UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA

 
 

Dzīvojot tirgus ekonomikā, arvien lielāka nozīme tiek piešķirta efektīvai biznesa vadībai. Jau uzņēmuma dibināšanas brīdī ļoti svarīgi ir izvēlēties izdevīgāko novietojumu, uzņēmuma juridisko formu un izvēlēties pareizo uzņēmuma stratēģiju. Ventspils Augstskola ir vieta, kur tu apgūsi ne tikai zināšanas par stratēģisko vadību, bet arī par finanšu un investīciju pārvaldību, radošo uzņēmējdarbību un citiem svarīgiem aspektiem, lai kļūtu par veiksmīgu uzņēmēju.

 
 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU

 
 

Maģistrs uzņēmējdarbības vadībā


1 vai 2 gadi*


2270 EUR gadā


Latviešu


profesija - uzņēmuma vadītājs

BUDŽETA VIETAS


25

MAKSAS VIETAS


15

GRĀDA VEIDS


Profesionālais

FORMA


Pilna laika

 

*2 gadi – studējošiem ar iegūtu akadēmisko bakalaura vai profesionālā bakalaura grādu citā studiju virzienā VAI

1 gads – studējošiem ar iegūtu profesionālo bakalaura grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju studiju virzienā: Ekonomika, Informācijas un komunikācijas zinātnes, Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība, Fizika, materiālzinātne, matemātika un statistika, Informācijas tehnoloģijas, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne.

 
 

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk
 
 
 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Studējošo sagatavošana profesionālai praktiskai darbībai uzņēmējdarbības vadības jomā un tālākai patstāvīgai zinātniskai darbībai.

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

 

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

 • Veicināt maģistranta pilnveidošanos par augsti kvalificētu speciālistu, atbilstoši Eiropas Savienībā pieņemtiem principiem;
 • Veikt padziļinātas studijas pārvaldības teorijā, starptautiskās uzņēmējdarbības, ekonomikas, finanšu, moderno komunikāciju un IT pārvaldībā.
 

STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS 1 GADU ILGAJAI PROGRAMMAI

1. semestris

Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

 • Stratēģiskā vadīšana
 • Finanšu un investīciju pārvaldība
 • Inovāciju un tehnoloģiju vadība
 • Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi

 • Personāla vadība
 • Starptautiskais mārketings
 • Starptautiskais mārketings
 • Biznesa angļu valoda
 • Praktiskā uzņēmumu vadība
 • Zinātniskās pētniecības organizācija
 • Prakse

  Studentam ir jāiziet prakse 6KP apjomā kādā uzņēmumā.

  2. semestris

  Maģistra darbs

  2. semestris tiek pavadīts maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai.

  STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS 2 GADU ILGAJAI PROGRAMMAI

  1. semestris

  Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi

 • Lēmumu pieņemšana uzņēmējdarbībā
 • Krīzes pārvaldība
 • Projektu vadība
 • Starptautiskie finanšu standarti
 • Darba tiesības un darba aizsardzība
 • Uzņēmuma vērtēšana
 • Biznesa ētika
 • Biznesa komunikācija
 • Sabiedrības ilgtspēja un vides pārvaldība
 • Kvantitatīvās pētījumu metodes
 • 2. semestris

  Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi

 • Personāla vadība
 • Starptautiskais mārketings
 • Prakse

  Prakse 20KP apjomā ir jāiet tiem studentiem, kuriem ir Akadēmiskais bakalaura grāds.

  3. semestris

  Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu apguvi nozares teorijā un praksē

 • Stratēģiskā vadīšana
 • Finanšu un investīciju pārvaldība
 • Inovāciju un tehnoloģiju vadība
 • Pētnieciskā darba, jaunrades darba, projektēšanas darba un vadībzinību studiju kursi

 • Radošā uzņēmējdarbība
 • Biznesa angļu valoda
 • Praktiskā uzņēmumu vadība
 • Zinātniskās pētniecības organizācija
 • Prakse

  Studentam ir jāiziet prakse 6KP apjomā kādā uzņēmumā.

  4. semestris

  Maģistra darbs

  4. semestris tiek pavadīts maģistra darba izstrādei un aizstāvēšanai.
   
   
  Kāpēc studēt Ventspils Augstskoals Ekonomikas un pārvaldības fakultātē? Tāpēc, ka tā ir iespēja sakārtotā, draudzīgā, radošumu veicinošā vidē iegūt pasaules mērogā konkrētspējīgas zināšanas un prasmes biznesa vadībā ar specializāciju finansēs un grāmatvedībā vai mārketingā un loģistikā, kas ļaus Tev sasniegt augstākos mērķus. Mēs palīdzam izaugt nākotnes līderiem! Ventspils Augstskola ir jauna, uz attīstību vērsta augstākās izglītības iestāde ar:
 • Studiju veicinošu vidi - augsts resursu izlietojums uz vienu studējošo;
 • Individuālu pieeju studentiem;
 • Starptautisko fokusu;
 • Ciešu sadarbību ar darba devējiem (t.sk. pašvaldību un uzņēmumiem);
 • Plašām brīvā laika pavadīšanas iespējām.
 • EPF dekāne Liene Resele

   

  KARJERAS IESPĒJAS

 • Absolventi var atvērt savu uzņēmumu;
 • Būt par mazo un vidējo uzņēmumu vadītājiem;
 • Strādāt par menedžeriem gan ražošanas, gan pakalpojumu sfērā;
 • Kļūt par valsts un pašvaldību iestāžu un to struktūrvienību vadītājiem;
 • Būt par vadošo speciālistu dažādās jomās (personāla vadībā, mārketingā, projektu vadībā u.c.)
 • Lejuplādēt uzņēmuma vadītāja profesijas standartu
   
   

  Dzīve Ventspils Augstskolā

  Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
  Uzzināt vairāk

  Starptautiskā mobilitāte

  Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
  Uzzināt vairāk