ELEKTRONIKAS INŽENIERIJA

 

Elektronika ir kļuvusi par mūsdienu pasaules tehnoloģiju pamatu, bez elektronikas mūsu ikdiena apstātos un nākotne nebūtu iedomājama. Ventspils Augstskola ir vieta, kur tu apgūsi ne tikai zināšanas par elektronikas inženieriju, bet arī par industriālās automatizācijas pamatiem, mikrokontrolieru programmēšanu, ķēžu teoriju un citiem svarīgiem aspektiem, lai kļūtu par veiksmīgu elektronikas inženieri.

 

ĪSUMĀ PAR PROGRAMMU


Bakalaurs elektronikā


4 gadi


2580 EUR gadā


Latviešu


profesija - elektronikas inženieris

BUDŽETA VIETAS


34

MAKSAS VIETAS


10

GRĀDA VEIDS


Profesionālais

FORMA


Pilna laika

Stipendijas un kredīti

Ventspils Augstskolā vari pieteikties uz šādām stipendijām un kredītiem
Uzzināt vairāk

Uzņemšanas prasības

Iepazīsties ar Ventspils Augstskolas uzņemšanas noteikumiem un prasībām.
Uzzināt vairāk
 

STUDIJU PROGRAMMAS MĒRĶIS

Attīstīt prasmes un zināšanas, kas sniedz iespēju izprast elektronikas tehnoloģiju pasauli, strādāt ar šīm tehnoloģijām un radīt jaunas tehnoloģijas nākotnei. Nostiprināt nepieciešamās pamatzināšanas matemātikā, fizikā un informācijas tehnoloģijās. Sagatavot tehniskos prātus nākotnes darba tirgum - elektronikas inženierus tehnoloģiju uzņēmumu un zinātnes centru vajadzībām.

Piesakies informācijai

Saņem aktuālo informāciju par tuvākajiem pasākumiem savā e-pastā.
Pieteikties

 

STUDIJU PROGRAMMAS UZDEVUMI

 • Sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas elektronikā;
 • Radināt studentus patstāvīgi un radoši apgūt, kā arī vērtēt un pielietot jaunos elektronikas sasniegumus;
 • Attīstīt studentu zinātniskās analīzes spējas, prasmi patstāvīgi risināt problēmas, sekmēt viņu iesaistīšanos praktisku un zinātnisku problēmu risināšanā.
 

STUDIJU PROGRAMMAS PLĀNS

1. gads

Analogās elektronikas kursi

 • Elektriskie mērījumi un mērinstrumenti
 • Ķēžu teorija
 • Pusvadītāju elektronika
 • Digitālās elektronikas kursi

 • Ciparu elektronika
 • Praktiskie projekti elektronikas inženierijā

 • Loģika un programmēšana (Arduino platforma)
 • Elektronikas inženierijas projekts
 • Matemātikas un fizikas kursi

 • Matemātiskā analīze
 • Lineārā algebra un analītiskā ģeometrija
 • Mehānika
 • Elektrība un magnētisms
 • Vizpārizglītojošie kursi

 • Angļu valoda inženieriem
 • Darba aizsardzība un ergonomika
 • Saskarsme un profesionālā ētika
 • 2. gads

  Analogās elektronikas kursi

 • Ķēžu teorija
 • Analogās ierīces
 • Ievads elektrodinamikā un antenu teorija
 • Digitālās elektronikas kursi

 • Mikrokontrolieru programmēšanas pamati
 • Programmējamo integrēto shēmu (FPGA) pamati
 • Praktiskie projekti elektronikas inženierijā

 • Elektronikas inženierijas projekts
 • Elektronikas inženierijas grupas projekts
 • Datorizētā iespiedplašu projektēšana
 • Matemātikas un fizikas kursi

 • Optika un optoelektronika
 • Vizpārizglītojošie kursi

 • Saskarsme un profesionālā ētika
 • Industriālās automatizācijas kursi

 • Industriālās automatizācijas pamati
 • Programmēšanas kursi

 • Programmēšana C valodā
 • Objektorientētā programmēšana
 • Brīvās izvēles kursi

 • Elektronikas iekārtu ražošanas tehnoloģijas. Eelektronisko ierīču iespiedshēmu izstrāde
 • Datorizētās projektēšanas pamati
 • Diferenciālvienādojumi
 • Haotisko procesu modelēšana elektroniskajās sistēmās
 • Materiālu ķīmija un nanotehnoloģijas
 • Tīkli un operētajsistēmas
 • Varbūtības teorija un matemātiskā statistika
 • Datorzinātņu pamati
 • * iespējams izvēlēties studiju kursus arī no citām studiju programmām

  3. gads

  Analogās elektronikas kursi

 • Elektronisko ierīču elektrobarošana
 • Praktiskie projekti elektronikas inženierijā

 • Elektronikas inženierijas grupas projekts
 • Elektronikas inženierijas pētniecības projekts
 • Signālu un sensoru datu apstrādes kursi

 • Signālu teorija un apstrāde
 • Ciparu signālu procesori
 • Telekomunikācijas kursi

