Starptautiskā sadarbība – Ventspils Augstskola
Starptautiskā sadarbība
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.

Ventspils Augstskolā tiek nodrošināta mūsdienu darba tirgū tik ļoti pieprasītā starptautiskā pieredze. Augstskolā ir iespējams iepazīt gan pasniedzējus, gan studentus no dažādām valstīm, studenti var doties pieredzē uz ārvalstīm un paplašināt savu redzesloku, piedaloties dažādos projektos.

Starptautisko pieredzi gūt var, izmantojot ERASMUS+ programmu. Tā sniedz studentiem iespēju semestri studēt kādā no sadarbības augstskolām Erasmus+ programmas dalībvalstīs. Erasmus+ piedāvā iespēju arī gūt starptautisku darba pieredzi, izmantojot prakses iespējas ārzemēs.

Starptautiskās studijas ir iespēja praktizēt svešvalodas, iepazīties ar jaunām kultūrām, iegūt jaunus draugus un dibināt kontaktus, papildus apgūstot jaunas akadēmiskās zināšanas. ERASMUS+ studentiem tā ir iespēja pārbaudīt sevi jaunā vidē un kļūt patstāvīgākiem.

Starptautiskajā tirgū piedāvājam studiju programmas šādās jomās- vadībzinātne, datorzinātnes, elektronika, tulkošanas studijas, valodas un starpkultūru komunikācija. Studijas tiek piedāvātas visos trīs līmeņos- bakalaura, maģistra un doktorantūras līmenī. Ventspils Augstskolā ārvalstu studenti ir no tādām valstīm kā Spānija, Vācija, Francija, Indija, Šrilanka, Uzbekistāna, Turcija, Tadžikistāna, Gruzija, Kazahstānau.c.

Ventspils Augstskola kopā ar Kremsas Lietišķo zinātņu universitāti piedāvā kopīgu maģistra studiju programmu “Starptautiskais bizness un eksporta menedžments”, kuras absolventi saņems gan Ventspils Augstskolas, gan Kremsas Lietišķo zinātņu universitātes maģistra diplomus.

Kontakti

  • Latviešu
  • English