Projekta “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” zinātnieki piedalīsies starptautiskā konferencē

Ventspils Augstskolas īstenotā ERAF projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) zinātnieki piedalīsies starptautiskā konferencē “The 17th International scientific conference Information technologies and management 2019” (IT&M 2019), kas notiks Rīgā Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolā (ISMA) šī gada 25. un 26. aprīlī.