus biznesa vadības speciālistus, kas spēj radīt inovatīvus risinājumus un ilgtspējīgus uzņēmumus, kā arī pielāgoties dinamiskajai uzņēmējdarbības videi un tehnoloģiju tendencēm.

  Studiju programmas uzdevumi

  1. Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas uzņēmējdarbībā, inovācijās, tehnoloģijās un emocionālās inteliģences attīstīšanā.
  2. Nodrošināt uz praksi balstītu zināšanu apguvi. (Studentu komandas veidos savus uzņēmumus jau 1. kursā.)
  3. Pielietot netradicionālu zināšanu apguvi, izmantojot komandas patstāvīgo mācīšanos, kombinācijā ar diskusiju paneļiem un praktiskām nodarbībām, kas veicinātu interesi par priekšmetiem un motivāciju tos padziļināti apgūt praktiskā veidā savā uzņēmumā.
  4. Nodrošināt katram studentam individuālas sesijas ar mentoru, studenta personīgās izaugsmes plāna izveidei un prasmju attīstīšanai.
  5. Sniegt zināšanas un praktiskas iemaņas finanšu pārvaldībā, mārketingā, biznesa modelēšanā, komunikācijas prasmēs, ekonomikā, grāmatvedībā, datu analīzē un interpretācijā, pakalpojumu dizainā, līderībā, produktu izstrādē, minimālā dzīvotspējīgā produkta izstrādē, satura veidošanā un medijos, personīgajā zīmolvedībā.
  6. Nodrošināt apstākļus, lai studiju procesā būtu iespēja pelnīt naudu un nebūtu jāveltī uzmanība ārpusizglītības darbam.
  7. Nodrošināt dalību nozares konferencēs, hakatonos, un to organizēšanā, lai iepazītu tuvāk nozares pārstāvjus, izprastu biznesa attiecību veidošanas principus un prezentēšanas prasmes.
  8. Apliecināt studiju laikā iegūtās zināšanas bakalaura eksāmenā un praktiskos reālu uzņēmumu problēmu risināšanas pārbaudījumos.


Pieteikšanās studiju programmai atvērta līdz 29. augustam. 

Studiju mācību process

Studiju programmas saturs

Vispārizglītojošie studiju kursi

Personīgā izaugsme
Profesionālā angļu valoda darba tirgū
Komunikācijas prasmes
Inovāciju nedēļa

Izvēles daļas kursi

Finanšu tirgi
Dalīšanās ekonomika
Platformu biznesa modelis
Spēļu teorija

Nozares pamata un IT kursi

Informācijas komunikācijas tehnoloģijas uzņēmējiem
Tehnoloģiju uzņēmējdarbība
Ekonomikas pamati
Grāmatvedība
Uzņēmuma vadība
Likumdošana un administratīvā pārvaldība
Statistika un datu interpretēšana
Civilā un vides aizsardzība
Ilgtspējība un zaļā domāšana

Nozares profesionālās specializācijas kursi

Mārketings 21. gadsimtā
Finanšu vadība
Pakalpojumu dizains
Nākotnes līderība
Pārdošanas un klientu attiecības
Uzņēmuma praktiskais mārketings
Produkta izstrāde eksperimentējot
Satura veidošana un mediji
Inovāciju vadība
Ražošana
Projekts 24