Maini dzīvi ar Erasmus+
Izmanto iespēju mācīties vai doties praksē uz ārvalstīm

Erasmus +

Vairāk nekā 650 000 cilvēku 2014. gadā devās vai nu studēt, mācīt vai brīvprātīgi strādāt uz ārzemēm, izmantojot Erasmus+ programmu – un šie skaitļi tikai aug! Arī Ventspils Augstskola ir viena no daudzajām augstskolām, kas piedāvā saviem studentiem un pasniedzējiem izmantot šo lielisko iespēju!

Mūsu studentiem ir iespēja pavadīt vienu semestri vai pilnu akadēmisko gadu kādā no Ventspils Augstskolas sadarbības augstskolām pēc brīvas izvēles. Tās var apskatīt šeit: (hipersaite).

Šīs apmaiņu programmas neliek vilties – studenti un pasniedzēji no tām atgriežas ar plašāku redzesloku, jaunām zināšanām savā specialitātē, uzlabotām valodas prasmēm un neskaitāmiem neaizmirstamiem piedzīvojumiem!

Papildus šīm iespējām, Erasmus+ piedāvā arī gūt dzīves pieredzi un bagātināt personisko izaugsmi ar Eiropas Brīvprātīgā darba programmu. Vairāk informācijas šeit: http://jaunatne.gov.lv/lv/erasmus/kas-ir-ebd

Līdz 2014.gada jūlijam Ventspils Augstskolā aktīvi tika izmantotas LLP/ERASMUS programmas piedāvātās iespējas. 2014.gada 1.jūlijā LLP Erasmus tika noslēgts un uzsākts darbs Erasmus+ programmā. Mobilitātes programma paredz studentu studijas citu ES un programmas dalībvalstu augstskolās laika posmā no 3 mēnešiem līdz vienam gadam. Programmas mērķis ir veicināt studentu izglītības veicināšanu, ārvalstu studiju pieredzes attīstīšanu.

Ventspils Augstskola šajā programmā piedāvā visu fakultāšu studentiem studiju iespējas kādā no partneraugstskolām atkarībā no studiju programmas. Pieteikties var studenti, kuru iepriekšējā dalība Erasmus mobilitātēs viena cikla ietvaros nepārsniedz 12 mēnešus, studenti kuri vismaz vienu studiju semestri ir pabeiguši Ventspils Augstskolā (ierobežojums neattiecas uz maģistra un doktorantūras studentiem) un kuriem nav akadēmisko parādu.

Kā notiek kredītpunktu pārnese?

Pēc Latvijas likumdošanas 1 KP ir 1.5 ECTS apmērā, līdz ar to, atgriežoties no studijām ārvalstīs, pilnībā tiek atzīti apmaiņas periodā iegūtie rezultāti un pārnesti pēc iepriekšminētā mēroga ar nosacījumu, ka studiju līgums un prakses līgums ir saskaņots iepriekš – pirms došanās apmaiņā.

Kā notiek periodā apgūto zināšanu pielīdzināšana?

Lai nerastos problēmas ar apgūto priekšmetu atzīšanu, pirms dodies apmaiņā pārliecinies, vai esi saskaņojis studiju/prakses līgumu ar programmas direktoru un speciālistu ārējo sakaru jautājumos.Pēc atgriešanās no apmaiņas perioda nepieciešams studiju programmas direktoram uzrakstīt iesniegumu par apmaiņā apgūto kursu atzīšanu un kopā ar sekmēm iesniegt speciālistam ārējo sakaru jautājumos. Programmas direktors veiks pielīdzinājumu un mācību prorektors izdos rīkojumu. Apgūtais periods pilnā apmērā tiek atzīts, ja iepriekš saskaņots studiju/prakses plāns.


Kontakti

  • Latviešu
  • English