CREAzone Reinvent PITCH IN pasākums Ventspils Augstskolā

 

Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrā kopš 2018. gada septembra tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020. gadam projekts Nr. LLI-186 “CREAzone 2.0.”. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Kauņas Tehnoloģisko universitāti, Lietuvas biznesa konfederāciju un Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru  un tas ir unikāls jauniešu uzņēmējdarbības projekts, kā galvenais mērķis ir attīstīt jauniešu uzņēmējdarbības iemaņas, palīdzot jauniem cilvēkiem tradicionālos uzņēmējdarbības modeļus un radošos atradumus apvienot organiskos, jaunos un perspektīvos uzņēmējdarbības veidos.