Zinātne
Ventspils Augstskola ir 1997. gadā dibināta autonoma valsts augstskola un zinātnes institūcija.

Ventspils Augstskolā kopš savas dibināšanas 1997. gadā līdztekus studiju darbam zinātniskais darbs un pētniecība ir viens no Ventspils Augstskolas darbības pamatvirzieniem.

Izmantojot iespēju piesaistīt ārējo finansējumu, Ventspils Augstskolā tiek nodrošināti labvēlīgi apstākļi zinātniskajai darbībai – jaunu laboratoriju ierīkošana ar mūsdienīgu aprīkojumu.

Piecpadsmit gadu laikā Ventspils Augstskola un tās struktūrvienības kopumā ir iesaistījušās vairāk nekā 50 augstskolai nozīmīgu zinātnes, pētniecības un infrastruktūras attīstības projektu īstenošanā.

Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs
Centrs atrodas Irbenē, bijušajā Padomju armijas pilsētiņā, un tā saimnieks ir Ventspils Augstskolas Inženierzinātņu institūts.
Uzņēmējdarbības, inovāciju un reģionālās attīstības centrs
Centrs veic augstas kvalitātes zinātniskos pētījumus, kas vērsti uz akadēmisko vidi un tiek publicēti starptautiski atzītos žurnālos, konferences materiālos un pētījuma ziņojumos.
Viedo tehnoloģiju pētniecības centrs
Centrs veic sabiedrībai vitāli svarīgu pētniecības darbu, nodrošinot zinātnes un pētniecības integrāciju studiju procesā un zināšanu pārnesi tautsaimniecībā.
Konferences
Katru gadu Ventspils Augstskolā tiek organizētas zinātniskās konferences un semināri.