Ventspils Augstskola

Inženieru 101, LV-3601, Ventspils, Latvija
Reģ. Nr.: 90000362426
Valsts kase, kods: TRELLV22

No pilsētas autoostas līdz augstskolai visērtāk nokļūt ar 22. mikroautobusu.

Ventspils Augstskolas vadība

Fakultātes

Administrācija

Speciālisti

Informātikas un tehnisko mācību līdzekļu daļa

Grāmatvedība