Projekta CREAzone Reinvent “PITCH-IN” pasākums Ventspils Augstskolā

Otrais projekta “CREAzone Reinvent” posms, tā dēvētais “PITCH IN”, ir hakatona tipa projekta posms, kura mērķis ir biznesa ideju ģenerēšana, kā arī biznesa idejas īstenošanai nepieciešamās komandas izveide un tās publiska prezentēšana. Divu dienu garumā, Ventspils Augstskolā, 22. un 23. novembrī jaunieši no Kuldīgas, Rēzeknes un Jēkabpils meklēs atbildes uz jautājumiem, kur meklēt veiksmīgu biznesa ideju un kā to konkretizēt, ģenerēs konkrētas biznesa idejas, veidos komandas un vieslektoru vadībā apgūs prasmes kā prezentēt savu biznesa ideju.