VADĪBZINĀTNE

 

Dzīvojot tirgus ekonomikā, arvien lielāka nozīme tiek piešķirta efektīvai biznesa vadībai. Jau uzņēmuma dibināšanas brīdī, un paplašinot tā darbību, ļoti svarīgi ir izvēlēties izdevīgāko uzņēmuma novietojumu. Ventspils Augstskola ir vieta, kur tu apgūsi ne tikai zināšanas par uzņēmuma dibināšanu, bet arī par pārvaldību, sabiedriskajām attiecībām, finansēm, psiholoģiju un citiem svarīgiem aspektiem, lai kļūtu par konkurētspējīgu speciālistu vadībzinībās .

 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU


Sociālo zinātņu bakalaurs vadībzinātnē


3 gadi


1700*/2100** EUR gadā


Angļu

BUDŽETA VIETAS


nav

MAKSAS VIETAS


30

GRĀDA VEIDS


Akadēmiskais

FORMA


Pilna laika

*Reflektantam/-ei, kurš/-a ir Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a vidējo izglītību ir ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm.
** Reflektantam/-ei, kurš/-a nav Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a vidējo izglītību nav ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm.

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk
 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sagatavot kvalificētus pārvaldības speciālistus gan darbam privātajās uzņēmējsabiedrībās, gan valsts un pašvaldību uzņēmumos un iestādēs gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā. Absolventu zināšanām un prasmēm jāatbilst pasaulē vispāratzītam standartam par pirmo akadēmisko grādu vadības zinībās (Business Administration).

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

 

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMS

Sniegt studentiem tādu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu pārvaldībā, tiesību zinātnēs, uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē, informācijas tehnoloģijās, kā arī citās jomās, kas tiem pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas ļautu sekmīgi konkurēt un iespējami ātri adaptēties praktiskās uzņēmējdarbības vidē vai arī iekļauties darbā valsts vai Eiropas Savienības pārvaldes institūcijās.

 

STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS

 
 

KARJERAS IESPĒJAS

Studentiem un studiju programmas absolventiem ir iespēja strādāt vietējos un ārvalstu uzņēmumos gan Ventspilī, gan arī citur Latvijā. Jau studiju laikā dažādu studiju kursu ietvaros gan apmeklējot uzņēmumus un organizācijas, gan vieslekciju laikā studentiem ir iespēja izveidot kontaktus ar uzņēmumu un organizāciju vadītājiem.

Dzīve Ventspils Augstskolā

Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
Uzzināt vairāk

Starptautiskā mobilitāte

Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
Uzzināt vairāk