Ventspils Augstskolas docētāji apgūst specializētas mācības

2018./ 2019. studiju gadā Ventspils Augstskolas docētājiem tika sniegta iespēja paaugstināt savu kvalifikāciju un papildināt zināšanas, apmeklējot četru dažādu specializēto mācību seminārus, kuros bija iespējams attīstīt un nostiprināt akadēmiskā personāla līderības prasmes un IKT kompetences, kas ir akadēmiskā darba neatņemama sastāvdaļa.