VALODAS UN STARPKULTŪRU KOMUNIKĀCIJA

 

Pateicoties globalizācijai, starpkultūru komunikācija ir kļuvusi par mūsu ikdienas nepieciešamību. Kad satiekas divu vai vairāku kultūru pārstāvji, tiem savā starpā ir jāsaprotas, turklāt kvalitatīvā līmenī. Ventspils Augstskola ir vieta, kur tu apgūsi ne tikai zināšanas par dažādām kultūrām, bet arī par ārpolitiku, starptautiskajām tiesībām, projektu vadīšanu, lēmumu pieņemšanu un citiem svarīgiem aspektiem, lai kļūtu par veiksmīgu starpkultūru komunikācijas speciālistu.

 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU


Humanitāro zinātņu bakalaurs starpkultūru komunikācijā


3 gadi


1700*/2100** EUR gadā


Angļu

BUDŽETA VIETAS


4

MAKSAS VIETAS


16

GRĀDA VEIDS


Akadēmiskais

FORMA


Pilna laika

*Reflektantam/-ei, kurš/-a ir Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a vidējo izglītību ir ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm.
** Reflektantam/-ei, kurš/-a nav Latvijas pilsonis/-e, Latvijas nepilsonis/-e, Eiropas Savienības pilsonis/-e, Eiropas Ekonomikas zonas pilsonis/-e vai Šveices Konfederācijas pilsonis/-e un Eiropas Kopienas pastāvīgais/-ā iedzīvotājs/-a, kuram/-ai ir derīga uzturēšanās atļauja un/vai reflektantam/-ei, kurš/-a vidējo izglītību nav ieguvis/-usi kādā no iepriekšminētajām valstīm.

 

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk
 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Sagatavot kvalificētus starpkultūru komunikācijas speciālistus Latvijas valsts un starptautiskām iestādēm. Nodrošināt ekonomikas, kultūras un sociālajām vajadzībām atbilstošas studijas. Nodrošināt nozares zinātņu teorētiskajos pamatos sakņotas, akadēmiskās izglītības standartiem atbilstošas, praktiski piemērojamas akadēmiskās studijas.

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

 

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

 • Sniegt studentiem nepieciešamās zināšanas un praktiskās iemaņas profesionāli augsta līmeņa starpkultūru komunikācijas pakalpojumu sniegšanai;
 • Sekmēt absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū;
 • Īstenot zināšanu apguvi, kas nodrošina iespēju patstāvīgi izstrādāt pētījumu metodiku un veikt pētījumu metodikas pielietojumu;
 • Veidot ciešu studiju procesa saistību ar reālo praksi multikulturālos uzņēmumos;
 

STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS

 
Akadēmiskā bakalaura studiju programma "Valodas un starpkultūru komunikācija" ir lieliska iespēja apgūt valodas un paplašināt savu kultūras izpratnes redzesloku patiesi starptautiskā studiju atmosfērā. Daudzpusīgās un integrētās studijas sniedz visaptverošu priekšstatu par aktuālām politikas, ekonomikas un kultūras problēmām, praktiski mācot pieņemt lēmumus.

Vita Balama, studiju programmas direktore

 

KARJERAS IESPĒJAS

 • Paveras plašas iespējas turpināt studijas maģistratūrā;
 • Absolventi ir sagatavoti darbam diplomātiskajās institūcijās, posteņos, kas saistīti ar darbaspēka resursiem, kā arī lietvedības jomā, galvenokārt starptautiskos uzņēmumos, kur nepieciešamas arī valodu zināšanas;
 • Ir iespēja strādāt par starpkultūru komunikācijas speciālistu Latvijas valsts un starptautiskās iestādēs;
 • Dzīve Ventspils Augstskolā

  Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
  Uzzināt vairāk

  Starptautiskā mobilitāte

  Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
  Uzzināt vairāk