LIETIŠĶO TEKSTU TULKOŠANA

 

Gan fizisku, gan juridisku personu dzīves nozīmīgākie brīži tiek dokumentēti. Globalizācijas rezultātā, nereti rodas nepieciešamība pēc šo dokumentu pārtulkošanas vai dalības jauna dokumenta izstrādē. Juridisku dokumentu tulkošana ir ļoti atbildīgs process, jo katram vārdam ir nozīme. Ventspils Augstskola ir vieta, kur tu apgūsi ne tikai zināšanas par dažādu  dokumentu tulkošanu, bet arī par tiesību pamatiem, tulkošanas darba pārvaldību un citiem svarīgiem aspektiem, lai kļūtu par veiksmīgu tulkotāju.

 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU


Maģistrs lietišķo tekstu tulkošanā


1,5 vai 2 gadi*


2270 EUR gadā


Latviešu


profesija - tulks

BUDŽETA VIETAS


15

MAKSAS VIETAS


5

GRĀDA VEIDS


Profesionālais

FORMA


Pilna laika

*2 gadi – studējošiem ar iegūtu akadēmisko bakalaura grādu vai 1,5 gadi – studējošiem ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu.

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk
 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sagatavot augsta līmeņa speciālistus lietišķo tekstu tulkošanā, kuri - spēj sekmīgi veikt dažādas grūtības pakāpes tulkošanas pasūtījumus attiecīgajās darba valodu kombinācijās.

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

 • Izglītot augsta līmeņa speciālistus lietišķo tekstu tulkošanā vismaz no divām svešvalodām;
 • Īstenot padziļinātu zināšanu apguvi translatoloģijā, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt tulkošanas metodiku un veikt tulkošanas pasūtījumus aizvien jaunās ar juridisko terminoloģiju saistītās nozarēs;
 • Sekmēt tulkošanas speciālistu konkurētspēju mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū, t. sk. Eiropas Savienības institūcijās.
 

STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS

1. semestris

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

 • Medicīnas tekstu tulkošana, EN-LV
 • Tehnoloģija nozaru tekstu tulkošanā, EN-LV
 • Ievads angļu amerikāņu tiesībās, EN
 • Lietišķo tekstu rediģēšana I, LV
 • Eiropas Savienības tiesību aktu tulkošana I, EN-LV
 • Datorizētā tulkošana
 • Dokumentu tulkošana komerctiesībās, EN-LV
 • Pētniecības, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinību kursi

 • Tulkošanas darba pārvaldība I , LV
 • Prakse

  Visiem studentiem jāiziet prakse 3 KP apjomā

  2. semestris

  Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

 • Krimināltiesību tekstu tulkošana, EN-LV
 • Starptautisko organizāciju dokumentu tulkošana, EN-LV
 • Tiesību lingvistika, LV
 • Eiropas Savienības tiesību aktu tulkošana II, EN-LV
 • Lietišķo tekstu rediģēšana II
 • Pārvaldes tekstu tulkošana, EN-LV
 • Pētniecības, jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinību kursi

 • Tulkošanas darba pārvaldība II, LV
 • Pētniecības darba principi un metodes, LV
 • Kursa darbs
 • Prakse

  Visiem studentiem jāiziet prakse 3 KP apjomā

  3. semestris

  Prakse vai Maģistra darbs

  Studentiem ar akadēmisko bakalaura grādu, nepieciešams iziet praksi 20 KP apmērā. Studenti ar profesionālo bakalaura grādu 3. semestri velta maģirstra darba izstrādei.

  4. semestris

  Maģistra darbs

  Studenti 4. semestri velta maģirstra darba izstrādei.
   

  Ventspils Augstskolas Tulkošanas studiju fakultātes maģistra studiju programma "Lietišķo tekstu tulkošana" (no 2019./2020. studiju gada - "Lietišķo tekstu tulkošana") ir atkārtoti akreditēta dalībai Eiropas Komisijas organizētajā sadarbības tīklā EMT (Eiropas maģistrs tulkošanā) 2019.-2024. gadā. VeA TSF tulkošanas maģistra studiju programma EMT tīklā ir uzņemta kopš 2011. gada.

   

  KARJERAS IESPĒJAS

  Studiju programmas absolventi ir augsta līmeņa speciālisti lietišķo tekstu tulkošanā, kuri - spēj sekmīgi veikt dažādas grūtības pakāpes tulkošanas pasūtījumus attiecīgajās darba valodu kombinācijās, darbojoties Latvijas valsts pārvaldes iestādēs, tiesībaizsardzības institūcijās, kā arī starptautiskās organizācijās, jo īpaši ES institūcijās, apliecinot spēju patstāvīgi apgūt visdažādākās tulkojamo nozaru tekstu jomas, kā arī efektīvi organizēt apjomīgu tulkošanas pasūtījumu izpildi, - spēj orientēties attiecīgajā tiesību apakšnozarē un izmantot tajā lietoto terminoloģiju, kā arī atrisināt aktuālas juridiskās terminoloģijas problēmas atbilstīgajās darba valodās, - spēj rediģēt paša un citu tulkotos tekstus, kā arī izmantot tulkošanas procesā modernās tulkošanas tehnoloģijas (piemēram, datorizētās tulkošanas programmatūras).
  Lejuplādēt tulka profesijas standartu

  Dzīve Ventspils Augstskolā

  Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
  Uzzināt vairāk

  Starptautiskā mobilitāte

  Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
  Uzzināt vairāk