Ventspils Augstskolas “A” korpuss tiks pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem

Šobrīd tiek izvērtēti iepirkuma rezultāti.