VSRC pētnieki dosies pieredzes apmaiņas vizītē uz Toruņu, Polijā

Ventspils Augstskolas projekta Nr. 1.1.1.1/16/A/213 “Starpzvaigžņu vides fizikāli ķīmisko procesu pētījumi” (ASTRA) ietvarā trīs  Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūta „Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas centrs” (VSRC) zinātnieki – projekta ASTRA zinātniskais vadītājs Ivars Šmelds, zinātniskie asistenti Artis Aberfelds un Kārlis Bērziņš, laikā no š.g. 14. maija  līdz 16. maijam pieredzes apmaiņas vizītē viesosies Nikolaja Kopernika Universitātes Toruņas Astronomijas centrā (Nicolaus Copernicus University Centre for Astronomy, https://www.ca.umk.pl/en/centre/ ).