Projekta SSJ piesaistītie pasniedzēji lieliski iejutušies augstskolā

Nu jau mazliet vairāk kā gadu Ventspils Augstskolā (turpmāk VeA) tiek īstenots projekts Nr. 8.2.2.0/18/A/009 “Stiprināt Ventspils Augstskolas akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās” (turpmāk SSJ). Šī projekta mērķis ir plānot VeA akadēmiskā personāla attīstību, lai pilnveidotu studiju procesa kvalitāti, nodrošinātu akadēmiskā personāla kompetenču pilnveidi un atjaunotni, kā arī stiprinātu sadarbību ar ārējiem partneriem.