Ventspils Augstskolā uzsākts projekts

Ar 2018. gada 1. novembri Ventspils Augstskola ir uzsākusi projekta Nr. 8.2.3.0/18/A/014 “Ventspils Augstskolas studiju programmu satura kvalitātes pilnveide, resursu izmantošanas efektivitātes uzlabošana un labākas pārvaldības nodrošināšana” īstenošanu, kas ilgs 61 mēnesi, no 1.11.2018. līdz 30.11.2023.