 • Informācijas pārraides tehnoloģijas un iekārtas
 • Profesionālās specializācijas kursi

  Katrs students var izvēlēties vienu no četrām specializācijām: Autonomo iekārtu un sistēmu inženierija
 • ARM arhitektūras mikrokontrolieru programmēšana
 • Programmējamās integrētās shēmas
 • Iegultās operētājsistēmas
 • Bezvadu sensoru tīkli
 • Automatizēto vadības sistēmu projektēšana
 • Skaitliskās metodes
 • Bezvadu tehnoloģiju inženierija
 • Antenu teorija
 • Bezvadu komunikācijas iekārtas un sistēmas
 • Digitālās komunikāciju sistēmas
 • Programvadāmā radio (SDR) sistēmu izstrāde
 • Augstfrekvenču sistēmas un iekārtas
 • Adaptīvās antenas un antenu masīvi
 • Robotizēto sistēmu vadība
 • Objektorientētā programmēšana II
 • Datorredze
 • Industriālo robotu manipulācijas un vadības sistēmas
 • Mašīnmācīšanās pamati
 • Ievads statistiskajā signālapstrādē
 • Automatizēto vadības sistēmu projektēšana
 • Industriālā automatizācija
 • Tīkli un operētājsistēmas
 • Programmējamo loģisko kontrolieru programmēšana
 • Industriālās inženierijas sistematizācijas principi
 • LabVIEW pamati
 • Industriālo robotu manipulācijas un vadības sistēmas
 • Automatizēto vadības sistēmu projektēšana
 • Brīvās izvēles kursi

 • Elektronikas iekārtu ražošanas tehnoloģijas. Eelektronisko ierīču iespiedshēmu izstrāde
 • Datorizētās projektēšanas pamati
 • Diferenciālvienādojumi
 • Haotisko procesu modelēšana elektroniskajās sistēmās
 • Materiālu ķīmija un nanotehnoloģijas
 • Tīkli un operētajsistēmas
 • Varbūtības teorija un matemātiskā statistika
 • Datorzinātņu pamati
 • * iespējams izvēlēties studiju kursus arī no citām studiju programmām

  4. gads

  Prakse uzņēmumā vai zinātniskajā institūtā

  Prakse (5 mēneši)

  Bakalaura darbs

  Studentam studiju beigās jāizstrādā un jāaizstāv bakalaura darbs.

  Vispārizglītojošie kursi

 • Standarti un tehniskās normas
 • Ekonomika un komercdarbība
 • Civilā aizsardzība un vides aizsardzība
 • Brīvās izvēles kursi

 • Elektronikas iekārtu ražošanas tehnoloģijas. Eelektronisko ierīču iespiedshēmu izstrāde
 • Datorizētās projektēšanas pamati
 • Diferenciālvienādojumi
 • Haotisko procesu modelēšana elektroniskajās sistēmās
 • Materiālu ķīmija un nanotehnoloģijas
 • Tīkli un operētajsistēmas
 • Varbūtības teorija un matemātiskā statistika
 • Datorzinātņu pamati
 • * iespējams izvēlēties studiju kursus arī no citām studiju programmām

  KARJERAS IESPĒJAS

 • Absolventi var atvērt savu uzņēmumu;
 • Veikt pētniecības darbus un sniegt konsultācijas;
 • Strādāt par elektronikas inženieri; 
 • Plānot, veikt un vadīt elektronisko iekārtu un sistēmu izstrādi, testēšanu, uzturēšanu, remontu un modernizāciju;
 • Būt par vadošo speciālistu elektronikas jomā.
 • Lejuplādēt elektronikas inženiera profesijas standartu
  Mūsdienu ikdiena vairs nav iedomājama bez elektronikas un ar to saistītām ierīcēm. Mēs "HansaMatrix", kā vadošais elektronisko sistēmu ražotājs Latvijā, esam ieinteresēti savu komandu papildināt ar jauniem speciālistiem elektronikas jomā, kuri varētu dot ieguldījumu un zināšanas jaunu produktu izveidē un ražošanā. Jau vairākus gadus sadarbojamies ar Ventspils Augstskolas "Elektronikas" un "Biznesa vadības" programmas studentiem un absolventiem, kuriem tiek piedāvātas prakses vietas un bakalaura/maģistru darba tēmas, kā arī patstāvīgs darbs "HansaMatrix Ventspils" rūpnīcā. Šeit Jūs sagaida interesants un zināšanām bagāts darbs augsto tehnoloģiju jomā, kas saistīts ar iespiesdplašu un dažādu profesionālu ierīču ražošanu, kā arī inovatīvu risinājumu meklēšanu.

  Bijušais "HansaMatix Ventspils" rūpnīcas vadītājs Aldis Cimoška

   

  ABSOLVENTI PAR STUDIJU PROGRAMMU

   
   

  Dzīve Ventspils Augstskolā

  Uzzini vairāk par dienesta viesnīcu, studentu padomi un interešu pulciņiem
  Uzzināt vairāk

  Starptautiskā mobilitāte

  Uzzini vairāk par starptautisko sadarbību, Erasmus+ iespējām un studentu pieredzi.
  Uzzināt vairāk