Ir uzsākta jauna projekta īstenošana Ventspils Augstskolā

   

Projekta Nr.: 8.2.2.0/18/A/009

Projekta akronīms: SSJ

Programma: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” Specifiskais atbalsta mērķis 8.2.2 “Stiprināt augstākās izglītības institūciju akadēmisko personālu stratēģiskās specializācijas jomās“ 1. kārta